Denník N

Triedenie odpadu je nemastné-neslané

Zo všetkých strán počúvame o triedení, separovaní a zhodnocovaní odpadu. Médiá citujú predstaviteľov samospráv a štátu, ktorí hovoria o tom, čo všetko robia pre životné prostredie, ako triedenie na Slovensku stúpa a podobne. Máme zákon, ktorý odbremenil obecné rozpočty od financovania triedeného zberu a bremeno presunul na organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Ministerstvo ohlásilo zdraženie skládkovania odpadu, aby podporilo zhodnocovanie. Chystá sa IT systém za niekoľko miliónov na evidenciu nakladania s odpadom. Niektoré mestá začali inštalovať podzemné kontajnery na triedený odpad.

Niekedy by sa mohlo zdať, že triedenie odpadu u nás je na dobrej ceste (čo je aj z časti pravda). Určite nám nechce nikto o triedení klamať, ale fakty sa dajú niekedy interpretovať odlišne. A tak keď sa pozrieme na triedenie z iného pohľadu, je realita triedenia na Slovensku iná.

  • podľa Eurostat-u je Slovensko, čo sa týka triedenia na chvoste Európy
  • osveta medzi občanmi o tom Čo ?, Ako ?, Prečo ? a Kde ? triediť je nízka
  • donášková vzdialenosť je vo veľa mestách a obciach nevyhovujúca
  • spoločnosti na zhodnocovanie odpadov nemajú dostatočné technológie na zhodnotenie všetkých druhov materiálov a tak sa triedia len niektoré
  • mestá dostávajú výnimky, aby mohli odpad namiesto zhodnocovania spaľovať
  • štátne úrady a inštitúcie nemajú na chodbách nádoby na triedený zber odpadu  
  • skládkovanie odpadu na Slovensku je jedno z najlacnejších v EÚ
  • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad veľa obcí nezbiera preto, lebo im to zákon umožňuje v prípade, ak je to ekonomicky neúnosné
  • niektoré kontajnery na triedený zber sú na nerozoznanie od kontajnerov na komunálny odpad, čo komplikuje občanom triedenie

Európska únia od nás očakáva triedenie odpadov na úrovni 50% do roku 2020. Z úrovne, kde sa nachádzame teraz (do 20%) sa to javí ako nemožné. A preto úspechom triedenia na Slovensku bude do budúcna každé jedno percento vy-triedeného odpadu navyše oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Teraz najčítanejšie