Denník N

Nové možnosti pre schránkové firmy: Biznis so štátom potajme a bez súťaže

Poslanci Smeru pod zámienkou boja proti schránkovým firmám nenápadne schválili možnosť nakupovať pre štát úplne bez súťaže.

Poslancom Smeru sa podaril bravúrny kúsok. Pod zámienkou boja proti schránkovým firmám totiž nenápadne schválili možnosť nakupovať pre štát bez súťaže. Aj pre schránkové firmy. A predovšetkým – kšefty so štátom budú môcť robiť mimo zraku verejnosti.

Vláda predložila do parlamentu novelu zákona, ktorá mala skomplikovať účasť schránkových firiem vo verejnom obstarávaní. Predložila ju v skrátenom legislatívnom konaní, bez konzultácií s opozíciou, či s odborníkmi, ktorí sa tejto téme roky venujú.

Strhla sa diskusia, či návrh rieši problém a čo vôbec je skutočným problémom, či vôbec niečo rieši aspoň čiastkovo a akoby sa to riešiť mohlo, či malo, či je v súlade s európskou legislatívou, či je splnením požiadaviek ľudí na uliciach, atď.

Popritom parlament schválil pozmeňovací návrh poslanca Maroša Kondróta (Smer-SD), ktorému sa venovala len okrajová pozornosť.

Poslanca totiž trápilo to, čo netrápilo úrad vlády, ministerstvá ani samotnú vládu. Na rozdiel od týchto inštitúcií, ktoré zabezpečujú prípravu na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ (v roku 2016), poslanec Kondrót vyhodnotil, že: „V prípade postupu v súlade s dnes platným a účinným zákonom o verejnom obstarávaní môže dôjsť k ohrozeniu včasnosti a kvality organizácie predsedníckych aktivít.“

Kondrót využil príležitosť, že o zákone o verejnom obstarávaní práve rokuje parlament, preložil pozmeňovací návrh, ktorý parlament schválil. Tým sa dosiahlo, že od nového roku podlimitné zákazky (pod 134- tisíc eur) na „dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb súvisiacich s prípravou a výkonom predsedníctva SR…“ vôbec nespadajú pod režim verejného obstarávania.

Je pozoruhodné, že riešením problému sa nestal zjednodušený režim obstarávania (ako napr. pri živelných pohromách), ale vyradenie zákazky úplne mimo režim obstarávania. Rozdiel je v napr. tom, že informácie o uzatvorení takých zákaziek sa neobjavia vo vestníku verejného obstarávania. Výsledná zmluva síce publikovaná bude, ale pri zverejňovaní okolo 20-tisíc zmlúv mesačne len v centrálnom registri zmlúv a ďalších (t. j. iných) tisícok zmlúv na stovkách (!) iných webstránok bude ukrytá lepšie ako ihla v kope sena.

Až komickým dôsledkom „protischránkovej“ legislatívy je aj to, že tie schránkové firmy, ktoré sa na základe novely už nebudú môcť zúčastniť verejného obstarávania, podľa tej istej novely budú môcť pokojne uzatvárať kontrakty so štátom „súvisiace s prípravou a výkonom predsedníctva…“, pretože tie prestanú byť verejným obstarávaním. To, že sa to udeje za chrbtom verejnosti, je už len bonus.

Kvôli presnosti treba dodať, že v režime verejného obstarávania naďalej zostávajú všetky podlimitné zákazky, ktoré sa musia uzatvárať cez elektronické trhovisko – medzi ne však nepatrí dodanie neštandardných služieb ako konzultácií, analýz a pod. Navyše elektronické trhovisko je len v skúšobnej prevádzke, takže cez neho sa teraz nemusia uzatvárať žiadne obstarávania.

Niekomu možno napadlo, že pointou tejto novely verejného obstarávania bol práve tento pozmeňovací návrh umožňujúci tichú rabovačku zakrytý bojom proti schránkovým firmám. No potom by musel uveriť tomu, že vláda vyrobila kontroverznú „protischránkovú“ novelu len preto, aby strhla pozornosť inam, a cez poslanca Kondróta relatívne potichu presadila to, čo si sama netrúfla predložiť priamo. Na takéto špekulácie sa dá reagovať len konštatovaním, že v civilizovanom štáte, kde demokratická vláda háji záujmy krajiny, sa také niečo stať nemôže.

Peter Kunder

Ak na článok chcete upozorniť čitateľov SME, môžete zaň zahlasovať na vybrali.sme.sk.


Článok je súčasťou projektu “Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom”. Projekt bol podporený sumou 105 000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom je posilnenie aktívneho občianstva.
Tento blog vznikol aj vďaka podpore Nadácie ESET. Ďakujeme tiež všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili prostredníctvom darcovského portálu Dobrá krajina alebo cez 2 % z daní.

Teraz najčítanejšie