Denník N

Podpora rodiny v čase krízy je investícia do budúcna

Zdroj fotografie: pixabay.com
Zdroj fotografie: pixabay.com

Služby včasnej intervencie aktivujú potenciál celej rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a pomáhajú jej vrátiť rovnováhu, vnútornú silu a samostatnosť.

Na Slovensku sa narodí ročne okolo 50-tisíc detí, z toho približne každé desiate sa narodí predčasne. Smutným faktom je, že zatiaľ čo celkový počet narodených detí klesá, počet predčasne narodených detí stúpa.

Predčasne narodené bábätká obvykle nemajú dostatočne vyvinuté orgány, čo sa môže prejaviť rôznymi komplikáciami. A hoci sa veľkej väčšine z nich podarí vďaka špeciálnej starostlivosti neonatológov svoj prvý boj o život vyhrať, mnohé z nich trápia zdravotné následky týchto komplikácií po celý život.

Koľko je na Slovensku celkovo detí so zdravotným postihnutím? Presné číslo sa nedozvieme. Štát tento celkový údaj nijako špeciálne nesleduje. Každý rezort si vedie vlastnú štatistiku – rezort zdravotníctva, sociálnych vecí, aj školstva.

Každá z týchto štatistík však sleduje inú oblasť služieb, a preto každá ponúka iné údaje. Tieto rôzne údaje sa na úrovni štátu nikde nezbiehajú, čo znamená, že na centrálnej úrovni neexistuje komplexný prehľad o najzraniteľnejších deťoch a ich skutočných potrebách. Ako potom možno očakávať komplexný prístup pri napĺňaní týchto ich potrieb?

Vyspelosť krajiny ukazuje prístup štátu k tým najslabším

Ročne sa na Slovensku narodí pomerne veľa detí so zdravotným postihnutím, a to nielen v dôsledku predčasného narodenia, ale aj z dôvodu genetických porúch a z iných príčin. Za zdravotné postihnutie sa považuje nielen postihnutie fyzické postihnutie, mentálne, či zmyslové, ale aj dlhodobé chronické ochorenie s nepriaznivou prognózou na vyliečenie.

Podľa školských štatistických údajov je na Slovensku vzdelávaných takmer 60-tisíc detí so zdravotným postihnutím, teda takmer 7 percent z celkovej populácie detí vo veku od 5 do 19 rokov. Toto číslo však hovorí iba o deťoch, ktoré sa do vzdelávacieho systému skutočne dostanú, nie je to celkové číslo detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Niektoré deti s komplikovanými diagnózami alebo viacnásobným postihnutím sa na Slovensku totiž do školy nedostanú nikdy. Prečo? Lebo naše školy nemajú vytvorené podmienky na to, aby dokázali tieto deti vzdelávať.

Ak si teraz myslíte, že reč je o integrácii v bežných škôlkach a základných školách, mýlite sa. Mnohé z týchto detí majú problém dostať sa aj do špeciálnej škôlky a školy, ktoré sú práve na tento účel zriadené. Dôvod? Aj v týchto školách majú akútny nedostatok financií, špecialistov a potrebných pomôcok.

Špeciálna starostlivosť je potrebná od prvého dňa

Všetky bábätká potrebujú už od prvého dňa svojho narodenia lásku, starostlivosť a množstvo podnetov na svoj ďalší rozvoj. U detí so zdravotným znevýhodnením to platí dvojnásobne. Čo sa deje na Slovensku s týmito deťmi a ich rodinami? Čím všetkým si musia rodiny prejsť, často osamotene, bez podpory okolia? Ako by sa im v tom dalo a malo pomôcť?

Zaujímavo mi o tom porozprávala Jana LowinskiPlatformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením.

Teoretická možnosť bez praktického výkonu

V roku 2014 Slovensko po vzore mnohých iných krajín ukotvilo v zákone o sociálnych službách tzv. službu včasnej intervencie, ktorá a je určená pre deti so zdravotným postihnutím od 0 do 7 rokov a pre ich rodiny. Zákon hovorí, že deťom a ich rodinám sa má poskytovať špecializované poradenstvo, sociálna rehabilitácia a že sa má potenciál každého dieťaťa podporovať rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie.

Na webovej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je správne uvedené, že „cieľom týchto odborných činností je v súlade s holistickým prístupom zabezpečiť optimálny vývoj dieťaťa so zdravotným postihnutím. Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantne alebo terénnou formou, napr. priamo v domácnosti, v ktorej žije dieťa so zdravotným postihnutím.“

Nesprávne však je, že štát dodnes nevytvoril podmienky na optimálne fungovanie tejto služby v reálnom živote. Nenastavil mechanizmy na zabezpečenie potrebného počtu centier služieb včasnej intervencie (Slovensko ich potrebuje 30) a nevytvoril ani žiadny systém udržateľnosti tých centier, ktoré vznikli iba vďaka krátkodobým grantom a finančným darom od ľudí, ktorým situácia týchto rodín nie je ľahostajná (dnes ich funguje 5).

Investície do včasnej intervencie sa vyplatia

V Európskej únii každým rokom silnejú aktivity na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím, keďže vonkoncom nejde o zanedbateľnú skupinu ľudí. Štatistika hovorí, že jeden zo šiestich ľudí v EÚ trpí zdravotným postihnutím, čo predstavuje 80 miliónov ľudí, ktorí sa v mnohých prípadoch nemôžu plne zapojiť do spoločnosti a ekonomiky len preto, že im v tom bránia rôzne bariéry, nedostatok podpory, či stereotypné názory okolia.

Tradičné návrhy na riešenie ich problémov ich neraz zbytočne udržiavajú v bezmocnosti a závislosti na pomoci iných. Aj preto je miera chudoby u ľudí so zdravotným postihnutím o 70 percent vyššia ako priemer.

Cesta von z tohto začarovaného kruhu začína u detí so zdravotným postihnutím. Maximalizácia potenciálu každého z nich znamená zvýšenie ich šancí na samostatný, plnohodnotný život. Začlenenie týchto detí do kolektívu rovesníkov a intenzívny rozvoj ich komunikačných schopností im ponúka príležitosť vyjsť zo sociálnej izolácie.

Ak by sme sa na Slovensku snažili viac rozvíjať potenciál detí so zdravotným postihnutím a podporovať ich rodiny v tom, aby nespadli do chudoby a osamelosti, boli by sme nielen vyspelejšou krajinou v rovine ľudskosti, ale aj v rovine ekonomickej.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Zimenová

V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako analytička portálu Nové školstvo a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Patrím medzi iniciátorov kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Od novembra 2016 som poslankyňou NR SR. V nadchádzajúcich voľbách sa uchádzam o hlasy voličov s číslom 28 na kandidátke SaS. Viac na www.zimenova.sk