Denník N

Svet potrebuje jasný Cieľ

Som idealista, priznávam. Snažím sa vidieť vo svete len to najlepšie, ale rovnako som si vedomý aj toho, že človek nie je tvor dokonalý. Vďaka Bohu za to. Keby sme všetci boli dokonalí, nebol by dôvod na to ďalej sa rozvíjať a zdokonaľovať. Práve naša nedokonalosť a zvedavosť sú naším najväčším hnacím motorom. Lenže snažiť sa o zdokonaľovanie by nemalo byť záujmom len jedného štátu alebo jedného človeka, mala by to byť spoločná snaha všetkých ľudí na svete. Stanoviť si dlhodobý a jasný cieľ je presne to, čo zo všetkého najviac potrebujeme.

(Zdroj:Clker.com)

Dnešný svet rieši radu problémov. Lenže nie tých podstatných. Jednotlivci sa ženú za ziskom, za vidinou peňazí, prestíže a majetkov. Štáty vidia len svoje vlastné záujmy reprezentované úzkou skupinou ľudí – elitou. Kvôli týmto záujmom neváhajú investovať peniaze určené pre rozvoj spoločnosti do výroby zbraní a masívneho zbrojenia a čo je na tom najhoršie, neváhajú obetovať životy týchto ľudí v boji proti iným ľuďom.

Naša, západná civilizácia o sebe tvrdí, že je najvyspelejšia zo všetkých. Že my sme tí, ktorí hýbu svetom a ktorí vedia čo je správne a čo je pre ostatných najlepšie. Sme predsa jadro, ktoré určuje trendy. No nevidíme to, že kvôli našej nechutne konzumnej povahe likvidujeme ľudí v iných častiach sveta. V semiperiférii a periférii, v takzvanom druhom a treťom svete. 3 miliardy ľudí v týchto oblastiach nemajú prístup k pitnej vode, jedlu a elektrine. Zabrali sme ich prírodné zdroje a využívame ich ako extrémne lacnú pracovnú silu, pričom výrobky z týchto krajín predávame na domácom trhu s obrovskou nadhodnotou. Zisk, za ktorým tak prahneme uberá životnú schopnosť ľudí v treťom svete. Z môjho pohľadu sa jedná o nový druh feudalizmu v kapitalistickom svete, o zvláštny a nebezpečný hybrid.

Hovoríme, že náš vedecký a technický pokrok sa neustále zlepšuje, že vyrábame stále novšie a lepšie veci, ktoré ľuďom uľahčujú život. Lenže ktorým ľuďom? No najmä tým u nás, v prvom svete. V jadre. Chválime sa, že máme géniov, ktorí posúvajú svet dopredu. Pýtam sa. Koľko takýchto géniov sa skrýva medzi tými 3 miliardami ľudí, ktorí žijú v chudobe a každý deň bojujú o život? Koľko z nás žije na úkor iných? Kam by sa mohol svet posunúť keby na spoločnom cieli pracoval celý svet, nie len ten prvý? My, svet, týchto ľudí potrebuje. Potrebujeme ich preto, aby sme nestagnovali a aby sa človek mohol rozvíjať a zdokonaľovať ďalej.

Stanoviť si jasný a dlhodobý cieľ znamená povedať si ako chceme, aby vyzeral svet o 50 alebo 100 rokov. Ako má vyzerať svet, v ktorom budú žiť naše deti a deti ich detí. Chceme to, aby sme museli mať neustále strach? Aby vo vzduchu neustále viselo ohrozenie vojnou? Vojnou človeka proti človeku. Vojnou ľudí, ktorí zdieľajú jednu, spoločnú planétu. Chceme túto planétu nadobro zničiť a tým pripraviť o šancu existovať všetko živé? Toto predsa nemôže chcieť nikto. Nikto kto uvažuje aspoň trochu triezvo.

Dlhodobý cieľ by mal byť odstránenie chudoby, hladu a smädu na celom svete. Dlhodobý cieľ by mal v sebe niesť jasné posolstvo, že vojna je už minulosť a nie je to žiadaný spôsob ako riešiť problémy, ktoré medzi sebou máme. Dlhodobý cieľ by mal byť zjednotenie všetkých troch svetov do jedného, spoločného sveta. Pozdvihnúť všetkých ľudí na svete na jednu úroveň a začať sa správať ako skutoční ľudia. Hovorí sa, že konkurencia je zákonom džungle. Ja si myslím, že toto obdobie je už za nami a konkurenciu by mala nahradiť spolupráca. Pretože spolupráca je zákonom civilizácie. Nastavme si preto jasný a dlhodobý cieľ, na ktorom budeme pracovať všetci spoločne a nie len tí, ktorí na to „majú“.

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)