Denník N

Rakúsko-uhorská zem v ďalekej Číne

Na budúci rok uplynie sto rokov od zániku Habsburskej monarchie, ríše, ktorej súčasťou bolo dlhé roky aj Slovensko. Aj keď sa traduje, že to bola jediná veľká ríša Európy, ktorá nemala v 20. storočí kolónie (nakoľko Zem Františka Jozefa bola objavená ako neobývaná a súkromnou expedíciou – anektoval ju až v roku 1926 Sovietsky zväz) – jedno krátke obdobie sa stali občanmi ríše aj obyvatelia malého kúsku mesta Tianjin v Číne. Mesta, ktoré v súčasnosti patrí medzi najväčšie na svete (počet obyvateľov sa aktuálne odhaduje na 15 miliónov).

Po potlačení tzv. boxerského povstania v roku 1901 sa európske mocnosti rozhodli, že mesto Tianjin opäť rozdelia na správne celky – tzv. koncesie. Keďže Rakúsko-Uhorsko malo symbolické zastúpenie v koaličnom vojsku, časť územia pripadla aj im. Príkladom zastúpenia môže byť pochod na Peking v auguste 1901, ktorého súčasťou bolo 55 rakúsko-uhorských vojakov námornej pechoty – celkový počet vojakov však bol približne 22 tisíc.

www.wikipedia.org
Mapa koncesií (wikipedia.org)
www.wikipedia.org
Detail mapy – územie Rakúsko-Uhorska (wikipedia.org)
www.maps.google.com
Mapa územia v súčasnosti (maps.google.com). Yuan Family Residence je budova na začiatku článku – postavená práve počas obdobia správy K+K monarchie.

Na rozdiel od ostatných území rozdelených medzi európske krajiny, špecifikom územia v správe Rakúska-Uhorska bolo to, že obyvatelia tejto zóny sa stali občanmi Rakúsko-Uhorska, platila tam v plnej miera rakúsko-uhorská jurisdikcia (pozn.: podľa všetkého hlavne rakúska – napriek spoločnému štátu boli právne systémy Rakúska a Uhorska odlišné – rakúske právo bolo kódexové, uhorské právo bolo viac zvykové – niečo na spôsob common law).

Jednalo sa o veľmi malé územie veľkosti približne 0,61 km² (pre porovnanie, najmenší  štát na svete Vatikán má 0,44 km²) – nachádzali sa tam napr. kúpele, cintorín, divadlo, konzulát, škola či väzenie. Dodnes sa tam nachádza aj socha skladateľa Johanna Straussa

Správu daného „mestečka“ zabezpečovala mestská rada, ktorá sa skladala z lokálnej bohatej spoločenskej vrstvy, rakúsko-uhorského konzula a veliteľa vojenskej posádky. Konzul a veliteľ mali rozhodujúci hlas. V rokoch 1908-1912 bol konzulom Čech Miloslav Kobr (neskôr generálny konzul v Buenos Aires (1912-1918), potom už v službách ČSR chargé d’Affaires v Paríži (1919-1920)  ministerský rada v Berlíne (1920–1921), veľvyslanec  v Madride (1921–1926), veľvyslanec v Ankare (1926–1932), veľvyslanec v Budapešti (1933– 1939), po zániku ČSR pôsobil na Ministerstve zahraničia ČSR pri exilovej vláde v Londýne).

Autor: Sandeepkumar Parekh, z maps.google.com
Pohľad na súčasné územie od rieky (Autor: Sandeepkumar Parekh – maps.google.com)

Rakúsko-Uhorsko de facto malo v správe časť územia mesta Tianjin do roku 1917, kedy túto časť začali okupovať čínske vojská ako súčasť Dohody (K+K monarchia bola súčasťou tzv. Trojspolku). Po právnej stránke zanikla táto koncesia zmluvou v Saint Germaine (povojnová dohoda s Rakúskom 1919) a zmluvou z Trianonu (povojnová dohoda s Maďarskom 1920). V roku 1919 si ešte neúspešne nárokovalo pripojenie tejto zóny Taliansko (na mapke zelená farba).

Zostáva v úrovni fantázie, čo by bolo s daným územím, ak by prežilo do dnešných dní – pre jeho malú rozlohu a rozpad Rakúsko-Uhorska by však určite nehralo žiadnu inú úlohu ako len miestna kuriozita.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Michal Drotován

Aktívny občan, dlhoročný bloger, celoživotný študent, bežec. Zástanca miest pre ľudí. Viac na www.drotovan.sk