Denník N

Parkuješ? Plať! Zadarmo ani kura neparkuje.

Po tom, čo mesto schválilo parkovaciu politiku v Bratislave, pustia sa do jej zavedenia aj jednotlivé mestské časti. Petržalka už jednu telenovelu odvysielala, teraz pripravujeme nové vydanie. Aj keď sa spočiatku zdalo, že mantinely, ktoré určilo mesto celú vec zjednodušia, opäť sa rysuje dlhý príbeh.

Na rozdiel od pôvodného Bajanovho návrhu, v Petržalke už nemusíme riešiť pojmy, čo sa rozumie pod dočasným parkovaním, kto je vlastne rezidentom, kto abonentom, a chvalabohu ani to, čo sa rozumie pod pojmom byt. Tým je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. Pod pojmom byt sa rozumie aj rodinný dom. Problém teda majú všetci tí, ktorí sa ulakomili na nebytové priestory, apartmány a iné druhy bývania, v zmysle stavebného zákona totiž tieto priestory nie sú zaradené medzi bytové budovy.

Okrem trvalého pobytu sa pri vydávaní rezidentských parkovacích kariet bude preverovať aj vzťah k motorovému vozidlu. Hoci úradníci tvrdia, že podvádzať bude ťažké, ak nie nemožné, pochybnosti existujú. O čo viac peňazí ide, o to viac vedia špekulanti nájsť cestičky. Motivácia pre podvody bude, som o tom presvedčený, extrémne vysoká. Parkovacích miest je málo a pre abonentov, teda ľudí bez trvalého pobytu v Petržalke, môže stáť parkovanie až 1000 eur ročne. Ako sa dajú vysoké sumy obísť? Netreba na to až tak veľa fantázie.

Do mestského VZN sa totiž dostala aj formulácia, ktorá umožňuje preukázanie vzťahu k vozidlu aj zmluvou o prenájme s fyzickou osobou a tam sú už možnosti pomerne široké. Stačí, aby sa našiel rezident, ktorý nemá auto a záujemca o kartu, ktorý nemá trvalý pobyt a títo dvaja si uzavrú zmluvu o prenájme. Otázne je ako sa bude preukazovať oprávnenie na prenájom motorových vozidiel u fyzickej osoby. Človek, ktorý nepodniká, nemá ako získať oprávnenie na prenájom auta. No možno sa oplatí založenie živnosti s minimalizáciou odvodov. Živnostníci síce majú náklady na svoje odvody, ale po založení možno živnosť prerušiť a neplatiť odvody žiadne. A pri tisícke ročne za parkovanie sa niektorým živnosť namiesto abonentskej sumy za parkovanie možno oplatí. Nehovoriac o právnických osobách, ktoré si štedrého rezidenta môžu zamestnať na čiastočný úväzok a poskytnúť mu auto aj na súkromné účely.

Politická vôľa pre zavedenie poplatkov pre občanov sa hľadá ťažko. Preto sa do mestského nariadenia dostalo aj prechodné ustanovenie, a to spustiť parkovaciu politiku zadarmo na obdobie dvoch rokov. Pre mestskú časť to znamená čistý náklad na prevádzku bez výnosu. Ach aká irónia… vyčítame obyvateľom, že nechcú platiť za službu, ktorá im nezaručuje nájdenie parkovacieho miesta, na druhej strane samospráva odmieta vykonávať službu, za ktorú by nedostala zaplatené. Cieľom však je, aby sa výnosy z predaja kariet pretavili v tvorbu nových parkovacích miest. Reálne to bohužiaľ vyzerá tak, že výnosy budú použité na vykrytie prevádzky parkovacej politiky a v prípade využitia dočasného ustanovenia sa istý čas budú z výnosov plátať straty. A to ešte nezabúdajme na to, že mesto si z každej úhrady zoberie svoje percentá. O jednotlivých prerozdeleniach, napr. za výnosy z pokút, sa dozvieme po schválení štatútu mestom.

Eliminovať počiatočné náklady a trochu obrúsiť hrany nevôle obyvateľov by sa dalo spustením platenej testovacej prevádzky iba na exponovaných územiach, kde je parkovanie naozaj kritické. Napr. na Ševčenkovej v okolí Daňového úradu, kde dokonca bude vytvorené nové parkovisko z petržalského rozpočtu alebo na uliciach v blízkosti sídla Penty. Ako však prídu dotknutí občania k tomu, že práve oni musia platiť a ich susedia o ulicu vedľa už nie? Nehovoriac o skreslení výsledkov obsadenosti parkovacích miest. Parkujúci využije všetky možnosti na to, aby nemusel platiť a teda bude tendencia zaparkovať na miestach mimo označenia testovacej zóny. Autá sa vytlačia z ohniska a pravdepodobne sa v platenej zóne bude parkovať ľahšie. Povzbudení dobrými výsledkami s uvoľňujúcimi sa miestami zavedieme platené parkovanie v celej Petržalke a potom sa všetko vráti do pôvodného stavu.

Áno, mesto už parkovaciu politiku schválilo, teraz je však loptička na strane mestských častí. Aj napriek obmedzeným kompetenciám tu máme množstvo nášľapných mín, okolo ktorých treba kráčať opatrne. Na základe čoho si mestská časť určí výšku poplatku? Bude to pocit akou sumou ľudí veľmi nenaštveme alebo to bude na základe želania, koľko by sme chceli od ľudí vybrať? Zatiaľ neexistuje žiadna dostupná analýza nevyhnutných nákladov na spustenie parkovacej politiky pre konkrétne územie. Budeme to prevádzkovať vo vlastnej réžii alebo externe? Netúžim po ďalšom zážitku s EEI, však, Košičania. Už raz sa nám ich podarilo zastaviť, teraz by sme mali byť ambicióznejší a pokúsiť sa všetko zrealizovať sami.

Tak či onak, či už sa nočné parkovanie dorieši alebo nie, minimálne za dočasné parkovanie už budeme platiť všetci.

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku