Denník N

Neulakomme sa na lacnú pracovnú silu

Čo sa prekrútiť dá, prekrútené bude a moja chyba, že ešte stále neviem písať neprekrútiteľne :-), takže ešte raz:

Slovensko zažíva fázu rastu a tá je spojená s rastúcim dopytom po pracovnej sile. Firmy sa sťažujú, že niet zamestnancov, najmä tých kvalifikovaných. Túto situáciu je možné riešiť napríklad „dovozom“ lacnej pracovnej sily zo zahraničia. K tomu hovorím nasledovné:

Nie som a nikdy som nebol proti mobilite pracovných síl v rámci EÚ. Na Slovensku pracuje v automobilkách niekoľko tisíc manažérov a inžinierov z Nemecka a Francúzska to je úplne v poriadku, rovnako ako robotníci z Bulharska či Rumunska. Sme v EÚ a voľný pohyb osôb je jedna zo základných slobôd a to jednoznačne podporujem.

Pozrime sa ale na rolu štátu. Štát môže, samozrejme za peniaze daňovníkov, robiť doslova nábor lacnej pracovnej sily povedzme z Rumunska či Bulharska alebo môže začať vo veľkom vydávať pracovné povolenia pre ľudí mimo EÚ a to nepovažujem za správne.

Myslím, že štát by mal najprv realizovať iné kroky, lebo práve pri rastúcom dopyte po pracovnej sile je na to dobrá príležitosť. Konkrétne mám na mysli:

  • Posnažiť sa o návrat občanov Slovenska, ktorí za prácou odišli do zahraničia

Napríklad tak, že im z našich daní zaplatíme náklady na presťahovanie, kurz slovenčiny pre ich deti, nebudeme robiť problémy s papiermi, vrátime občianstvo a pod.

  • Zrušiť alebo aspoň znížiť dotácie na tvorbu resp. udržanie pracovných miest.

Napríklad 100 miliónov eur ročne do uhoľných baní. Ak by tak spravil v čase recesie a štyri tisíc baníkov by prišlo o prácu, tak by počet nezamestnaných stúpol o štyri tisíc. Ak tak spraví v čase nedostatku pracovných síl, nájdu si novú robotu ľahšie. To sa týka aj sociálnych podnikov a kadejakých podpôr v rámci politiky zamestnanosti.

  • Zapojiť čím viac ľudí do pracovného procesu

Napríklad tým, že nebudeme dotovať tie najzbytočnejšie vysoké školy, ktoré často slúžili na vylepšenie štatistiky nezamestnanosti. Alebo tým, že v spolupráci s tými zamestnávateľmi, ktorí majú najväčšie nedostatky pracovných síl zaplatíme rekvalifikačné kurzy. Alebo tým, že namiesto minimálnej mzdy k nízkej mzde doplatíme (Odvodový bonus)

  • Znížiť prezamestnanosť na úradoch a v štátnych podnikoch

Aj na toto je teraz vhodná chvíľa. Ľudia, ktorí prídu o prácu v dôsledku prezamestnanosti, si ľahšie nájdu novú, oveľa zmysluplnejšiu prácu.

Na záver ešte raz pre prekrúcačov:

Ide mi o rolu štátu v tejto veci. Som proti tomu, aby štát zakazoval sem prísť ľuďom z Rumunska či Bulharska alebo z ktorejkoľvek inej krajiny EÚ, lebo voľný pohyb osôb v rámci EÚ je jedna zo štyroch základných slobôd.

Ale som aj proti tomu, aby štát našimi daňami aktívne podporoval masívny prísun lacnej pracovnej sily, lebo bude tým betónovať existujúci stav a ten predsa chceme zmeniť, konkrétne chceme zvýšiť životnú úroveň občanov Slovenska. A to môže štát spraviť napríklad štyrmi vyššie uvedenými príkladmi.

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.