Denník N

Reforma zdravotníctva – začíname

Pred dvomi týždňami sme predstavili tím pre reformu zdravotníctva a ohlásili, že do konca roka predstavíme návrh reformy, ktorý má tieto ciele:

  • Kvalitnejšia zdravotná starostlivosť, riadna prevencia
  • Spravodlivejšie financovanie, dlhodobá udržateľnosť systému
  • Vyššia spokojnosť pacientov, vyššia sloboda výberu

Členmi tímu sú okrem mňa Jana Cigániková, Iveta Pospíšilová, Martin Pilník, Martin Barto a Rudolf Zajac.

Zajac? Ten Zajac čo bol ministrom? Áno presne ten a to preto, že problematiku skutočne ovláda a je jediný minister zdravotníctva, ktorý niečo spravil. Dostal som k jeho osobe viacero dotazov, tak preto mi dovoľte povedať nasledovné: Rudolf Zajac je poradcom v našom tíme kvôli jeho vedomostiam a skúsenostiam, nestane sa členom strany ani tímlídrom, nebude za SaS kandidovať do NRSR a ani nebude nominovaný.

Druhá vec, ktorú by som chcel konštatovať, sa týka terajšieho ministra Tomáša Druckera: Vnímame pozitívne jeho snahu zdravotníctvo zlepšiť, máme pochybnosti, že mu to smerácki kšeftári dovolia, sme s ním v kontakte, držíme mu palce a zrejme sa vo viacerých konkrétnych reformných návrhoch budeme zhodovať.

Toľko na úvod, teraz k veci samotnej, k zdravotníctvu.

Predstavte si zdravotníctvo ako čiernu skrinku, do ktorej vstupujú peniaze a vystupuje základná zdravotná starostlivosť. Peniaze sa teda premieňajú na zdravotnú starostlivosť a našou snahou je, aby za určitú sumu peňazí bola zdravotná starostlivosť efektívnejšia a kvalitnejšia. Myslíme si, že do zdravotníctva prúdi peňazí dosť (v pomere k HDP toľko čo napr. v Čechách alebo v Poľsku), ale veľa sa kradne a plytvá. Práve sem budú mieriť naše reformné návrhy, no najprv pár slov k financovaniu:

Máme jasnú predstavu v tom, ako by zdravotníctvo malo byť financované. Vravíme, že po určitý strop plne solidárne. Konkrétne znamená, že každý odvedie nejaké percento (povedzme 9%) zo všetkých svojich príjmov. Ako strop navrhujeme 10-násobok životného minima, ktoré je pre tento rok stanovené na 198,09 € (čiže strop by bol 1980,90 €). Do tejto výšky sa zarátajú akékoľvek príjmy daňovníka, napríklad jeho superhrubá mzda (dnešná hrubá mzda plus cca 35 % odvod zamestnávateľa), príjmy zo živnosti, podiely na zisku, príjmy z prenájmu, honoráre… skratka akýkoľvek príjem ide do základu pre výpočet zdravotného odvodu, až kým nie je dosiahnutý strop. Ak niekto napríklad naplní strop už svojim príjmom zo závislej činnosti, neplatí odvody zo žiadnych iných príjmov. Ak má niekto príjem len z dividend, bude platiť z nich odvody, samozrejme, opäť len po strop.

Maximálna odvodová povinnosť je teda 178,28 (9 % z 1980,90 € ) a kto si ju splní, splnil si svoju solidárnu povinnosť prispievať na financovanie základnej zdravotnej starostlivosti. Z tejto definície automaticky vyplýva, že kto nemá žiaden príjem, neplatí žiadne odvody. Živnostníci budú teda platiť, len 9 % zo svojich reálnych príjmov, minimálne odvody sa zrušia. Tiež sa rušia poistenci štátu, platenie odvodov za nezamestnaných a pod. Jednou vetou: každý zaplatí 9% zo všetkých svojich príjmov až po strop vo výške 10 násobku životného minima. Mimochodom, tento spôsob financovania zdravotníctva máme takto navrhnutý už roky v Odvodovom bonuse.

Vstupy, teda financie, sú jasné, výstupmi, teda zdravotnou starostlivosťou sa budeme zaoberať a práve v tejto súvislosti mám na vás jednu veľkú prosbu: Mohli by ste mi prosím napísať, čo považujete za problémy? Nemám na mysli odpovede typu „nízka úroveň služieb“, to vieme všetci. Mám na mysli konkrétne ktoré pravidlo, ktorá vyhláška, ktorý zákon je problematicky, či zlý, či zbytočne komplikovaný, resp. problémy spôsobuje? Alebo aj nejaké konkrétne javy, udalosti, prípady. Ako vidíte, opisujem moju prosbu pomerne všeobecne, lebo chceme aby ste nám napísali o čím viac problémoch a zároveň čím konkrétnejšie. To je to, čo nám pomôže. Určite nám pomôže viac akýkoľvek konkrétny a drobný detail, ako všeobecné popisy typu „problém je, že sa kradne“. Vaše odpovede posielajte prosím priamo mne na richard@sulik.sk.

So záujmom si prečítame aj vaše konštruktívne pripomienky v diskusii. Zatiaľ ostávam s veľkou vďakou.

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.