BLOG
Natália Hanulíková
Natália Hanulíková
9 168

Ako sa podnikateľ s dôchodcom súdi

Hovorí sa, že do štyroch rokov po tom, čo uhynie posledná včela, zhynie ľudstvo. Varovanie Alberta Einsteina nadobúda v Malackách svoje opodstatnenie.

Kým v Bratislave sa v plnom prúde rozbieha projekt Mestské včely za účelom opeľovania, záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu, v Malackách sa snažia v prospech autoservisu a autopredajne vytlačiť z Vojenských lesov včelára s dlhodobou tradíciou.

Pán Ľudovít (74) je včelárom telom i dušou. Včelstvá, ktoré zdedil po svojom nebohom otcovi sú od roku 1954 umiestnené na lesnom pozemku Bažantica v Malackách so súhlasom Vojenských lesov. Pán Ľudovít sa napriek svojmu dôchodkovému veku a trvalým následkom po dopravnej nehode s láskou venuje včelárskemu remeslu, ktoré má na Slovensku dlhodobú tradíciu a nepopierateľný prínos pre nás všetkých i životné prostredie. Pán Ľudovít bol dokonca pred pár týždňami ocenený Čestným uznaním za dlhodobé členstvo a bezproblémovú aktivitu Slovenským zväzom včelárov.

Prvý problém pre toto včelárstvo nastal v roku 2008, kedy sa na susedný pozemok prisťahoval podnikateľ so zámerom vybudovať v blízkosti včelstiev autoservis a predajňu áut. Spoločnosť prevádzkujúca servis a predajňu áut po  odkúpení pozemku dala zaviesť prírodne vytvorené jazierko slúžiace na sťahovanie vody do potoka Malina. Okrem toho po prehĺbení priekopy okolo autoservisu boli poškodené i korene stromov, ktoré vysychajú a hrozí im spadnutie. Nie je v tomto prípade náhodou žalobca vinný? Minimálne voči životnému prostrediu áno.

V roku 2011 na upozornenie podnikateľa pán Ľudovít vykonal predbežné opatrenia a presunul určitý počet včelstiev 50 metrov od hranice pozemku a otočil letáče ďalších úľov opačným smerom na diaľnicu, čím vykonal úkony, ktorými obmedzil prelet včiel na susedné pozemky. Majiteľ autoservisu a predajne áut sa však s týmto riešením uspokojil iba na chvíľu a v roku 2015 zašiel ešte ďalej. 1.6.2015 bol pánovi Ľudovítovi doručený návrh na začatie súdneho konania vo veci znečisťovania fasády budovy, motorových vozidiel a ohrozovania zamestnancov spoločnosti. Judikatúra v tejto veci vyslovila názor, že určité riziká spojené s včelami sú všeobecne obvyklé a obťažovanie iných nad mieru primeranú pomerom nebolo v tomto prípade nijako preukázané. My všetci by sme sa mohli sťažovať na holuby, ktoré znečisťujú každodenne naše autá a žiadať ich vysťahovanie z krajiny.

No v prípade pána Ľudovíta bolo nájdené riešenie – zriadenie zelenej protihmyzovej sieťky na oplotenie medzi pozemkami. Zo strany pána podnikateľa však táto možnosť nebola prijatá a svoje spory proti včelám vedie dodnes. Napriek tomu, že pozitívne stanovisko v prospech pána Ľudovíta vydalo mesto Malacky, Slovenský zväz včelárov i Vojenské lesy. Tí si uvedomujú spoločenskú hodnotu práce pána Ľudovíta.

Je nemysliteľné, aby v časoch, kedy je Slovensko ohrozené zvýšenou koncentráciou smogu, sa jeden podnikateľ rozhodol, že včely majú ustúpiť autám. A to napriek tomu, že pri obhliadkach pozemkov bol samotnou manželkou pána Ľudovíta na existenciu včelstiev v tesnom susedstve upozornený. Včely sú zvestovaním dobrých správa. Priaznivo pôsobia na krajinotvorbu. Tam, kde je veľa priemyslu a chémie, žije menej včiel – krajina chudobnie a chorľavie. My máme med radi a tak ako pán Ľudovít si vážime prírodu a všetko tvorstvo čo v nej žije. Nedovoľme aby peniaze mohli zraziť na kolená ľudí, ktorí sa s láskou venujú ušľachtilej činnosti prospešnej pre nás všetkých.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

Ako matka dvoch synov, manželka a vyštudovaná psychologička sa zaujímam o celospoločenské dianie na Slovensku i v zahraničí. Som predsedníčkou Strany zelených Slovenska a píšem o témach, ktoré sú mi najbližšie: deti, sociálny systém, politika, ochraańa životného prostrediam psychológia, literatúra, a kultúra.

Blogy

|