Denník N

Ak je Fico socialista, tak ja som panna Orleánska.

Európski socialisti vytkli Ficovi, že sa odklonil od socialistických princípov. Fico na kritiku odpovedal tak, že Európskych socialistov obvinil z toho, že zradili proletariát.

V tejto súvislosti som si spomenul na vtip:

Vodič počúva v rádiu dopravný dispečing, kde vravia: „Na R1 pri odbočke do Topoľčian ide jeden vodič v proti smere“.

Reakcia vodiča: Čo jeden, všetci.

Pozrime sa teraz na moje tvrdenie uvedené v názve vážnejšie:

Pred voľbami, po ktorých sa pán Fico stal po druhýkrát premiérom, sa z médií od pána Hanzela (zakladajúceho člena SMER) dozvedáme, že strana SMER vznikala ako akciová spoločnosť. Je mimoriadne zaujímavé, že pán Fico nepodal trestné oznámenie na pána Hanzela, pretože ako vieme, pán Fico veľmi rád podáva trestné oznámenia na tých, ktorí sa dotkli jeho ega. Na zaujatie pozície „mŕtveho chrobáka“, mal pán Fico určite veľmi vážne dôvody. Jedným z nich je zrejme aj to, že sa veľmi ťažko vysvetľuje otázka: Ako môžu chudobní socialisti zakladať akciovú spoločnosť?

Politické strany spravidla pri svojom vzniku deklarujú svoju politickú orientáciu a otázkam personálnym a finančným sa venujú až potom, ako sa dostanú k vláde. Ako nám pán Hanzel povedal, zbohatlíci (milionári a  multimilionári) sa už pred ustanovujúcim zjazdom SMER-u venovali personálnym a finančným otázkam.

Naviac, vďaka Ficovým skúsenostiam (ktoré získal aj počas Mečiarovej noci dlhých nožov – na zasadaní NR, na ktorom sa zúčastnil ako jediný poslanec vtedajšej opozície), im hneď na začiatku bolo jasné, že ak chcú, aby boli zaradení medzi socialistov musia zlikvidovať všetky významnejšie lavicové strany, aby nebolo možné SMER porovnávať s niektorou z nich. Aby sa o tom veľa nehovorilo, významných ľavicových politikov (napríklad z SDL) umlčali tým, že im pridelili „trafiky“ vo forme delegovania na významný post. Ako vieme, u Fica je bežná prax odmeňovania a zabezpečenia si mlčanlivosti ľudí, ktorých musel odstaviť od koryta.

Milionári a multimilionári vo vedení „sociálne“ orientovanej strany SMER je iste to pravé orechové, čo zabezpečuje sociálne cítenie tejto strany. SMER-DS má vo svojich radoch najvyšší počet zbohatlíkov v porovnaní s ostatnými politickými stranami na Slovensku. Naviac, SMER-DS má aj najväčší počet bohatých sponzorov, za čo sa im Fico nezabudne odvďačiť. Myslím tým napríklad Širokého so svojim Váhostavom.

Fico sa stará aj o rozširovanie členskej základne SMER-DS. Už v jednom z predchádzajúcich blogov som rozoberal otázku, že v posledných rokoch vládnutia Fica máme najväčšie prírastky milionárov v EU (sú dvakrát väčšie ako v EU) a pritom situácia tých najchudobnejších sa nezlepšuje. Pán Fico možno prehlbovanie rozdielu medzi bohatými a chudobnými považuje za to najlepšie, čo môže „moderná sociálna strana“ urobiť pre proletariát.

Pán Fico si možno myslí, že pre proletariát je najlepšie, ak sa na Slovensku zavedie policajný štát. Podľa môjho názoru, istá skrytá forma policajného štátu na Slovensku je už dnes. Fico to dosiahol ovládnutím Ústavného súdu (v línii Fico – Gašparovič – Macejková), súdnictva (v línii Fico – Gašparovič – Harabin), prokuratúry (v línii Fico – Gašparovič – Čižnár a Kováčik), transformáciou – rozšírením štátnej správy (realizovanej v rámci ESO, riadená Kaliňákom a kontrolovaná Ficom, dodnes stála viac, ako 400 mil. euro) a neustáleho rozširovanie policajného zboru (už dnes má SR najvyšší počet policajtov na 1 000 obyvateľov v EU). Otázke: „Je Slovensko policajný štát?“ sa budem venovať, v niektorom nasledujúcom blogu. Poznamenám ešte, že aj rada škandálov, káuz v línii Fico – Kaliňák – Gašpar – NAKA (Národná kriminálna agentúra) hovorí sama za seba a potvrdzuje moje slová.

Som toho názoru, že demagógia je základný pracovný nastroj Fica. Toto tvrdenie by som mohol podporiť neuveriteľným množstvom príkladov. Uvediem len tri:

  • Z tých dávnejších – humbug okolo zdaňovania milionárov. V rámci jednej z predvolebných kampaní sa Fico vyhrážal, že tvrdo zdaní milionárov aj ich majetky. Ako to dopadlo? Škoda hovoriť. Poznamenám len, že v takzvaných starých krajinách EU majú rôzne daňové systémy, ale jedno majú spoločné, že milionári sú tam zdaňovaní cca 40 percentami.
  • Pán Fico sa chváli so zvýšením minimálnej mzdy 405.- € v roku 2016, na 435.- € v roku 2017. Tvári sa. ako keby zniesol zlaté vajíčko. Skúsme sa na to trochu pozrieť: Uvedený nárast sa dá vyjadriť, ako prírastok 30.- €, respektíve, ako relatívny prírastok 7,4%. V roku 2006 (do ktorého Fico ešte nemohol zasiahnuť) bol prírastok minimálnej mzdy o 23,24 € a relatívny     o 10,15%. Nik vtedy nekotkodákal, aký výborný výsledok bol dosiahnutý. V záujme vytvorenia si celkového obrazu uvádzam, že v rokoch 2007 až 2014 (za Fica) bol priemerný ročný prírastok minimálnej mzdy len 10,39 euro V rokoch 2000 až 2006 (pred vládnutím socialistov) bol priemerný ročný prírastok minimálnej mzdy 17,67 euro.Naviac, z cudzieho sa ľahko rozdáva, horšie je to, keď to musíme zabezpečiť sami. Myslím tým napríklad zvyšovanie dôchodkov. K 1.1.2007 bola minimálna mzda 252,27 € a priemerný dôchodok 273,05 €, pričom k 1.1.2017 bola minimálna mzda 435.- € a priemerný dôchodok 417,46 €. Čo sa dá povedať aj tak, že minimálna mzda za posledných 10 rokov vzrástla o 182,73 € a priemerný dôchodok vzrástol len o 144,41 €. Musím však upozorniť, že zvyšovanie priemerného dôchodku je veľmi skreslené. Je potrebné si uvedomiť, že štát dôchodcom v minulom roku zvýšil dôchodok len o 1,9 €, pričom prírastok priemerného dôchodku, na Slovensku, za rok 2016 je evidovaný vo výške 11,67 euro. Uvedené čísla nie sú omyl. Je to spôsobené tým, že novo dôchodcovia majú výrazne vyšší dôchodok (vďaka nárastu priemernej mzdy), ako je priemerný. Hrozná je aj skutočnosť, že dôchodcovia (pri súčasnom zvyšovaní dôchodkov) sa po cca 10 rokoch dostávajú so svojim dôchodkom na úroveň minimálneho dôchodku a po cca 15 rokoch na úroveň životného minima. Túto situáciu zapríčinil Fico so svojim SMER-DS!!! Pán Fico, viete si predstaviť, ako ponížene sa dôchodcovia cítia, keď si uvedomia, že po celoživotnej drine dostanú dôchodok nižší ako je minimálna mzda??? Som rozhodnutý v niekoľkých ďalších blogoch dôsledne analyzovať prístup Fica a SMER_DS k dôchodcom a verím, že sa mi podarí dokázať, že ani ultrapravičiari by si nedovolili pristupovať tak bezcitne k ľudom, ako to robí Fico. Báli by sa, že milión dôchodcov (20% obyvateľstva) sa spojí a vyženú ich z úradu vlády svinským krokom.
  • Sľúbil som tri príklady, preto dodávam: Fico s Richterom sa nafukujú, aký sú oni sociálne cítiaci politici, veď idú zvýšiť materskú na 90% mzdy. Nikde však nehovoria, čo to bude stáť štátnu kasu. Zrejme preto, že je to len nafúknutá bublina. Podľa mojich zjednodušených výpočtov mi vyšlo, že navrhované zvýšenie materskej bude mať menší vplyv na štátnu kasu, ako keby Fico – Richter zvýšili životné minimum o 1.- €.

Na záver sa budem v krátkosti venovať otázke životného minima. Priznám sa, že nepoznám štát, v ktorom sa sleduje a valorizuje životné minimum, že by životné minimum nezvýšil – nevalorizoval za posledné štyri roky ani o cent. Na Slovensku od 1.7.2013 nebolo životné minimum zmenené ani o cent, je stanovené vo výške 198,09 €.

Toto negatívne špecifikum Slovenska vychádza z toho, že na Slovensku valorizácia životného minima závisí od dvoch koeficientov: z koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu (K1) a koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (K2).

Nepodarilo sa mi zistiť, akým spôsobom Richter spolu s Ficom zadefinoval K2 (respektíve, ako sa K2 vypočíta). Jednoznačne však ide o bulharskú konštantu, ktorú zrejme získame vynásobením vhodne vybraných ukazovateľov. Ukazovatele sú vybrané zámerne tak, aby koeficient K2 dosiahol hodnotu väčšiu ako „1“ len vo výnimočných prípadoch. V tomto je skryté svinstvo – ožobračovanie, ktorého sa Fico spolu s Richterom na nás dopúšťajú.

Je potrebné upozorniť, že životné minimum sa dotýka väčšiny z nás, pretože životné minimum vplýva na rôzne dávky a príspevky (vrátene rodičovského príspevku), daňové priznanie, náhradné výživne, sociálne štipendiá, minimálny dôchodok a podobne.

Aby sme si vedeli prestaviť, v akom rozsahu nás Fico ožobračuje, je potrebné uviesť nasledovné: V rokoch 2001 až 2006 (t.j. pred nástupom Fica) bolo životné minimum zvyšované v priemere o 7,9 € ročne. Po nástupe Fica sa valorizácia životného minima rapídne znižovala tak, že v posledných štyroch rokoch je nulová!!! Za zmienku stojí aj skutočnosť, že počas vlády pani Radičovej sa životné minimum zvýšilo o 4,7 € (v roku v ktorom mala na životné minimum jej vláda vplyv).

Dúfam, že sa mi podarilo Ficovi strhnúť falošnú masku „sociálne cítiaceho politika“. Potešilo by ma, ak by sa mi týmto blogom podarilo otvoriť viacerým Slovákom oči a prestanú sa Ficovi klaňať za to, že im nakadí do rúk.

 

Teraz najčítanejšie

Ľubomír Skalský

Som nahnevaný dôchodca, so skutočným sociálnym cítením. Hnevá ma preto, ak sa nikto, alebo niektorá strana neoprávnene prehlasuje za socialistickú respektíve sociálnu. Ako technik som pragmatik, ktorý pri riešení problémov používa logiku. Mám rád právo, zrejme preto, že vychádza z logiky. Neznášam však, hlúposť, pretvárku a podrazy. Možno preto už 41 rokov písomne kritizujem politikov a hlupákov.