Denník N

Kto si v skutočnosti zaslúži facku za divadlo Aréna

V priebehu minulého týždňa mnohí z nás dostali mailom informáciu o škandále v divadle Aréna, ktoré vedie známy herec pán Kukura. Zamestnanec župy, JUDr. Ing. Ján Keselý sa v predvianočnom čase pokúsil fyzicky napadnúť ekonomickú riaditeľku divadla Aréna p. Zdenku Bothovú a vyhrážal sa jej i pánovi Kukurovi, že „ich z divadla vyšmarí“.

list-kukura-utok

Takéto správanie je bezpochyby neprípustné a keby pán Keselý pracoval v štandardnej súkromnej spoločnosti, dnes by si už pozeral inzeráty na Profesia.sk. Pán Keselý je však blízky spolupracovník župana Freša, ktorý nekoná, a ktorý pravdepodobne má dôvody pre to, aby nekonal.

Agresívne konanie pána Keselého – šéfa odboru investičných činností, verejného majetku a obstarávania – totiž vyprovokovali námietky pani Zdenky Bothovej, ktorá upozornila na neodborné a netransparentné konanie pána Keselého pri verejnom obstarávaní a zabezpečení rekonštrukcie divadla Aréna.

Čo mohlo prekážať pani Bothovej a na čo by som sa pýtal ja, keby som bol vyšetrovateľ?

Prekážala by mi nehorázne vysoká cena za projektové práce. Župa podpísala zmluvu s Ing. arch. Gabrielom Drobniakom na viac ako 537 tisíc Eur. Dnes nie je verejne známe, aký bude objem stavebných prác, štandardne sa však cena projektovej dokumentácie zvykne odhadovať na úrovni približne  5 % hodnoty stavby. Dôveru nevzbudzuje ani nastavenie samotných kritérií súťaže. Župa po medializácii prípadu obhajovala na facebooku cenu zákazky tým, že hodnoty zákazky určil znalec „Ústavu stavebnej ekonomiky“.

Za vznešeným názvom, ktorý evokuje nezávislú štátnu autoritu, sa však skrýva štandardná súkromná spoločnosť. V rokoch 2015 a 2016 vyfakturovala táto súkromná firma župe viac ako 207 tisíc Eur za poradenskú a expertíznu činnosť.

Keby som bol Zdenka Bothová, prekážalo by mi aj to, že župa už vypísala verejné obstarávanie vo výške 3,575 mil Eur (4,3 mil Eur s DPH) na dodanie technológie (=vybavenia divadla) pre rekonštrukciu divadla Aréna. Ešte predtým, ako je spustená samotná rekonštrukcia (=stavba). Nie je normálne nakupovať techniku, keď nemám projekty. Na základe čoho by som vedel odhadnúť, aké konkrétne vybavenie budem potrebovať? Ani pri zariaďovaní domu nekúpim najskôr mikrovlnnú rúru a až potom požiadam architekta o nákres domu a kuchyne a jeho stavbu. V prípade divadla je otáznikov ešte viac. Vydajú pamiatkári súhlas k týmto projektom? Budú súhlasiť s rozšírením povraziska? A mnohé ďalšie. Okrem toho, v čase inštalácie obstaranej technológie do priestorov divadla už táto technológia môže byť zastaraná. Keby sa s nákupom počkalo do ukončenia stavebných prác, za tú istú cenu by bolo možné obstarať novšiu technológiu.

A úplne najviac by mi prekážal fakt, že do zmluvy na projektové práce, ktorú pán Frešo podpísal s Ing. arch. Drobniakom, do Článku XII. ods. 7, niekto zabetónuje doložku, ktorá hovorí, že všetky prípadné spory medzi župou a Drobniakom bude riešiť Stály rozhodcovský súd IURO.

iuro-dolozka

Stály rozhodcovský súd IURO, ktorému predsedá pani JUDr. Jaroslava Keselá, CSc. Nie, podobnosť mena nie je náhodná, je to mama pána Keselého. Členom stáleho rozhodcovského súdu IURO z.z.p.o. je pritom aj sám JUDr. Ing. Ján Keselý.

zoznam-rozhodcov-iuro

Táto „familiárna“ klauzula sa opakuje aj v ďalších zmluvách na župe. Napríklad v zmluve so Strabagom na 15 mil Eur bez DPH. Objavuje sa aj v zmluvách, ktoré uzatvárajú organizácie, ktorých zriaďovateľom je župa, napríklad v prípade Zmluvy o dielo SOŠ Račianska 105, Zmluvy o dielo SOŠ Malinovo, Zmluvy o dielo SOŠ Vranovská, či Zmluvy o dielo SOŠ Polygrafická.

Toto všetko odhalilo niekoľko hodín s Google. Nezodpovedaných otázok však ostáva oveľa viac. Koľko zmlúv podpísala župa s Ing. arch. Drobniakom? Koľko zmlúv podpísali organizácie, ktorých zriaďovateľom je župa, s pánom architektom? V akej celkovej hodnote? Sú to milióny?

Mal by som ďalších 100 otázok. Skutočnosť je taká, že na župe sa dejú veľmi čudné veci, panuje tam veľká nervozita a postupne sa odkrývajú nové a nové skutočnosti.

Verejne preto vyzývam Pavla Freša,

  1. aby bez ďalšieho naťahovania času okamžite uvoľnil JUDr. Ing. Jana Keselého z funkcie,
  2. aby vysvetlil, na základe akej projektovej dokumentácie vypísal verejné obstarávanie na dodanie technológie – rekonštrukcia divadla Aréna,
  3. aby nepokračoval v tomto verejnom obstarávaní, dodržiaval zákon a pri rekonštrukcii divadla Aréna uprednostňoval verejný záujem a používal zdravý rozum.

Zároveň sa verejne pýtam ministra kultúry Mareka Maďariča, na akom základe vyplatili župe peniaze, keď neexistuje projekt a teda ani cenová kalkulácia? Neexistuje súhlas pamiatkárov a ani hlavnej architektky Bratislavy.

Pána ministra taktiež vyzývam, aby využil všetky zákonne možnosti i svoju politickú váhu a venoval mimoriadnu pozornosť výberovým konaniam, prípravným prácam, projektom i samotnej realizácii rekonštrukcie divadla Aréna. Množia sa podozrenia a 4,3 milióna Eur dotácie, ktorú ministerstvo poskytlo Bratislavskému samosprávnemu kraju si v tomto prípade zaslúži zvýšenú pozornosť a tvrdú kontrolu.

Kultúra v Bratislavskom samosprávnom kraji potrebuje finančnú podporu a nie kšeftárstvo a rodinkárstvo.

Aj preto kandidujem na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

Viac o mojich aktivitách sa dozviete na facebook.com/uhler 2017.

Teraz najčítanejšie

Jozef Uhler

Žijem so svojou rodinou v okrajovej časti Bratislavy, v Jarovciach, ktoré ma fascinujú tým, že sú dedina aj mesto zároveň. Ľudia sa tu navzájom poznajú, na ulici vás bez problémov pozdraví človek, ktorého nepoznáte a hovorí sa tu štyrmi jazykmi. Nuž ako kedysi v Prešporku. Vyštudoval som informatiku na Matfyze, ktorý je na Slovensku jednou z najprestížnejších škôl a pre svoj život som si ako IT-čkár mohol vybrať ktorékoľvek iné mesto sveta. Mne sa však páčilo doma. Cítil som, že v Bratislave chcem žiť, pretože tento región spĺňa moje predstavy na pokojný a šťastný život. Chcem, aby každý, kto sa do bratislavského kraja prisťahoval, našiel v ňom svoj domov. Tiež chcem, aby ľudia, čo tu žijú od detstva, nehľadali svoju budúcnosť za hranicami. Toto je môj cieľ a dôvod prečo chcem byť županom a v júni 2016 som ohlásil svoj záujem kandidovať na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.