Denník N

Miesto v škôlke pre každé dieťa

Vláda má v programovom vyhlásení napísané, že chce 100% zaškolenosť detí v škôlkach. Reálne ale na dosiahnutie tohto cieľa nič nerobí. Preto sme pripravili pripomienku k legislatíve, ktorú môžete podporiť.

Vláda má v programovom vyhlásení napísané, že chce 100% zaškolenosť detí v škôlkach. Tento cieľ je dobrý a dosť ambiciózny. Reálne ale na dosiahnutie tohto cieľa nič nerobí. Preto sme pripravili pripomienku k legislatíve, ktorú môžete podporiť.

Súčasný stav financovania detí v škôlkach je zlý: štát dáva povinnosť zobrať do škôlok deti nad 5 rokov zadarmo. Za to že nevyberajú peniaze od rodičov, dostávajú škôlky kompenzáciu vo výške 14€. Táto suma nepokryje ani elementárne náklady na existenciu škôlky.

Náš návrh mení dve zásadné veci:

  • princíp bezplatných škôlok pre deti od 4 rokov (nie súčasných 5 rokov)
  • reálne finančné toky od štátu škôlkam, keďže nevyberajú financie od rodičov (zvýšenie zo súčasných 14€ na 225€ mesačne, čo vie reálne pokryť náklady škôlok

Dúfam, že vláda zosúladí legislatívu so svojím programovým vyhlásením a dokáže tak dosiahnuť dobre nastavené ciele čo má vo svojom programovom vyhlásení.

tu prosím podporte pripomienku

Teraz najčítanejšie