Denník N

Déjà vu JUDr. Ján Kovarčík … excelentný kriminalista alebo poslušný vazal prokuratúry ?

Vyšetrovanie Kovarčíkom je výsmech kriminalistickej profesionalite, výkaly vyliate na nezákonne obvinených zvráteným vyšetrovateľom, nie sú odstrániteľné…

S „fekálnym fantómom“ Martinom Mackom na prvý pohľad nemáme nič spoločné, je to však iba prvý pohľad. Obidvaja sme absolvovali neštandardné trestné konanie v réžii odboru kriminálnej polície a prokuratúry Bratislava IV, ktoré ovplyvnilo naše postavenie v spoločnosti na celý život. Martina Macku nálepky sexuálneho devianta  nezbaví ani oslobodzujúci rozsudok,  náhrada škody a ani prípadný odchod zo  Slovenska po ukončení trstného konania. Podobne ako ja som sa napriek zastaveniu konania z dôvodu nezákonnosti nezbavila nálepky duševne chorej, nebezpečnej pre spoločnosť.

JUDr. Ján Kovarčík – vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Bratislava IV  – neschopný hlupák neznalý zákona alebo excelentný vyšetrovateľ bez chrbtovej kosti ?

Charakteristickými znakmi  vyšetrovania vedeného   JUDr. Kovarčíkom  ( v mojom i Mackovom prípade) je nepochybne porušovanie trestného poriadku, trestného zákona, marenie práv obvineného v trestnom konaní, porušovanie ústavných práv obvineného, porušovanie základných ľudských práv obvineného zakotvených v Európskom dohovore o ľudských právach, falšovanie zápisníc, falšovanie trestného spisu odstraňovaním listín z trestných spisov,  vyvíjanie psychického  nátlaku na obvineného a používanie neprimeraných donucovacích prostriedkov vo forme nátlaku počas procesných úkonov…

Hoci vyššie uvedené skutočnosti vedú k záveru, že JUDr. Kovarčík je povrchný diletant, ktorý je neschopný viesť trestné konanie v súlade s platnou legislatívou, opak je pravdou.

JUDr. Kovarčík bol už v roku 2009 prezentovaný ako jeden z najkvalitnejších vyšetrovateľov na závažnú násilnú trestnú činnosť.  Hoci som bola prekvapená, že trestné oznámenie za moju kritiku dvoch trestných konaní v jednej trestnej veci bolo pridelené expertovi na násilnú kriminalitu, ktorý nebol vecne ani miestne príslušný zo zákona viesť konanie, dovolím si tvrdiť, že napriek tlaku prokurátora Mgr. Remiga Kubičku, ktorý niekoľko krát Kovarčíkom odmietnutý podnet zrušil, postupoval v súlade so zákonom a podnet poškodenej odmietal. V roku 2010 vstúpila do hry prokurátorka Adamovičová, na pokyn ktorej Kovarčík mi vzniesol prvýkrát obvinenie. Vyvrátiť nezmysly uvedené v odôvodnení nebol problém, nakoľko v roku 2011 jedenásťročné konanie po stiahnutí obžaloby zastavili ako nezákonné.  Po doručení rozsudku, keďže mal v spise dve právoplatné rozhodnutia v jednej trestnej veci obvinenie zrušil.  Do roku 2012 sa JUDr. Kovarčík správal profesionálne, striktne dodržiaval práva obvinenej a pridržiaval sa objektívnych zistení a faktov.

Zo slušného policajta zrazu diletant …

Zmeny v jeho konaní nastali v roku 2013 a listiny vydávané Kovarčíkom boli skôr rozhodnutiami psychopata neschopného rozoznať  následky svojho konania, ako vyšetrovateľa polície.

Vzniesol mi obvinenie s odôvodnením, podľa ktorého som trpela predstavou, že voči mne bolo jedenásť rokov vedené trestné konanie, čiže bolo jasné že v konaní sa nebudú riešiť moje výroky, ale duševný stav.  Pochopila som, že moju žalobu na náhradu škody podanú v roku 2012 a trestnú činnosť 27 sudcov a prokurátorov znesú zo sveta mojou likvidáciou cestou psychiatrie.
Bol to však iba začiatok zvráteného scenára pripraveného v spolupráci s JUDr. Šramkom – prokurátorom Krajskej prokuratúry Adamovičovou- prokurátorkou prokuratúry Bratislava IV, ktorá sa intenzívne trestnou činnosťou podieľala na mojom šikanovaní.

Na výsluchu, vedenom Kovarčíkom v prítomnosti Adamovičovej v roku 2013,  odmietali zapisovať moje vyjadrenia a prezentovali, že trestné konanie nebolo, vysvetľovali mi , že nikto ma nechcel odstíhať. Pred sebou som mala položený spis z konania, ktoré nebolo a dve prasce v pozícii orgánov činných v trestnom konaní sa na mne bavili. Po necelých dvoch hodinách som rezignovala postavila sa a odišla.  V panike z nesplnenia „úlohy“  po mojom odchode ako zmyslov zbavení vyrobili  Kovarčík s Adamovičovou množstvo záznamov o vyhýbaní sa trestnému konaniu, o nepreberaní doručenej pošty, vydali príkaz na zatknutie, pripravili podmienky na vzatie do kolúznej väzby a na základe duševnej poruchy som s diagnózou paranoja, ako nebezpečná pre spoločnosť, mala skončiť v psychiatrickom zariadení. Po zadržaní a násilnom odvlečení na znalecké skúmanie k psychiatrovi som zo Slovenskej republiky utiekla.  Zvrátenosti Kovarčíka a nezákonné trestné konanie právoplatne zastavila v roku  2014 generálna prokuratúra.

Za nezákonné konanie JUDr. Kovarčíka bolo podané trestné oznámenie a aj keď prokuratúra konštatovala v uznesení dvanásť skutkov, ktoré v zmysle legislatívy Slovenskej republiky sú trestným činom, prokurátor Mgr. Remig Kubička konanie Kovarčíka vyhodnotil ako procesné pochybenie. Na vznesenie obvinenia údajne chýbal úmysel. Detailne zdokumentovanú trestnú činnosť a falšovanie kvalifikoval ako  priestupok .

Fekálny fantóm Macko …

Keď pred niekoľkými dňami  Martina Macka, obžalovaného z útoku na päť žien fekáliami, oslobodil sudca spod obžaloby, nakoľko chýbali dôkazy  a výpovede svedkýň sudca vyhodnotil ako pochybné mnohým  neznalým trestný zákon a trestný poriadok vzkypela žlč z rozhodnutia sudcu. Ak sa však zamyslíme nad výrokmi sudcu, z trestného konania ide hrôza.

„Nebolo preukázané, že sa stali skutky, z ktorých bol obvinený“…

„ Polícia a prokuratúra nepostupovali podľa zásad trestného konania, dostatočne nepreverovali tvrdenia obvineného.“

 „Opis páchateľa sa hodí na inú osobu, ktorá už bola právoplatne odsúdená. To je evidentné.“ Macka vierohodne neusvedčovala ani jediná z poškodených.

Mackove priznanie

Akým spôsobom bolo zadovážené doznanie viny Macka, ktorý bol v čase zadržania pod vplyvom alkoholu sa môže verejnosť iba domnievať, ale my, ktorí sme na základe rozhodnutia Kovarčíka boli zadržaní  vieme, že jeho špecialitou je nepripustiť  k obvinenému obhajcu. Nevykonané dokazovanie, nezabezpečenie dôkazov, prípadne odstránenie  dôkazov dodaných do trestného spisu obvineným je u vyšetrovateľa JUDr. Kovarčíka štandardným pracovným postupom.
Podobne ako ja a mnohí ďalší aj Martin Macko tvrdí, že  Kovarčík tlačil na jeho priznanie. Odmietal návrhy na ďalšie dokazovanie, skúmanie DNA a zároveň pripomínal mu, že po priznaní to bude mať jednoduchšie. Mackov výrok hovorí za všetko:

„Na polícií som mal pocit, že všetko hrá proti mne a nikoho to nezaujíma, až som v tej chvíli úplne rezignoval. “ Pre JUDr. Jána Kovarčíka experta na diskreditáciu a politické kauzy bol 23 ročný Martin bez prítomnosti advokáta na niekoľko hodín ľahkou korisťou.

Aj vy si kladiete otázku ako je možné, že JUDr. Ján Kovarčík, ktorý vedie štandardne vyšetrovanie v rozpore so zákonom  aj naďalej pôsobí v Policajnom zbore?  – Odpoveď hovoriaca za všetko …

Kým trestná činnosť  JUDr. Jána Kovarčíka bude riešená v lepšom prípade popisom jeho trestnej činnosti v uznesení prokurátora a vylúčením z konania ako to bolo v trestnom konaní vedenom voči mne a v horšom prípade iba konštatovaná sudcom pri prejednávaní žaloby ako v prípade Martina Macka,  vážený pán  vyšetrovateľ JUDr. Ján Kovarčík bude bez vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti aj naďalej ničiť nielen obvinených, ale aj ich rodiny …