Denník N

Kladivo na koncipientov

„Neviete získať lístok na premiéru do kina? Nevadí, skúste študovať právo! Prijímajú takmer každého!“. Analýza publikovaná Iniciatívou za lepšiu advokáciu dokazuje, že atraktivita advokácie sa od predĺženia koncipientskej praxe na 5 rokov prepadla na bod mrazu. Hrozí, že zúfalé právnické fakulty budú lákať maturantov možno aj vyššie uvedeným sloganom.

oppression
zdroj: http://suraadiq.blogspot.sk/2013/06/what-is-oppression.html

Analýza (www.lexforum.sk/635) hovorí smutný príbeh o tom, ako sa od zavedenia 5-ročnej praxe (v kuloároch považovanej za kladivo na koncipientov) úplne vytratil kedysi prísny selektívny proces právnických fakúlt. Počet záujemcov o štúdium práva sa prepadol o viac ako 60%, fakulty si tak zo 6-tich prihlásených vyberú až 5-tich, pričom niektoré fakulty prijímačky zrušili úplne a kapacitu ročníkov okresali na menej ako polovicu. Až polovica maturantov hlásiacich sa na právické fakulty posiela prihlášky do Česka a zúfalí koncipienti vo veľkom utekajú za rieku Moravu, kde sa ich počet zvýšil až o 300%. Len v roku 2015 zaznamenali právnické fakulty vôbec najväčší medziročný pokles počtu záujemcov spomedzi všetkých skupín fakúlt na Slovensku (až o 23%). Tieto dáta dáva do kontextu aj januárový prieskum mienky odbornej verejnosti, ktorý zachytil, že absolútna väčšina (52,5%) považuje advokáciu za neatraktívne povolanie.

Devastačný efekt 5-ročnej praxe na atraktivitu advokácie spočíva v negatívnom pôsobení na tri veľké zložky potenciálnych záujemcov:

  • Maturantov z nízkopríjmových rodín obmedzuje desaťročná odkázanosť na rodičoch, prípadne na minimálnej mzde, ktorej trpkosť okúsilo až 66% koncipientov. V krajských mestách, kde pôsobí drvivá väčšina koncipientov, môže rozpočet koncipienta pri zohľadnení priemerných výdavkov v týchto mestách generovať čistú stratu až 134 EUR mesačne. V Prešovskom kraji sa napríklad koncipienti „prebojovali“ do TOP 10 najhoršie zarábajúcich profesií, kde rebríček uzatvárajú s profesiami krajčíra, priehradkového pracovníka a poštára.
  • Gerontokratická regulácia nekompromisne ničí sny ambicióznych ľudí. Kým na Slovensku je možné založiť si plnohodnotnú advokátsku kanceláriu najskôr v 32 až 33 rokoch (to je stále ešte len začiatok dlhej cesty smerujúcej k prosperujúcej medzinárodnej kancelárii), tak úspešný start-up je možné založiť už v 18 rokoch, poslanec NR SR môže mať 21 rokov a vysokopostavení manažéri majú už okolo 30-ky. Napríklad v Anglicku alebo v USA je možné založiť advokátsku kanceláriu o celých 8 rokov skôr! Táto disproporcia len zvýrazňuje motiváciu mladých ambicióznych ľudí uplatniť sa mimo domoviny.
  • Dlhá prax v neposlednom rade odrádza ľudí, ktorí si chcú založiť rodinu vo veku, s ktorým sa ešte nespájajú vysoké riziká tehotenstva. Navyše nízke (až minimálne) mzdy počas prvých piatich rokov spôsobujú faktickú nemožnosť materiálne zabezpečiť budúceho potomka. Dôsledkom je pokles počtu študentiek prvého ročníka právnických fakúlt takmer o tretinu. Dopad 5-ročnej praxe na ženy sme komplexne popísali tu: https://dennikn.sk/blog/patrocna-koncipientska-prax-ustedrila-atraktivite-advokacie-v-ociach-zien-k-o/.

Pre lepšiu ilustráciu, sme vyššie uvedené dáta porovnávali so záujmom o štúdium medicíny (ako podobne regulovaného odboru) a o advokáciu v Českej republike, nakoľko ide o právnou kultúrou, jazykom aj demografiou príbuznú krajinu (s výnimkou dĺžky praxe, ktorá trvá 3 roky). Z porovnania vyplýva, že v Čechách nenastal prepad popularity advokácie a na Slovensku sa dokonca zvýšil záujem o štúdium medicíny. Uvedené zistenia ostro kontrastujú s negatívnym vývojom atraktivity advokácie u nás doma.

Neatraktívna advokácia už rýchlosťou konkurujúcou monopostu F1 stihla eliminovať akýkoľvek selektívny proces na úrovni právnických fakúlt. No práve možnosť vybrať si kvalitného jednotlivca spomedzi veľkého množstva záujemcov je základným kameňom úspechu všetkých svetových univerzít, obchodných spoločností, či verejných inštitúcií. Bez možnosti výberu, dostaneme do obehu veľmi málo kvalitných právnikov. V tomto bode netreba veštca na to, aby predpovedal, aké následky pre spoločnosť a úroveň právneho štátu bude mať táto talentová vyprahnutosť advokátskeho stavu. Na nízku kvalitu advokátov v konečnom dôsledku doplatí ich klient, ktorého právam sa dostane menej kvalitnej ochrany. Najväčšou hrozbou je, že napraviť už spôsobené škody a motivovať šikovných mladých ľudí zaujímať sa o právo a dostať ich do advokácie, bude trvať roky. Preto so skrátením praxe netreba čakať, nakoľko už včera bolo neskoro!

Podporiť kampaň Iniciatívy za lepšiu advokáciu môžete TU (https://lepsiaadvokacia.sk/#*podpor) prostredníctvom podpísania otvoreného listu adresovaného ministerke spravodlivosti.

Teraz najčítanejšie

Iniciatíva za lepšiu advokáciu

Sme skupina advokátskych koncipientov, študentov práva, vyštudovaných právnikov a advokátov. Pochádzame z rôznych kútov Slovenska a pôsobíme (alebo sme pôsobili) na univerzitách, v advokátskych kanceláriách a vo verejných inštitúciách doma aj v zahraničí. Všetkých nás spája láska k domovine a tiež túžba meniť našu krajinu na lepšie miesto pre život.