Denník N

O rizikách narcizmu.

K napísaniu tohto článku ma priviedli osobné skúsenosti s „narcismi“, no najmä obavy z politického vývoja u nás i vo svete.

Kto je narcista, alebo od zdravej sebalásky k narcistickej poruche osobnosti…

michelangelo_caravaggio

Pojem narcizmus pochádza z gréckej báje o Narcisovi – krásnom mladíkovi, ktorý sa zamiloval do vlastného odrazu na hladine vody. Nemohol sa od neho odtrhnúť, a tak dlho sa nakláňal ku hladine, až sa utopil.

Pod týmto pojmom si tiež mnohí predstavíme samoľúbeho človeka „s veľkým egom“.

No istá miera sebalásky, presadzovania sa, túžby po ocenení, či starostlivosti o svoj zovňajšok, je zdravá a životne dôležitá.

U narcistickej poruchy osobnosti však ide o nadmerný pocit vlastnej dôležitosti, grandiozity a nadmerná pozornosť sa venuje sebahodnoteniu. Narcisti majú vieru vo vlastnú jedinečnosť, potrebu nekonečného obdivu, predstavu o privilegovanosti. Vzťahy zneužívajú vo svoj prospech, chýba im empatia, prežívajú často závisť alebo presvedčenie, že druhí im závidia (Klinická psychológia, Heretik, 2007).
Narcisti sú často veľmi vzdelaní, charizmatickí, pracovití a kariérne úspešní ľudia. Narcizmus býva mylne spájaný iba s láskou k vlastnému výzoru. Pre narcistu je oveľa dôležitejšie uznanie, potrebuje byť „na výslní“.

narciska

„Ja a oni“

Narcisti často (nevedome) rozdeľujú svoje okolie na 2 tábory – na očarených nasledovníkov ich myšlienok a na ich zarytých odporcov. Pritom z očareného nasledovníka sa ľahko stane nepriateľ, či doráňaná obeť – stačí len malé vyjadrenie nesúhlasu voči narcistovi, či pocit ohrozenia svojej pozície u narcistu. A ten vtedy dokáže využiť ďalšiu svoju typickú vlastnosť – zaútočí na citlivé miesta „zradcu“.
Dovolím si uviesť aj vlastné – veľmi zjednodušené diagnostické kritérium – v spoločnosti narcistu sa nedokážeme cítiť úplne bezpečne a príjemne. Akokoľvek môže byť šarmantný, vždy „vo vzduchu“ visí nejaká nepríjemnosť, zvyčajne poníženie, či zahanbenie iných (nás).

V spore s narcistom je takmer nemožné zvíťaziť. Jeho základné nastavenie je totiž byť vždy lepší. Narcista preto aj zriedkavo sám vyhľadá pomoc psychológa-psychoterapeuta – zvyčajne až v neskoršom veku (pre dlhodobé vzťahové ťažkosti, príp. krízy v pracovnej oblasti).

Čo s tým?

Dnešná doba sociálnych sietí je priam živnou pôdou pre narcistov. A to je stále znesiteľný level – vždy si môžeme príspevky daného človeka skryť, či zablokovať.

Problémom však už je, ak sa narcista dostane k politickej moci a môže tak ovplyvniť životy miliónov ľudí. A toto je podľa mňa naozaj desivé. Pretože ak už narcista dosiahne svoj kariérny vrchol a jeho hviezda začne vyhasínať, je schopný robiť nepredvídateľné kroky, len aby si udržal pozornosť. A neraz sú to kroky v rozpore s hodnotami, ktoré dovtedy hlásal. Strategické plánovanie jeho tímu je mu zrazu ukradnuté, ide o čisté surfovanie na vlne pozornosti.

Ísť s takýmito ľuďmi do konfrontácie je podľa mňa zbytočné (pokiaľ si nechcete uspokojiť vlastné narcistické chúťky :-).  V osobnej rovine odporúčam sa im vyhnúť, v politickej rovine im zbytočne nevenovať pozornosť, a radšej ju venovať ľuďom, ktorí ju dokážu využiť lepšie = pre druhých.

Teraz najčítanejšie