Denník N

Prievidza nezarába na parkovnom, ale na pokutách

Aktivisti, primátorka mesta Prievidza a množstvo iných „expertov“ na parkovanie uvádzajú ako skvelý príklad efektivity mesto Prievidza, ktoré si svoj parkovací „systém“ spravuje samé a vo vlastnej réžii. Čísla našťastie neklamú a preto bude dobré si ich ozrejmiť.

Poďme najprv k tomu, čo tvrdí primátorka mesta Prievidza a aktivisti s dodatkom, že v Prievidzi sa veruže žiadna súkromná firma nenabaľuje, pretože si všetko robia sami. Takže oni hovoria v číslach toto:

  1. Investovali sme asi 50 tisíc
  2. Výnosy z ročného parkovného sú asi 150 tisíc
  3. Zisk pre mesto je asi 50 tisíc

Z oficiálnych dokumentov mesta Prievidza (jeden sledovaný rok), ktoré sú verejne prístupné vyplýva zase toto:

  1. Cez službu SMS parking inkasuje mesto Prievidza ročne 97 tisíc
  2. Parkovné celkom predstavuje 97 980 (niekde zrejme ešte ročne vyberú 980 eur)
  3. Pokuty, ktoré udelí Mestská polícia v Prievidzi predstavujú sumu 54 020 (pri tejto sume sa ešte na záver pristavíme, pretože je kľúčová)
  4. Za služby SMS parkingu zaplatí mesto Prievidza spoločnosti, ktorá poskytuje SMS platformu za platenie parkovného cez SMS ročne 24 250
  5. Režijné náklady (nevieme aké) mesto uvádza v sume 69 750

Dohľadateľné náklady, ktoré uvádza Prievidza sú teda 94 000 eur a výnos z parkovného 97 980 eur. Zisk tak predstavuje sumu 3 980 eur ročne.

Alebo ešte inak. Výnosy z parkovného sú 97 980 eur a režijné náklady 69 750 eur. Z toho zostáva zisk 28 230 eur, od ktorého ale musíte odpočítať poplatok pre generátora SMS, ktorý predstavuje 24 250 eur. Zase Vám zostane iba smiešnych 3 980 eur, čo okrem iného znamená, že na celom tomto geniálnom systéme sa zisk medzi mesto a generátora SMS delí v pomere 14% verzus 86% v neprospech mesta.

A teraz späť k sumu 54 020 eur (pokuty za sledovaný rok). Tí, čo vedia iba trochu počítať, už aj teraz zistili, že celý slávny zisk, ktorým sa chváli šéfka radnice v Prievidzi a ktorý velebia aktivisti, pochádza takmer výlučne (prakticky iba) z pokút, ktoré v Prievidzi ľudia ročne zaplatia.

Takto sa končí príbeh geniálneho parkovacieho „systému“ v Prievidzi, ktorý – keď sa pozriete do čriev – odhaľuje, že jediné, na čom mesto Prievidza zarobí, sú pokuty, ktoré zaplatia občania a návštevníci mesta.

Neviem, či aktivisti, ktorí bojujú proti parkovacím spoločnostiam, vôbec tušia, že ideál, ktorý velebia minimálne po celom východnom Slovensku, je celý postavený na pokutách.

Zmyslom parkovacieho systému kdekoľvek na svete, v akomkoľvek veľkom, malom, alebo strednom meste pritom ale nie je POKUTOVANIE občanov a návštevníkov. Zmyslom je vytvorenie takého parkovacieho systému, ktorý umožní každému slušne a za slušnú cenu zaparkovať. Pokuta je iba represívny nástroj, pre tých, ktorý pravidlá odmietajú dodržiavať. Pokuta nemá  byť v slušnej spoločnosti prostriedkom dosahovania zisku. Pokuta nie je zisk – to je zvrátená filozofia, ktorá vôbec nie je „user friendly“.

Pani primátorka Prievidze tento svoj slávny výhodný parkovací „systém“ predstavila poslancom mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktorí práve teraz riešia vytvorenie skutočného parkovacieho systému v meste. Pani „Pokuta“ im vysvetľovala, ako sa im v Prievidzi bez nenažranej súkromnej firmy darí. Možno im mala povedať aj to, že celý jej „úspech“ je postavený na pokutách a bolo by fajn, keby toto otvorene priznali aj takí „znalci“ parkovacích systémov, akými sú napríklad košickí aktivisti páni Labaš, Lörinc, Burdiga a spol. Apropo – je verejne známe, že keby sa napríklad košická mestská polícia správala ku Košičanom tak isto, ako tá prievidzská, tak by sme našli aj dni, kedy by celý „zisk“ Prievidze vedela na pokutách (pretože v KE je mestský šport neplatiť za parkovné) „vytočiť“ tak asi za 2-3 dni.  Zisk (čistý príjem) Košíc, kde funguje systém našej spoločnosti, je pritom ročne približne 650 – 700 tisíc. Minulý rok to bolo okolo 650 tisíc, tento rok zrejme prekročíme 700 tisíc. Tento príjem ale nepochádza z pokút – je to nájomné a podiely na výnosoch z prenajatých parkovacích plôch.

Reakciu primátorky Prievidze na tieto tvrdenia nájdete tu – kliknite

Teraz najčítanejšie

Ján Tomanovič

15 rokov pracujem v oblasti parkovacích služieb. Pravidelne sa zúčastňujem medzinárodných konferencií, sympózií a workshopov o statickej doprave po celom svete. Som výkonný riaditeľ spoločnosti EEI, s.r.o., ktorá je dnes najväčším operátorom parkovacích služieb na Slovensku.