Denník N

Mýty o slovenskom školstve (X): Učitelia pracujú v porovnaní s inými povolaniami málo

Od ľudí, ktorí nepracujú v školstve, často zaznieva, že učiteľ si odučí svoj úväzok a o  jednej, o druhej hodine je doma a má voľno. Toto presvedčenie vyjadruje aj väčšina Slovákov (63,2 %) v prieskume To dá rozum. Myslia si, že učitelia na Slovensku pracujú v porovnaní s inými povolaniami málo. Tento názor je menej častý medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním a medzi výkonnými a tvorivými odbornými pracovníkmi. Pozreli sme sa teda podrobnejšie na to, ako je to so slovenskými učiteľmi a ich pracovným časom.

Výskumný tím z Univerzity Mateja Bela (1) podrobne mapoval reálne pracovné vyťaženie učiteliek a učiteľov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Zistili, že po zohľadnení práce realizovanej doma a počas víkendu sa priemerný odpracovaný čas pohybuje mierne nad zákonom stanovenými 7,5 hodinami denne. Podobné výsledky podľa výskumu platia aj pre učiteľov v Česku a Poľsku.

Na Slovensku venujú učitelia na I. stupni základných škôl najviac času vyučovaniu, jeho príprave a s tým spojenými ďalšími aktivitami, ako sú dozory v triedach a jedálni, vybavovanie administratívy, účasť na poradách. Po vyučovaní učitelia najmä pripravujú učebné materiály a pomôcky, opravujú a hodnotia rôzne práce žiakov (písomky, diktáty, projekty, …), vedú krúžky, sprevádzajú žiakov na súťažiach a vystúpeniach, v neposlednom rade sa vzdelávajú na rôznych kurzoch pre vyučujúcich mimo školy alebo sa venujú samoštúdiu.

Na neviditeľnú prácu učiteľov mimo škôl poukazujú aj štatistiky softvérovej firmy aSc Applied Software Consultants, ktorá prevádzkuje systém elektronickej žiackej knižky na školách a ktoré zverejnila Iniciatíva slovenských učiteľov (2), (3). Spoločnosť zanalyzovala 30 miliónov zápisov do elektronického systému od učiteľov z asi 2000 základných a stredných škôl za prvý polrok 2015/2016. Štatistiky ukázali, kedy učitelia najviac pracujú so žiackou knižkou. Viac ako tretina zápisov prebieha v popoludňajších až nočných hodinách (od 15.00 do polnoci) a nezanedbateľná časť práce so žiackou knižkou sa diala cez víkend.

Pomerne často sa objavuje tiež nesprávna informácia, že učitelia majú toľko voľna, koľko majú žiaci prázdnin. A to aj v reakciách politikov na štrajk učiteľov v roku 2016 (4). Pravdou je, že Zákonník práce v §103 ods. 3 určuje učiteľom a ďalším pracovníkom v školstve (5) dovolenku najmenej 8 týždňov, ktorá je však kratšia ako počet všetkých prázdninových dní v jednom roku. Počas prázdnin si učitelia čerpajú dovolenku a pracujú aj v škole: pripravujú si plány, pomôcky a prezentácie na nový školský rok, robia údržbu školských počítačov, na niektorých školách pripravujú komisionálne skúšky, maľujú sa triedy (6). Až do nedávna tiež bolo problémom, že riaditelia počas letných prázdnin prepúšťali učiteľov (7).

 

Martina Kubánová
analytička projektu To dá rozum pre oblasť malého školstva

Jozef Miškolci
analytik projektu To dá rozum pre oblasť malého školstva

 

Zdroje:
(1) Kasáčová, B. et al. (2011). Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
(2) Iniciatíva slovenských učiteľov. (2016). Tlačová správa: Učitelia pracujú po nociach a cez víkendy. http://bit.ly/2mbWKUS
(3) eduworld.sk (2016). Pracovná doba učiteľa nekončí na obed. Podľa analýz dát softvérovej firmy pracujú učitelia po nociach a cez víkendy. Zverejnené 7. 2. 2016. http://bit.ly/2mc0whb
(4) TASR. (2016). Premiér skritizoval učiteľov. Pýta sa, prečo neprotestovali v lete. Tlačová správa TASR z 18. septembra 2016. http://bit.ly/2mc3jXP
(5) Zákon č. 311/2001 Z.z. z 2. júla 2001 (Zákonník práce). http://bit.ly/2mc5JFz
(6) Čunderlíková, J. (2016). Učitelia búrajú mýtus: Nemáme dva mesiace letných prázdnin. Článok zo 7. 7. 2016 na aktuality.sk. http://bit.ly/2mbXw4e
(7) TASR. (2015). Draxler: Vyzval riaditeľov, aby zmluvy uzatvorené do prázdnin predĺžili. Tlačová správa z 23. februára 2015. http://bit.ly/2mc93AG

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/