Denník N

Parkovanie v Prievidzi: Pokuty zisk netvoria, náš systém odporúčame

V utorok 28. februára 2017 som vystúpila na Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach a miestnym politikom a aktivistom som predstavila parkovací systém, ktorý sme zaviedli u nás Prievidzi. Mojim cieľom bolo upozorniť na to, aké výhody má zveriť túto službu spoločnosti, ktorú môže samospráva plne ovládať. Deň po mojom vystúpení napísal výkonný riaditeľ spoločnosti EEI Ján Tomanovič blog, v ktorom píše o našom parkovacom systéme. Žiaľ, nie prvý raz v ňom uvádza nepravdivé a nepresné informácie.

V Prievidzi spravujeme parkovanie prostredníctvom spoločnosti Technické služby mesta Prievidza, v ktorej má mesto 100 % podiel na základnom imaní. Teda nie prostredníctvom firmy, v ktorej by nejaký tretí subjekt či investor očakával podiel na prípadnom zisku. Je to jednoduché: Ak sa dosiahne pri prevádzkovaní parkovania zisk, ostáva vo firme, ktorú vlastní mesto a môžeme ho veľmi jednoducho vrátiť naspäť do systému a zlepšovať parkoviská, nastriekať čiary alebo investovať do svetelnej signalizácie.

Zisk z parkovania pokuty netvoria

Pán Tomanovič z EEI vo svojom blogu uvádza, že zisk nášho parkovacieho systému „pochádza takmer výlučne (prakticky iba) z pokút, ktoré v Prievidzi ľudia ročne zaplatia.“ Neviem, z čoho pri takomto tvrdení vychádzal, ale nie je to pravda.

Pravda je totiž taká, že príjem z pokút, ktoré udelí mestská polícia, je príjmom mesta, teda nie je príjmom spoločnosti, ktorá náš parkovací systém prevádzkuje. Nami uvádzaný údaj o zisku, ktorý pri tejto činnosti Technické služby mesta Prievidza dosahujú, príjmy z pokút vôbec neobsahoval. Pán Tomanovič túto čudnú myšlienku rozvinul do pomerne dlhého blogu. Už v základe ale vychádzal z nesprávnej vstupnej informácie, takže jeho príspevok je nezmyselný a najlepšie podľa mňa urobí, ak celý blog čo najskôr sám zmaže.

To, ako vstupné informácie skomolil a prekrútil, dobre ilustruje napríklad to, že mesto Prievidza malo v roku 2016 príjem za porušenie predpisov v blokovom konaní, ktoré udeľovala mestská polícia, v celkovej výške 37 037 eur, v roku 2015 to bolo 43 786 eur. V týchto sumách ale nie sú len sankcie za porušenie predpisov pri parkovaní, ale aj pokuty za znečisťovanie verejných priestranstiev a celú škálu iných priestupkov.

Prvá hodina za 30 centov. Pri platbe cez SMS

ilustrak2Výber parkovného cez SMS parkovanie v Prievidzi je ročne približne 97 tisíc eur (bez DPH), a podiel SMS ako nástroja platby voči jednorazovým parkovacím kartám je 99 % v prospech SMS. U nás je celý systém založený na SMS správach, ktoré považujeme v súčasnosti za najpohodlnejší spôsob platby pre zákazníka. Tomu sme prispôsobili aj cenu. V Prievidzi sme ako prví na Slovensku zaviedli cenovú progresiu pri tomto type platby. Za prvú hodinu parkovania zaplatí zákazník 30 centov a za druhú a ďalšie 70 centov.

Mestská spoločnosť prevádzkujúca parkovanie má uzavretú zmluvu s agregátorom, ktorý nám zabezpečuje službu SMS parkovania. V zmluve je uvedená zmluvná odmena za zabezpečovanie služieb vo výške 25 %, resp. 24 % z konečnej ceny za parkovanie, čo predstavuje pri cene 0,30 € odmenu 0,075 €. S ostatnou časťou parkovného t. j. 0,225 € už nakladá naša spoločnosť, ktorá je v 100% vlastníctve mesta Prievidza. To je jediná nákladová položka, ktorá nám vstupuje do SMS lístka súvisiaca s našim dodávateľom SMS služby. Tento fakt môžeme podložiť aj zmluvou, ktorá je verejne prístupná na internete. (pozri ustanovenie, ktoré pojednáva o odmene – Čl. VI. Odmena za predmet zmluvy ods. 6.1).

Parkovanie v rukách mesta má nesporné výhody

Mrzí ma, že výkonný riaditeľ spoločnosti EEI Ján Tomanovič opäť uviedol v blogu zjavné nepravdy. Už vlani v septembri v blogu uviedol nesprávne informácie. Napríklad tvrdil, že náš systém v Prievidzi vygeneroval zisky v určitých výškach a uviedol čísla z rozpočtu mesta, ktoré nám sedia s niečím úplne iným. Sú identické s evidovanými príjmami z poplatkov za vjazd do historickej časti mesta, čo s parkovaním vôbec nesúvisí.

Je tu ďalší blog, v ktorom som dostala meno Pani „Pokuta“. Mohla by som si povedať, že Michalovce a Košice sú ďaleko, sú to ich problémy a dávať niekomu dobrú radu mi za urážky nestojí. Ale rozhodla som sa inak. Poviem to, čo považujem za najpodstatnejšie:

Ako primátorka Prievidze som po niekoľkých rokoch prevádzkovania nášho systému ešte viac presvedčená, že pre obyvateľov je lepšie, ak reguláciu parkovania prevádzkuje mesto vo vlastnej réžii. Výhody sú nesporné. Peniaze získané reguláciou parkovania pri takomto systéme môže samospráva veľmi jednoducho investovať do cestnej infraštruktúry a nemusí odovzdávať zisk súkromníkovi. Dá sa to zvládať, Prievidza je toho príkladom. Príďte sa pozrieť.

Všetkých povzbudzujem k tomu, aby sa zaujímali o to ako plánuje samospráva riešiť spoplatnené parkovanie. Je dobré, ak si v tomto procese čo najviac obyvateľov mesta položí otázku, či je pre obyvateľa a návštevníka mesta to najlepšie, ak sa investujú státisíce eur do parkovacích automatov a rámp náročných na údržbu. Alternatívou môže byť napríklad za hodinu parkovania zaplatiť 30 centov pohodlne cez SMS. U nás už niekoľko rokov veľmi dobre funguje tá druhá možnosť.

Nizkonákladovo

ilustrak1Prievidzský systém regulácie statickej dopravy môžeme označiť za nízkonákladový aj preto, že na jeho rozbehnutie neboli potrebné státisíce. Rozpočet pri jeho spustení bol 49 000 eur. Zahŕňal vyznačenie čiar (vodorovného dopravného značenia), osadenie dopravných značiek (zvislého dopravného značenia) a vypracovanie dopravného projektu.

V súčasnosti rezidentská karta pre obyvateľa pre prvé auto v bytovej jednotke stojí 10 eur. Rezidentská karta pre podnikateľa pre prvé auto v sídle alebo prevádzke stojí 150 eur. Karta pre návštevu je za 6 eur a pre jednu bytovú jednotku, resp. jedno evidenčné číslo vozidla a môže byť vydaná šesťkrát ročne. Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.parkovanieprievidza.sk.

A aby sme dali veci na pravú mieru, uvádzam aj niekoľko čísel. Výnosy parkovacieho systému v Prievidzi evidované u prevádzkovateľa, teda Technických služieb mesta Prievidza, v roku 2015 boli 152,2 tisíc eur. Náklady na prevádzku parkovacieho systému 94,2 tisíc eur. Hospodársky výsledok – zisk za tento rok predstavoval 58 tisíc eur. Ako som už uviedla, tieto čísla nezahŕňajú pokuty, pretože tie nevyberá a neeviduje prevádzkovateľ systému ale mestská polícia.

Myslím si, že je nepochybne vo verejnom záujme, aby sa v mestách, kde sa majú zavádzať nové projekty spoplatnenia parkovania, hovorilo aj o týchto číslach a tomto spôsobe regulácie statickej dopravy. Korektne, pravdivo a vecne.

Úspech nemeriame ziskom, ale plnením cieľov

Spoplatnené parkovanie sme zaviedli najmä s cieľom regulovať statickú dopravu. Aj preto je cena prvej hodiny parkovania pri platbe cez SMS taká nízka. V Prievidzi nemeriame úspešnosť celého systému dosiahnutým ziskom. Bol by to nezmysel.

Ak chceme diskutovať o výsledkoch, hovorme radšej o naplnení cieľov. Po zavedení regulácie sme v Prievidzi zrealizovali prieskum statickej dopravy. Ten preukázal, že sa nám podarilo splniť všetky ciele, ktoré sme si stanovili pred zavedením regulácie parkovania. Vyriešil sa nám problém so „živelným“ parkovaním, zefektívnili sme využitie existujúcich parkovacích miest a podarilo sa nám aj zvýšiť dopyt po službách mestskej hromadnej dopravy. To všetko bez parkovacích automatov či rámp. Výsledky sú výborné, a preto je na mieste sa úspechom pochváliť a odporučiť náš systém aj všetkým ostatným samosprávam na Slovensku.

porovnanie-klastorna

Kláštorná ulica v Prievidzi pred a po zavedení regulácie statickej dopravy. „Živelné“ parkovanie sa výrazne obmedzilo.

Teraz najčítanejšie