Denník N

Prečo Boh dovolí, aby bol Satan

2 otázky od Ruth Shemesh, 10-ročnej knihomoľky židovského vierovyznania v duchu reformného judaizmu

Nedeľa 5. marec 2017 Evanjelium podľa Matúša – Mt 4, 1-11

Ježiš sa štyridsať dní postí a je pokúšaný
Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.
Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“
On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“
Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“
Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“
A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“
Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.
 

Ruth Shemesh

Prečo Boh dovolí, aby bol Satan? 

 

 

Michal Patarák

Myslím, že z toho istého dôvodu, z akého dovolil, aby som mal chyby aj ja alebo ty. Nikomu vopred neplánoval život, ale dáva nám priestor, aby sme žili po svojom, tak, ako si chceme žiť. Neverím, že Satan je Božím plánom.

Maria BruneauMária Bruneau

Tiež neviem, či nemohol vymyslieť citlivejší scenár, ale predpokladám, že má dosť rozumu a domyslel to dopredu. Ak sa mi nepáčia napríklad jaštery, neznamená to, že ich viem zrušiť, ani, že ich dizajnér nie je šikovný alebo má zlý vkus. Možno som len nezachytila jeho úmysel.

 

Ruth Shemesh

Prečo Satan skúša toho Ježiša, čo kresťania veria, že je jeho syn, nepodobá sa to, ako Boh skúšal Abraháma? A je mi sympatické, že Ježiš zostáva so svojou rodinou (rozumej Bohom) a nenechá sa nalákať na zlo.

Michal Patarák

Satan neprichádza za Ježišom počas štyridsiatich dní na púšti, ale až po nich. Preveruje, čo všetko sa Ježiš za tie dni pôstu naučil, a či sa nedá zviesť z cesty, ktorú vo svojom vnútri objavil. I keď zlo nie je Božím plánom, nie je vylúčené, že by nemohlo byť jeho nástrojom. Potom by sa tu pokúšanie Satanom naozaj podobalo na skúšanie otca Abraháma samotným Bohom. Obidvaja vlastne testujú, či ten, koho skúšajú, naozaj verí.  

Mária Bruneau

Najhoršie pokušenia prichádzajú krok pred cieľom. Hovorí sa, že vtedy je Lucifer najhysterickejší, lebo je naplašený, že robíš všetko správne.
Je to ako tvrdý tréning. Aby bol niekto poriadny Boh, potrebuje toho zvládnuť trochu viac. Ak by Boží potomok nebol inšpiráciou, ako už by mal zvládať vypäté situácie človek bez nadprirodzených schopností? A ak Boh dovolí opletačky pre svojho syna, znamená to aj, že na svoje vlastné deti máš byť najnáročnejšia. Že veľmi nepríjemné veci v živote nie sú trestom, ale často skôr poctou, investujú do tvojho školenia.
A na Abraháma sa to podobá aj v tom, že ich svet funguje trochu ako virtuálna realita. Všetko protivné sa v pravý čas vyparí, pretože iný, stabilnejší, zdravší svet, je už prichystaný.

Pokračovať v debate ste vítaní na Facebooku:

Nenechali ste si uniknúť seriál komentárovliturgickým čítaniam. Používame v ňom tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší práve fundovanou teológiou a azda by sa aj rád trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, lebo nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisícročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.

Autori 
Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. 
Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku.
Pišta Vandal Chrappa, muzikant, spisovateľ a moderátor v Slovenskom rozhlase, má jednu dcérku, žije v Jure. 
Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.