Denník N

Kresťania, povedzme jasné „NIE“ extrémizmu a nenávisti!

S blížiacim sa neslávnym výročím 14. marca 1939 budú v sobotu Bratislavou pochodovať obdivovatelia vojnového Slovenského štátu. Ako sa zachováme my kresťania?

Už túto sobotu 11. marca 2017 sa v Bratislave uskutoční pochod obdivovateľov vojnového Slovenského štátu. Toho štátu, ktorého predstavitelia zaplatili za vyvezenie 70 000 svojich občanov v dobytčích vagónoch do koncentračných táborov. Aká bude naša odpoveď?

Myslím, že práve dnes je veľmi potrebné otvorene priznať, že mnohí duchovní i radoví členovia našich cirkví mlčali vtedy, keď sa našim blížnym diala neprávosť. Viacerí z nich dokonca otvorene vyjadrovali svoju nenávisť a podporu násilným činom, pričom pre ne hľadali oporu vo svojských interpretáciách biblických textov. Ešte dnes mi behá mráz po chrbte pri pohľade na historické fotky známych kostolov, na ktorých hrdo visia symboly nacizmu.

Verím, že nie som sám, koho znepokojuje, keď v súčasnosti opäť vidím predstaviteľov cirkví na Slovensku, ktorí s obdivom a úctou spomínajú na toto nešťastné obdobie a krivia tak našu historickú pamäť, ktorí sa spoločne s extrémistami klaňajú pri hrobe prezidenta tohto štátu, ktorí sa vyjadrujú veľmi nejasne a nečitateľne na ich adresu, ktorí počas bohoslužieb propagujú extrémistické myšlienky ako kresťanské, či dokonca volajú po svätorečení známych arizátorov.

Vyvstáva teda otázka: Ako sa my kresťania zachováme dnes? Úprimne ma teší, že prezident Andrej Kiska počas tradičného novoročného stretnutia v januári tohto roka vyzval najvyšších predstaviteľov cirkví na Slovensku, aby sa postavili proti extrémizmu. Áno, treba otvorene povedať, že aj nás znepokojuje, „ako sa za Boha, za národ, za kresťanské hodnoty a údajnú ochranu koreňov a hodnôt našej civilizácie schovávajú výhonky nebezpečného zla. Žiaľ, aj fašizmu, neonacizmu, pohŕdania ľuďmi iného vierovyznania, inej rasy, národnosti alebo len iného názoru.“

V našom starokatolíckom spoločenstve sme sa preto spolu s priateľmi z iných cirkví rozhodli aspoň v našich skromných podmienkach zareagovať na túto výzvu pána prezidenta a zorganizovať ekumenickú bohoslužbu, počas ktorej sa budeme spoločne modliť za otvorenosť, toleranciu a porozumenie v našej spoločnosti a v cirkvách. Ak by ste sa chceli k tejto myšlienke pripojiť, môžete sa k nám pridať v nedeľu 12. marca 2017 o 16:00 na Bartókovej 8 v Bratislave. Pozvanie kázať tentokrát prijal Ondrej Prostredník, docent EBF UK, ktorý sa okrem biblickej teológie venuje aj aktuálnym celospoločenským otázkam.

postna-ekumena-2017-2

Pri tejto príležitosti budeme spoločne už po tretíkrát sláviť tzv. Limskú liturgiu, ktorú v roku 1982 pripravila Svetová rada cirkví pri príležitosti podpísania jedného z najvýznamnejších ekumenických dokumentov 20. storočia Krst, eucharistia a ordinovaný úrad v Lime, Peru. Tento bohoslužobný poriadok je jedinečný v tom, že kresťanom rôznych vyznaní ponúka možnosť stretnúť sa spoločne nielen pri počúvaní slova (ako je to na Slovensku v drvivej väčšine prípadov obvyklé), ale aj pri spoločnom slávení Večere Pánovej – eucharistie. Nesnaží sa pritom prehliadať rozdiely, ktoré medzi kresťanmi, žiaľ, stále existujú, no snaží sa ponúknuť ľuďom reálnu skúsenosť jednoty, o ktorú sa spoločne usilujeme prostredníctvom ekumenického dialógu a vzájomných modlitieb.

Verím, že aj táto bohoslužba bude jednou z príležitostí, ako spoločne povedať jasné „NIE“ extrémizmu a nenávisti.

Páčil sa vám tento text? Sledujte aj našu komunitu Starokatolíci v Bratislave na Facebooku a web www.starokatolici.eu.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Manžel, otec, teológ a kňaz Starokatolíckej cirkvi v ČR s poverením pre službu na Slovensku, doktorand na ETF UK v Prahe a člen Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia (ok21). Venujem sa najmä novozákonnej teológii, dejinám raného judaizmu vo vzťahu k rodiacemu sa „kresťanstvu“, vybraným témam z ekumenickej teológie, ako aj hľadaniu stvárnenia kresťanstva v 21. storočí. Od roku 2014 som šťastne ženatý a máme jedno dieťa. Patrím tiež medzi zakladajúcich členov Progresívneho Slovenska.