Denník N

Odvodové koliesko: deravé a odfláknuté

V slávnej odvodovej reforme lietajú stovky miliónov eur daňových poplatníkov ako veveričky na kofeíne.

Predchádzajúcu kritiku svojej reformy predseda SaS ničím nevyvrátil,  upokojil však davy, že všetko je v poriadku, nech si počkajú na ďalšie nezávislé prepočty. Čakanie si teda spríjemníme ďalšou dávkou závažných metodických nedostatkov. Dnes o troch chybách, ktorých efekt je v stovkách miliónov eur. Individuálne by reformu nepoložili, avšak ich spoločný efekt je veľmi významný. Výborne ilustrujú, v akom stave sa nachádza odvodový bonus po 12 rokoch príprav.

Rýchle zhrnutie:

  1. V neprospech reformy nebol zahrnutý rozdiel medzi aktuálnym výberom zdravotného poistenia a odhadovaným výnosom z navrhovaného zdravotného odvodu.
  2. Odhadovaný vyšší výnos DPH, započítaný v prospech reformy, bol vypočítaný metodicky veľmi zle. Nebral do úvahy všetkých spotrebiteľov, všetky ich príjmy a použil zlú sadzbu DPH.
  3. Ponúkaná odpočítateľná položka pre príspevky do druhého piliera nebola zohľadnená vo výpočte dopadov reformy na verejné financie.

Vyberieme viac ako 100% daní a odvodov?

Odvodový bonus má priniesť štátu úsporu 1 204 miliónov eur na zdravotnom poistení.  Môže za to najmä výnos z 9% zdravotného odvodu, ktorý stojí na veľmi štedrom predpoklade o zdaniteľných príjmoch pracujúcich (spochybňovanom v minulých článkoch). Lenže aj keby sme tento odhadovaný výnos vo výške 3 726 miliónov eur akceptovali,  Richard Sulík stále zabudol zohľadniť v neprospech svojej reformy najmenej 200 miliónov eur.

Uznávaný ekonóm uvažuje nasledovne:

ob-iii-zp

Čo na tom nesedí:

1.Sulík počíta rozdiel medzi výberom poistenia za rok 2013 a svojím odhadovaným výnosom po zavedení odvodového bonusu z príjmov za rok 2014 (3 891 – 3 726 = 165). Lenže v roku 2014 bol skutočný výber poistného 3 968 miliónov eur, teda vyšší ako v roku 2013, takže rozdiel, s ktorým sa mal vysporiadať je 242 miliónov, nie 165.

2.Argumentácia lepším výberom nesedí, v roku 2014 mali zdravotné poisťovne úspešnosť výberu 97,36% (podľa ÚDZS), samotné zdravotné poisťovne uvádzajú úspešnosť výberu ešte vyššiu, napríklad VŠZP vyše 99%. Na to aby bol rozdiel 242 miliónov vykompenzovaný lepším výberom, ten by musel byť vysoko nad 100%. Zaujímavé, že pri svojich aktuálnych kalkuláciách Sulík nikde neponižuje úspešnosť výberu daní a odvodov pod 100%. Takže už jeho predpokladaný odhad výnosu zdravotného odvodu 3 726 miliónov eur stojí na 100% úspešnosti výberu poistného. Kam sa dá ešte ísť?

3. Predpoklad, žeby mal daňový úrad výrazne vyššiu úspešnosť výberu ako zdravotné poisťovne stojí na vode (napokon práve daňové úrady vyberajú aj chronicky problémovú DPH).  Sulík sa odvoláva na úspešnosť výberu 102,51% (strana 100: “ V roku 2013 mal daňový úrad úspešnosť výberu daní 102,51%..„), toto číslo však v skutočnosti označuje niečo úplne iné, ide o plnenie rozpočtu. Autor reformy pravdepodobne iba mylne interpretoval text finančnej správy.

Viac ako 200 miliónov eur teda nebolo zohľadnených v neprospech odvodového bonusu a argumentácia lepším výberom daňového úradu nesedí.  Pritom už len oprava tejto chyby posúva celú reformu do deficitu.

Perpetuum Mobile

Podľa Richarda Sulíka zostanú občanom z jeho reformy vyššie čisté príjmy, čo prinesie vyše 200 miliónov eur do štátnej kasy cez vyššiu spotrebu, ktorá je zdanená prostredníctvom DPH.

Jeho výpočet je však metodicky v katastrofálnom stave, akoby bol  urobený pod časovým nátlakom počas mučenia zakrivenými uhorkami z Bruselu. Jediné, čo je na ňom správne, je počet mesiacov v roku. Pritom predseda SaS pracuje na reforme už 12 rokov, mal to mať už dávno vyšperkované.

ob-iii-dph

1.Predpoklad, že ľudia z reformy usporia, musí vychádzať z vplyvu na ich celkový čistý príjem, nie iba príjem zo zamestnania. Čiže zohľadniť treba efekt na všetkých spotrebiteľov, vrátane všetkých sociálnych transferov (dávok).  Nedostatkom rôznych kalkulačiek a koliesok, propagujúcich odvodový bonus, je práve absencia upozornenia, že pri vyčíslení nárast príjmu nezohľadňujú aj zrušenie 90 rôznych dávok po zavedení odvodového bonusu. Pritom práve odvodový bonus má desiatky týchto dávok nahradiť. (iné sa rušia bez náhrady, alebo prechádzajú ako dobrovoľné komerčné poistenie do súkromného sektora).

2.Výpočet pracuje so sadzbou DPH 19%, čo je zvláštne a v každom prípade nesprávne, keďže nejde ani o aktuálnu sadzbu, ani o efektívnu sadzbu. Efektívna sadzba je momentálne okolo 14%. Hlavné dôvody sú všeobecne známe ( pol na pol/ Bašternák/ potrebujete k tomu doklad?). Navyše nie všetky tovary a služby sa nakúpia v tuzemsku a niektoré sú od DPH aj oslobodené.

3.Počet pracujúcich 2,363 milióna je opäť metodicky zle, pretože zahŕňa aj zamestnancov v zahraničí a na materskej dovolenke. Ako ma upozornil Michal Lehuta, zahŕňa dokonca aj nezamestnaných na aktivačných prácach. Toto hrozienko zo štatistického úradu je ešte oveľa kyslejšie ako sa pôvodne zdalo.

4.Predpoklad, že ľudia neminú 50% z toho čo ušetria (na reforme) je sporný a škoda, že ho autor nepodopiera žiadnym argumentom. Treba zohľadniť, že odvodový bonus novým dôchodcom vypláca iba zdanené životné minimum a na zvyšok si musia ušetriť sami. Sulík chce prinútiť všetkých občanov, aby si v druhom pilieri našetrili minimálne mesačnú anuitu vo výške životného minima. Výpočet aký veľký mesačný príspevok je nutný na dosiahnutie tejto anuity žiaľ presahuje možnosti článku, je to domáca úloha, ktorú si mal spraviť autor reformy. Odhadol by som však, že ide o trojcifernú sumu.

5.Bezpochyby bolo konzervatívne použiť na všetkých pracujúcich vo výpočte minimálnu mzdu, je však otázne, či to dostatočne kompenzovalo všetky vyššie uvedené metodické chyby.

200 miliónov z vyššieho výnosu DPH v prospech Sulíkovej reformy teda stojí na vode. Dozvedeli sme sa však, že z Richardovej reformy majú občania získať najmenej 2,5 miliardy eur  (89,80 eur*12 mesiacov*2,363 mil. pracujúcich). Dobré vedieť. Takže vlastne ide o ekonomický zázrak, občania získajú vyše 2 miliardy eur a verejné financie budú prebytkové 146 miliónov eur a to všetko hneď v prvom roku po jej zavedení.

financie

Je to vôbec možné? Sulík toto všetko vyrátal v jednoduchom statickom modeli, nepočítal ani s nárastom zamestnanosti, ani s vyšším hospodárskym rastom, ani s úsporami z nižšej administratívy. V statickom modeli malo ísť len o iné prerozdelenie sociálnych transferov, odvodov a daňe príjmu medzi občanov a verejné financie. Ak si mali občania polepšiť, verejné financie si mali pohoršiť  a naopak. Len malá časť z toho čo občania získajú na čistých príjmoch sa vráti do verejných financií cez vyššiu spotrebu (DPH). To však toto ekonomické perpetuum mobile vôbec nevysvetľuje.

Odvodové koliesko sa vezie na dôchodkoch

V novej odvodovej reforme sa postupne obmedzí medzigeneračná solidarita na životné minimum (vo výške 198 eur, po zdanení 123 eur). Na zvyšok si budú musieť všetci našetriť sami (dôchodcom zo starého systému má byť rozdiel doplatený).

To je dosť radikálna zmena paradigmy, Sulík sa preto celkom prezieravo rozhodol príspevky do druhého piliera daňovo zvýhodniť. Avšak túto úľavu úplne zabudol zohľadniť vo výpočte dopadov reformy na verejné financie!

pilier

Pre tých, čo sa na takúto zmenu tešia, mám dôležitú doplňujúcu informáciu. V odvodovom bonuse sa príjmy z druhého pilier nezahŕňajú do základu dane len do výšky vkladu (strana 135). Čiže ak ste za 40 rokov prispeli do druhého piliera 40 tisíc eur a vaše úspory sa zhodnotili na 75 tisíc eur,  celé zhodnotenie, teda 35 tisíc eur vám odvodové koliesko pekne zdaní.

Odvodový bonus je reforma kde sa viac počítalo ako premýšľalo. Kapacita excelovských buniek bola využitá viac ako tých mozgových. Výsledkom je deravé koliesko, ktoré sa sebavedomo tvári ako ekonomický zázrak.  Všetci si majú polepšiť, aj občania SR o miliardy eur, aj verejné financie o viac ako sto miliónov. Ako to už u zázrakov býva, existuje prirodzené vysvetlenie a tým je v prípade Sulíkovej reformy predávkovanie závažnými metodickými chybami. Ich aktuálny zoznam som pripravil v tomto dokumente. (doplnené 15.3.2017: ich zoznam prikladám aj v tabuľke nižšie) Na ich vysvetlenie stále čakáme.

metodicke-chyby-ob

 

Séria článkov odvodové koliesko moci:

Odvodový bonus má miliardovú chybu

Uznávaný ekonóm si nevie obhájiť svoje životné dielo

Bonus:  SAV vs. Odvodový bonus

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Ako dobrovoľník sa snažím bojovať proti plytvaniu, korupcii, šarlatánom a hoaxom. Vyštudoval som všeobecné lekárstvo a finančný manažment. Pracujem ako manažér v súkromnom sektore.