Denník N

Nevzali vám dieťa do škôlky? Zriaďte si s kamarátkou detskú skupinu!

Zdroj fotografie: Pixabay.com
Zdroj fotografie: Pixabay.com

Na najbližšej schôdzi parlamentu budú poslanci rokovať o návrhu na zriadenie detských skupín. O čo vlastne ide?

Spoločne s kolegyňou poslankyňou Simonou Petrík navrhujeme, aby mohli rodičia malých detí využívať okrem materských škôl aj služby detských skupín. Detské skupiny ponúkame ako alternatívne formy výchovy a starostlivosti o deti od nula do šesť rokov, ktoré sú menej formálne ako škôlky a môžu byť poskytované aj v domácom prostredí, u zamestnávateľa, či v komunitnom centre v obci.

Detské skupiny sa môžu postarať o batoľatá aj o predškolákov

Ponuka služieb starostlivosti a vzdelávania pre deti mladšie ako päť rokov je na Slovensku veľmi obmedzená. Päťročné deti sú vo verejných materských školách zo zákona uprednostňované, aby sa mohli pripraviť na vstup do základnej školy. Pre mladšie deti však nie je v škôlkach dosť voľných miest.

Náhradné riešenia v podobe súkromných jaslí alebo opatrovateľky sú pre mnohých rodičov, ktorí sa potrebujú vrátiť do práce, finančne nedostupné. Riešením by pre nich mohli byť detské skupiny, v ktorých by bolo o ich dieťa postarané za podstatne nižšie náklady spôsobom, ktorý im vyhovuje a na ktorom sa s poskytovateľom tejto služby sami dohodnú.

Detské skupiny môžu pomôcť obciam riešiť nedostatok miest v škôlkach

Európe zaručujú viaceré krajiny rodičom služby starostlivosti o deti od okamihu, ako matka alebo otec ukončia rodičovskú dovolenku.

Tak je to napríklad v Dánsku, Fínsku, Švédsku a Nórsku, ale aj v Slovinsku, Estónsku a od roku 2013 aj v Nemecku. Približne tretina krajín Európy garantuje rodičom dostupné miesto v škôlke pre ich dieťa už od troch rokov. V polovici európskych štátov sú zariadenia pre predškolskú výchovu pre deti od troch rokov bezplatné.

Na Slovensku je to inak.

Štatistiky ukazujú, že kým v septembri 2006 boli žiadosti rodičov o umiestnenie dieťaťa v škôlke odmietnuté „len“ v 1074 prípadoch, v roku 2016 bolo odmietnutých až 11 631 žiadostí. Situácia s nedostatkom kapacít verejných materských škôl je dlhodobo kritická najmä vo väčších mestách, do ktorých sa sťahujú mladé rodiny, ako napríklad v Bratislave, Trnave, alebo Žiline. S rovnakým problémom bojujú aj satelitné obce v ich okolí. Detské skupiny by mohli byť alternatívnym riešením tam, kde je škôlok nedostatok.

Detské skupiny môžu napĺňať individuálne potreby rodiny

Riešenia, ktoré pre rodiny s malými deťmi prinášajú vlády Roberta Fica, nie sú dostatočne účinné. Zamerané sú iba na rozšírenie a dobudovanie priestorov materských škôl, či už prostredníctvom štátnych dotácií alebo eurofondov. Rekonštrukcia starších budov a dostavba nových tried napreduje pomaly, podobne, ako výstavba diaľnic. Na celkové spestrenie služieb výchovy a starostlivosti o deti od nula do šesť rokov a na rozvoj ich kvality sa pritom v rámci týchto „údržbárskych“ prác vôbec nemyslí.

Na Slovensku sa totiž ignoruje fakt, že ani škôlka nemusí byť pre mnohé rodiny ideálnym riešením. Verejné materské školy sa spravidla neprispôsobujú ich reálnym potrebám a životnému štýlu. Škôlky sú u nás vzdelávacími inštitúciami a nie „opatrovňami“. Deti do nich treba deti priniesť ráno v stanovenom čase, aby sa mohli zúčastniť výučby a popoludní si ich treba vyzdvihnúť čo najskôr. Rodičia, ktorí pracujú do neskorých večerných hodín, či dochádzajú do práce niekoľko kilometrov, sú tak aj popri škôlke odkázaní na ďalšiu pomoc, za ktorú si mnohí z nich musia priplatiť.

Detské skupiny by mohli pomôcť aj týmto rodinám. Napríklad tak, že sa dá dokopy niekoľko mamičiek a jedna z nich sa podujme starať sa popri vlastnom dieťati o tri-štyri ďalšie v čase, na ktorom sa spoločne dohodnú. Alebo môže detskú skupinu vytvoriť zamestnávateľ a odbremeniť tak svojich zamestnancov od každodenného stresu so zháňaním opatrovania.

Detské skupiny môžu ponúkať jedinečnú náplň výchovného programu

Na Slovensku existujú tiež rodiny, ktoré chcú deťom ponúknuť zážitky iného charakteru, ako im ponúka  klasická škôlka. Spájajú sa do rôznych občianskych združení a deťom pripravujú alternatívny výchovný program rozmanitého zamerania. Pre takéto rodiny môže byť detská skupina rovnako ideálnym riešením.

Príkladom môžu byť tzv. lesné detské kluby, v ktorých trávia deti prevažnú časť dňa v prírode. Svoj pôvod majú v dánskych lesných škôlkach, za zakladateľku ktorých je považovaná Ella Flatau, matka štyroch detí, ktorá s nimi chodila pravidelne na prechádzky do lesa. Čoskoro sa k nej pridali susedky, ktorých deti neprijali do škôlky pre nedostatok miesta. V roku 1954 vznikla v Dánsku na základe ich skúseností občianska iniciatíva združujúca priaznivcov prírodného spôsobu výchovy, ktorá založila historicky prvú lesnú škôlku.

Lesné škôlky sú dnes rozšírené nielen v Dánsku, ale aj vo Švédsku, v Nemecku, Rakúsku, či v Česku. Detské lesné kluby sa pomaly rozširujú aj na Slovensku. O tom, ako to v nich funguje, som sa porozprávala s prevádzkovateľmi detského lesného klubu Lesníček v Limbachu.

Detské skupiny môžu byť spestrením ponuky služieb pre rodiny s deťmi

Detské skupiny nemajú ambíciu konkurovať materským školám. Klasické škôlky sú a pravdepodobne naďalej budú na Slovensku najžiadanejšou službou v oblasti výchovy a vzdelávania malých predškolákov. Vďaka detským skupinám by však rodičia mohli mať viac možností nájsť si službu šitú na mieru potrebám ich rodiny a nájsť pomoc pri starostlivosti aj o menšie ako trojročné deti.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Zimenová

V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako analytička portálu Nové školstvo a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Patrím medzi iniciátorov kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Od novembra 2016 som poslankyňou NR SR. V nadchádzajúcich voľbách sa uchádzam o hlasy voličov s číslom 28 na kandidátke SaS. Viac na www.zimenova.sk