Denník N

Najväčšie problémy v zdravotníctve

Ako možno viete, v januári sme začali pripravovať Reformu zdravotníctva. Malý tím o piatich členoch, ktorý vediem, si ako prvé položil tri otázky:
1. Čo sú najväčšie problémy v zdravotníctve?
2. Čo vnímajú ľudia ako najväčšie problémy v zdravotníctve?
3. Čo vníma zdravotnícky personál ako najväčšie problémy v zdravotníctve?

Zatiaľ čo na prvú otázku si vieme odpovedať sami, resp. po konzultácii s ďalšími odborníkmi, na zvyšné dve otázky sme sa spýtali ľudí a zdravotníckych pracovníkov. Zverejnil som výzvu a bol som príjemne prekvapený stovkami odpovedí. Áno, boli medzi nimi aj odpovede typu „všetko je zlé“, s ktorými nevieme nič počať, ale drvivá väčšina boli konštruktívne odpovede s uvedením konkrétnych problémov.

Zo týchto odpovedí sme zostavili zoznam problémov (celkovo ich bolo 38) a vytvorili krátky dotazník, ktorý vyplnilo vyše 4 tisíc respondentov. Ak vás zaujímajú všetky výsledky (najmä podľa jednotlivých krajov), radi vám ich pošleme, napíšte prosím mojej asistentke na samova.maria@gmail.com.

Tu uvádzam zoznam problém podľa všetkých respondentov bez zdravotníckych pracovníkov (pacienti) a len podľa zdravotníckych pracovníkov (zdravotníci).

2017-03-15_najvacsie_problemy_v_zdravotnictve_slide1 2017-03-15_najvacsie_problemy_v_zdravotnictve_slide2

Vo vnímaní problémov vidieť síce rozdiely, ale obidve skupiny sa zhodujú v tom, že k najväčším problémom patria zastaralé vybavenie a schátralé budovy nemocníc. To súvisí priamo s piatym resp. štvrtým bodom – korupcia pri verejnom obstarávaní. Je predsa logické, že ak sa za Roberta Fica a Pavla Pašku kupuje jedno CT v cene troch, tak to musí nutne niekde chýbať. Takisto je logické, že ak sú na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu prisaté rôzne tety Anky a maséri Kostkovia, musí sa na odborné vyšetrenie dlhšie čakať. Alebo ak zakážeme lekárom objednávať na konkrétny čas (za primeraný poplatok), budú čakárne plnšie.

Zaujímavý je tretí (resp. u zdravotníkov piaty) bod a to neinformovanosť pacienta, na čo má vlastne nárok. Možno sa to zdá byť banalita, veď vytlačiť zopár letákov, či dať info ma web, nemôže byť taký problém. V skutočnosti to problém je a ide priamo k jadru veci – na Slovensku nie je definovaný nárok pacienta, teda čo ma byť hradené z povinného zdravotného poistenia plne, čo čiastočne a čo vôbec. Pokiaľ toto nebude, nie je možné ani riadne informovať pacienta. Stanovenie nároku pokladáme za jednu z najväčších výziev reformy zdravotníctva.

Problémy v zdravotníctve sú samozrejme oveľa rozsiahlejšie, ako tie, ktoré uvádzajú pacienti (aj potenciálni), či zdravotníci. Ale je dobré vedieť, čo presne ľudí trápi a naše riešenia to budú zohľadňovať.

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.