Denník N

Pozvánka na tragédiu do divadla Aréna. Hrajú: Kukura, Frešo, Keselý

Frešo sa rozhodol hrať divadlo. Najprv sa robí, že nič nevidí, potom po vážnych zlyhaniach kryje svoju pravú ruku Keselého, zatiaľ čo ten si užíva v Indii a najnovšie dvíha napätie vyhrážkami. Hotový boj, hotová aréna.

Začalo sa to ambicióznym plánom riaditeľa divadla Aréna Juraja Kukuru, ktorý vďaka neúnavnej aktivite dokázal presvedčiť ministerstvo kultúry o potrebe rozsiahlej rekonštrukcie interiéru a obnovy javiskovej technológie. Vláda odklepla nenávratný finančný príspevok 4,5 milióna eur a Bratislavská župa ako vlastník tejto najstaršej fungujúcej divadelnej budovy na Slovensku bude teda doplácať iba čerpanie nad rámec podpory od štátu.

Je to slušný balík peňazí. Poriadny kusisko, vyše pol milióna eur, však z neho ukrojila už projektová dokumentácia. Architekti, projektanti, ktorí viete kde sa hýbu trhové ceny, uchádzajte sa intenzívnejšie o verejné zákazky, oplatí sa! Predraženú sumu dlhodobo kritizujem na komisiách i zastupiteľstve, verejná súťaž však prebehla v súlade so zákonom.

Hladký priebeh postupného krájania koláča však narušil incident, ktorý sa odohral počas pracovného stretnutia ohľadom rekonštrukcie divadla. Vysokopostavený úradník BSK Ján Keselý mal fyzicky napadnúť zamestnankyňu divadla Zdenku Bothovú len kvôli tomu, že si dovolila mať pripomienky k obstarávaniu technologickej časti. Poslanci BSK za SaS následne vyzvali župana Pavla Freša, aby vyvodil zodpovednosť a odvolal z úradu svoju pravú ruku, riaditeľa odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania Jána Keselého, ktorý sa okrem toho, že má problém ovládať svoju ruku, mal aj verbálne vyhrážať, že Bothovú i Kukuru vyšmarí z divadla.

list-kukura-vyrez

Aj takéto správanie je však podľa Freša hodné toho, aby Keselý vo svojej funkcii zostal i naďalej. Zbavil ho iba členstva v pracovnej skupine, ktorá zabezpečuje prípravu rekonštrukcie.

Čo však bolo spúšťačom celého sporu? Aké pripomienky mala Zdenka Bothová? Po preštudovaní súťažných podkladov k technologickej časti sme zistili množstvo podozrivých súvislostí, na ktoré sme spoločne s Igorom Bendíkom a Vladom Slobodom poukázali tu. Zhrniem to: Finančná zábezpeka 75 tisíc eur, preukázanie sa referenciou v obdobnej oblasti v hodnote minimálne 1,2 milióna eur a veľmi konkrétna špecifikácia, ktorá vyzerá ako kópia technických listov od konkrétnych výrobcov. A pozor, výkaz je spracovaný iba na základe štúdie, nie realizačného projektu. To všetko zvyšuje podozrenie, že súťaž je šitá na mieru konkrétnemu uchádzačovi.

To najdôležitejšie však uvádzam na záver. Obstarávať technológiu vrátane koncových zariadení, t. j. svetelnej a zvukovej techniky ešte pred zahájením rekonštrukcie je predčasné, zbytočné a hlavne hlúpe. Pokiaľ architekt tvrdí, že potrebuje konkrétne technologické prvky, aby ich mohol bezpečne umiestniť do objektu, tak predsa stačí obstarať len mechanickú časť technologického vybavenia. Predstavte si, že idete rekonštruovať rodinný dom, ale prvé, čo začnete kupovať bude televízor, domáce kino a dizajnové svietidlá. Niečo obdobné sa obstaráva už teraz do ešte nezačatej rekonštrukcie divadla a hodnota tohto koncového vybavenia presahuje 2 milióny eur. V čase, keď sa táto technika bude fyzicky osádzať do nových priestorov, už bude na trhu k dispozícii omnoho kvalitnejšia a za rovnaké peniaze.

Po kritických ohlasoch k tomuto obstarávaniu sa Frešo nechal počuť, že ak sa nenájde zhoda, súťaž zruší a novú už nevyhlási. Toto je však len ďalší nástroj ako vydierať a zastrašiť zástupcov divadla Aréna, aby do ničoho nerýpali. Im totiž úprimne záleží, aby sa rekonštrukcia naozaj zrealizovala a hlavne, aby sa poskytnuté financie využili efektívne, v prospech kvalitnej technológie a k spokojnosti divadelníkov i budúcich návštevníkov.

My, poslanci BSK za stranu SaS opätovne vyzývame predsedu BSK, aby zrušil verejné obstarávanie na dodanie technológie pre rekonštrukciu divadla Aréna a následne vyhlásil nové verejné obstarávanie iba na mechanické časti hornej sféry a mobilného pódia. Rovnako ho žiadame, aby požiadal vládu SR o predĺženie termínu čerpania financií na rekonštrukciu divadla Aréna. V opačnom prípade to budeme považovať za potvrdenie skutočnosti, že chce pokračovať vo vydieraní a zastrašovaní nepohodlných ľudí s cieľom dotiahnuť do konca obstarávanie šité na mieru pre konkrétneho dodávateľa.

arena-studia

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku