Denník N

Otázka profesorky Ambridžovej

Zdroj: http://villains.wikia.com/wiki/Dolores_Umbridge?
Zdroj: http://villains.wikia.com/wiki/Dolores_Umbridge?

V ďalšej časti blogu venovanom prírodovednej časti otázok v rámci testov PISA 2015 zostávame pri migrácii vtákov, ale od evolúcie sa posúvame skôr ku geografii.

Otázka 2/5

otazka-scitanie

Pri tejto otázke opäť spoľahlivo odvedie pozornosť inštrukcia na pravú stranu, kde sa odpoveď na položenú otázku nenachádza. Ďalej už vylučovacia metóda nepomôže. Nevadí, otvorená otázka – otvorené odpovede.

Urč okolnosť, ktorá by mohla spôsobiť, že dobrovoľníci spočítali sťahovavé vtáky nepresne, a vysvetli ako táto skutočnosť ovplyvní výsledky počítania.

Idem na to.

  • Keďže s jedná o dobrovoľníkov, ich účasť na sčítaní bude určená ich možnosťami a voľným časom. Najskôr nebudú môcť pokryť celé obdobie sledovania (napr. skoro ráno. Výsledok sčítania to ovplyvní tak, že napočítajú menej migrujúcich vtákov.
  • Migrovania môže prebiehať pri zamračenej oblohe a hmle. Dobrovoľníci môžu migrujúce vtáky dokonca počuť, ale ich počet budú len odhadovať. Výsledok sčítania to ovplyvní smerom nahor aj nadol.
  • Pri mnohých skupinách migrujúcich naraz, nemusia niektoré, najmä menšie skupiny vtákov pozorovatelia zbadať. Výsledok sčítania to ovplyvní tak, že napočítajú menej migrujúcich vtákov

Vyzerá to fajn – istotne správne odpovede. Tu sú ale naozaj správne odpovede:

hodnotenie-otazky-c-2

Vyššie uvedené odpovede sú iné ako tie správne. Verím však, že by ich vyhodnocovali osvietenení a rozhľadení pedagógovia, ktorí uznajú, že moje odpovede sú len variantmi tých naozaj správnych, hlavne tej poslednej :).

Otázka 3/5

otazka-migracia_mapa

Otázka znie jasne a odpoveď je v tomto prípade jasná. Či?

Mapy znázorňujú, že migračné trasy smerom na sever niektorých kulíkov zlatých sú iné ako migračné trasy smerom na juh. Na chvíľu ma lákala aj  tretia odveď, kým som si nevšimol oblasť Kaspického mora. Vyzerá to tak, že táto oblasť je podľa šípky na juhovýchod od letných stanovíšť a preto táto možnosť bude asi chyták, obzvlášť ak si uvedomím koľko žiakov na týchto testoch neuspelo. Volím teda len druhú možnosť.

Zle. V odpovedi pod otázkou je pre istotu slovo obidve napísané veľkými písmenami.

hodnotenie-otazky-c-3

Dobre tak sa na to pozrime. Vyzerá, že kulíky naozaj trávia zimu v oblastiach, ktoré sú na juh a juhozápad od ich rozmnožovacích a hniezdnych stanovíšť. Teda skoro. Oku skúseného zálesaka ošľahaného vetrom kancelárskej klimatizácie neunikne oblasť okolo Kaspického mora, kde sa zdá, že šípka smeruje na juhovýchod od letných stanovíšť. Možno to ale nie je tak a jedná sa len o skreslenie mapy. Tak som si túto mapku prekryl s druhou mapkou Európy, kde sú vyznačené aj poludníky a výsledok je tu:

mapa

Mapa zdroj: http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/cis_europe_pol_95.jpg

Šípka naozaj ukazuje na juhovýchod. Nemýlil som sa teda. Ak by som bol súčasťou testovanej skupiny žiakov, tak mi to najskôr už veľmi nepomôže. Možno je pravda taká, že väčšina šípok ukazuje na juh a juhozápad a tak to je pravda. Ale čo keby dve šípky ukazovali na juhovýchod, vtedy už by tretia odpoveď  nebola správna? Alebo tri šípky?

A neukazujú náhodou aj ďalšie šípky na juhovýchod napr. tá pri južnom pobreží Nórska alebo Írsku? Aby sme náhodou neostali v pomykove, či sa tieto migrujúce vtáky náhodou nepridajú k hlavnému prúdu migrujúcich vtákov, ale ostanú zimovať na severe Francúzka a Nemecka, pomôže nám hrúbka šípky, ktorá podľa zadania znázorňuje veľkosť skupín sťahujúcich sa vtákov. Pri dobrej vôli sa domnievam, že v tomto prípade nie je pojem skupina sťahovavých vtákov myslená v súvislosti s počtom jedincov v premiestňujúcich sa skupinách, ale predstavuje celkový počet (skupinu) migrujúcich vtákov po tejto trase. Preferoval by som, aby význam kľúčových slov pri príbuzných otázkach zostal rovnaký, ale to je ostatne jedna z menej dôležitých výhrad, ktoré k tomuto testu mám.

Keďže sa hrúbka šípky od najsevernejších oblastí až po oblasť Španielska nemení, nemení sa podľa zadania ani veľkosť skupín sťahujúcich sa vtákov. Keby sa pridávali k hrubej šípke, nazvime ju hlavná migračná trasa, iné menšie skupiny, menilo by sa celkové množstvo sťahujúcich sa vtákov alebo by sa menila aspoň veľkosť jednotlivých migrujúcich skupín.

Teda v prípade, že by sa k hlavnej migračnej trase pridávali aj vtáky migrujúce od južného pobrežia Nórska alebo Írska, je pravdepodobnejšie všetko iné, len nie to, že sa nezmení veľkosť migrujúcich skupín alebo celkový počet migrujúcich vtákov. Potom ale musia kulíky od južného pobrežia Nórska alebo Írska zimovať na severe Francúzka a Nemecka, čo je však na juhovýchod do ich letných stanovíšť.

Možnosť, že kulíky trávia zimu v oblastiach, ktoré sú na juh a juhozápad od ich rozmnožovacích a hniezdnych stanovíšť vytvára  spolu s presnejším označením smeru na juhozápad zdanie potreby presnosti. Táto iluzórna potreba presnosti sa stáva elegantne zavádzajúcou a vlastne je to celkom nefér chyták. O vedomostiach žiakov nám ale nepovie nič.

Ďalším otázkam prírodovednej časti testov PISA 2015 sa plánujem venovať v nasledovných častiach blogu.

Teraz najčítanejšie