Denník N

Na čo môžeme byť hrdí? 7 úspechov nášho predsedníctva

Na 6 mesiacov sme sa stali manažérom vnútorných procesov Európskej únie. Nie je to síce marketingovo ľúbivé alebo o tom primárne je predsedníctvo v Rade EÚ. Riadiť totiž rozhovory 28 členských štátov s neraz diametrálne odlišnými názormi a cieľmi si vyžaduje takt, trpezlivosť i nemalú šikovnosť. Ako sme teda obstáli? Myslím si, že všeobecne veľmi úspešne.

Na začiatku si Slovensko v rámci svojho predsedníckeho programu vytýčilo 4 prioritné oblasti – hospodársky silná Európa, moderný jednotný trh, udržateľná migračná a azylová politika a globálne angažovaná Európa. V každej z nich sa Slovensku podarilo dosiahnuť nejaký pokrok, ale, samozrejme, niekedy sme mali vyššie ciele. Posúďte sami ako sa nám darilo:

1 Svet pre budúce generácie

Medzi najväčšie úspechy nášho predsedníctva môžeme určite zaradiť ratifikáciu Parížskej dohody, ktorej podstatou je obmedzenie globálneho otepľovania. Tento krok pod vedením ministra Solymosa považujem nielen za úspech Slovenska a EÚ, ale za celosvetový posun vpred. Európa ide svetu príkladom a sme rozhodnutí zachovať zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie. Pevne verím, že ratifikácia Dohody prebehne úspešne v čo najviac krajinách.

2 Zvládnutie migrácie a otázky bezpečnosti

Veľmi horúce témy, ktorých zvládnutie si vyžadovalo nemálo úsilia. V oblasti posilnenia vonkajších hraníc je úspechom spustenie Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže. Vieme, že táto problém migrácie nevyrieši, ale je pozitívnou správou najmä pre južné štáty únie, ktoré migrácia postihla najviac. Zároveň počas nášho predsedníctva sme sledovali naštartovanie nebývalej debaty o budúcnosti európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Témy migrácie a európskej bezpečnosti však ani zďaleka nie sú uzatvorené. Sú skôr len akýsi začiatok nových výziev, do ktorých musí Slovensko aktívne vystupovať.

3 Jednota a solidarita

V oblasti hospodársky silnej Európy by som chcela vyzdvihnúť napr. pokračovanie kohéznej politiky na nasledujúce obdobie a to možno ešte v jednoduchšej forme. Prečo? Kohézna politika sú eurofondy – preklínané a velebené zároveň. Z nich financujeme časti projektov ako rekonštrukcie nemocníc, škôl, sociálnych či kultúrnych zariadení. Priamy príspevok z nich čerpá aj niekoľko stoviek malých a stredných podnikov. To je reálny dopad EÚ na život Slovákov. Je ale na nás, ako sa postavíme k efektívnemu a racionálnemu čerpaniu európskych zdrojov. V tejto oblasti sa ešte musíme zlepšiť.

4 Finančná transparentnosť

Daňové podvody a pranie špinavých peňazí je problémom každej krajiny EÚ. Počas nášho predsedníctva sa EÚ rozhodla tomuto čeliť a zostavila čiernu listinu krajín, ktoré nespolupracujú v oblasti daní – daňových rajov. Okrem iného by sme sa mali jednoduchšie dozvedieť, kto stojí za schránkovými firmami. Skvelým príkladom je aj práca ministerky Žitňanskej, pod vedením ktorej bolo prijatý návrh o Úrade európskeho prokurátora. Táto nová inštitúcia by mala stíhať trestné činy proti finančným záujmom únie. Jeho osud je však stále nejasný nakoľko nie sú ešte uzrozumené kompetencie úradu.

5 Energetické priority

Ďalším veľkým úspechom počas nášho predsedníctva je prijatie dohody o revízii nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu. Pre našu krajinu je to veľmi dôležité. Ide o to, že EÚ bude mať možnosť vyjadriť sa k bilaterálnym zmluvám medzi členskými štátmi a dodávateľmi plynu. Toto je správny krok k tomu, aby sa neopakovala plynová kríza alebo neprišiel „Nord Stream III“. Slovensko by musí byť energeticky zabezpečené a rovnako si chceme ponechať príjmy z tranzitu zemného plynu.

6 Odzvonilo roamingu

Všetkých nás určite poteší, že veľkoobchodné ceny za roaming budú klesať v rozmedzí rokov 2017 – 2021. A to aj vrátane roamingových dát. Používanie internetových dát mimo SR sa tak stane lacnejším. V tomto kontexte došlo aj k návrhu o zavedení bezplatného WiFi pripojenia vo verejných budovách a ich okolí.

7 Dialóg o budúcnosti EÚ

V neposlednom rade sa počas nášho predsedníctva začala reálna diskusia a spustili sa prvé kroky smerom k väčšej zodpovednosti Európskej únie za vlastnú bezpečnosť. Toto bude mať určite vplyv nielen na pôsobenie EÚ vo svete, ale aj dovnútra, kde sa črtajú rôzne príležitosti pre malé a stredné podniky alebo vedu a výskum. Aj toto je veľká a reálna šanca pre našich obyvateľov a ekonomiku. Veľmi sa teším na diskusiu v tejto oblasti.

Je evidentné, že Slovenské predsedníctvo má za sebou konkrétne výsledky. Výsledky, ktoré sa priamo ľudí dotýkajú. Keď sa nachádzam mimo Bratislavy, stále však cítim, že obyvatelia našej republiky necítia benefity plynúce z členstva v EÚ. Existujú výčitky voči tomu, že počas predsedníctva sme EÚ nepriblížili nášmu obyvateľstvu. Hlavným cieľom bolo úspešne riadiť európsku politiku – a to sme zvládli. Približovať EÚ našim občanom je nekončiaca úloha. Veď EÚ, to sme my všetci.

V neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí to posledné mesiace nemali vôbec ľahké a boli zahltení rôznou agendou spojenou s predsedníctvom. Zvládli ste to na výbornú.

Teraz najčítanejšie