Denník N

Božena Slančíková-Timrava, Daniel Majling: Bál, Slovenské národné divadlo.

Darovať poukážky na zakúpenie lístkov do Slovenského národného divadla je milá pozornosť. Rodina a priatelia nás tak pomknú kultúrne žiť. Nie je však jednoduché vymeniť poukážky a získať lístky na vybraný titul. Hlad po lístkoch je veľký, rezervované a predané miesta sa v pláne hľadiska rýchlo objavia. Je to aj potešujúce, národ má hlad po kultúre. Mal som to „šťastie“, že som na 8. marca dostal lístky na „Bál“, hru upravenú na motívy poviedok Boženy Slančíkovej – Timravy.

Božena Slančíková-Timrava, Daniel Majling: Bál, Slovenské národné divadlo.
Dátum predstavenia (8. marca 2017)

 

Darovať poukážky na zakúpenie lístkov do Slovenského národného divadla je milá pozornosť. Rodina a priatelia nás tak pomknú kultúrne žiť.  Nie je však jednoduché vymeniť poukážky a získať lístky na vybraný titul. Hlad po lístkoch je veľký, rezervované a predané miesta sa v pláne hľadiska rýchlo objavia. Je to aj potešujúce, národ má hlad po kultúre. Mal som to „šťastie“, že som na 8. marca dostal lístky na „Bál“, hru upravenú na motívy poviedok Boženy Slančíkovej – Timravy. Na stránke SND som čítal tejto hre pekné vety, napr. „Timrava je fenomén. Tam, kde iní spisovatelia jej doby nedokázali opustiť medze úsmevných fejtónov, ona ponúka hlboký pohľad do komplikovaného vnútra človeka. Zároveň však málokto dokázal opísať ľudské osudy s takým nadhľadom, humorom a s takou sebairóniou ako ona.“. Povzbudený týmto textom som venoval len malú pozornosť varovaniu na konci:

Inscenácia obsahuje expresívne výrazy.

Divákom s dýchacími problémami alebo hypersenzitívnym divákom, ktorí by mohli mať zdravotné ťažkosti, odporúčame zvoliť si sedenie vo vyšších radoch.

 

Expresívny výraz je podľa dostupných zdrojov „citový, citlivý, výrazný, výrazový, vyjadrovací, citovo zafarbený, pôsobivý a pod.“, tak čoho sa obávať?! Dýchacie ťažkosti nemám a hypersenzitívny divák nie som. V dobrej viere a spokojne som vstúpil do sály činohry SND.

Na prvý pohľad je z usporiadania scény jasne vidieť koncepciu ako vstupnú halu socialistického kultúrneho domu. Postavená scéna tým bola v kontraste s hierarchiou vplyvu hlavných postáv: evanjelický farár, učiteľ, lekár (v socializme: okresný tajomník strany, predseda MNV, predseda JRD). Recenzie [1,2] písané po premiére (7. a 8. novembra 2014) hru podrobne analyzujú, konštatujú nevyváženosť zámeru a mierne komentujú vulgarizmy.  V ostatných dostupných komentároch po premiére tejto hry v SND je hodnotenie jednoznačne pozitívne [3,4,5]. S niektorými kladmi sa dá súhlasiť, sú to určite: výkony hercov, výber hudby (M. Čekovský), výber kostýmov, dialógy, repliky a komediálnosť. Komentáre len opatrne poznamenávajú, že v komediálnosti pod hrubým humorom zaniká tradičnosť postáv, navrch má pijatika, nenávisť, násilie a vulgárnosť. Nadpis „Timrava is dead. Letʼs have fun! [1] je výstižný. Mám však pocit, že ak sa nekomentujú prekročenia morálnych a etických noriem je komentár k divadelnej hre servilný. Ak chcete vidieť hercami dobre obsadenú hru, výborne hraných opilcov, dobre zvolenú hudbu, dobré aj prostoduché vtipy, ráčte vstúpiť! Budete počuť vraj expresívne, v skutočnosti vulgárne výrazy (dá sa vydržať). Niektoré fakty však nemôžem opomenúť lebo sú pre mňa neprijateľné. Popíšem scénky a súvislosti, ktoré nie sú akceptovateľné ani v undergroundovom divadle:

  • Explicitná verbálna výzva snúbenice farára na sexuálny styk, adresovaná zhýralému učiteľovi, je nielen úplne nepravdepodobná, ale aj neprijateľná. Zodpovedá hrubosti alebo úplnej ignorancie hodnoty ženy, čo nemôže byť prípad snúbenice evanjelického farára.
  • Sexuálny styk v smradľavom, špinavom socialistickom hajzli je vrchol nechutnosti a primitivizmu.
  • V záverečnom rozuzlení dostáva človek, ktorý sa snaží pomáhať a dvíhať úroveň spoločnosti (zabúda na svojich blížnych a na seba) úder od svojho ideologického soka a aj od najbližšej osoby a padá na dno. Jeho odchod zo sveta na povraze kostolného zvona je výhra zhýralosti, tuposti cynikov a ožranov nad etikou, kultúrou a morálkou človeka.
  • Napokon, snaha o zneváženie modlitby nad umierajúcou nie nič vtipné a svedčí o necitlivosti tvorcov (aj divákov, ktorí sa smiali).

 

Ak má niekto dar vytvoriť dobre dialógy (a je zrejmé, že má) nemal by skĺznuť do lacných trikov ovládnutia publika. Je pravda, že v súčasnosti je trend zaradiť do textov vulgarizmy a tiež otvorenejšie prezentovať telesnú stránku vzťahov ženy a muža. Aj takéto scény majú opodstatnenie, sú súčasťou života, ale nemajú byť v textoch dominantné. Zamerať sa na takýto trend nie je správny smer rozvoja kvality divadla. Na doskách našej prvej scény by mali mať tvorcovia vyššie ambície. Summa summarum, ak sa rozhodnete absolvovať tento divadelný kus a na záver budete chcieť oceniť nielen výkony hercov, ale aj celkový dojem, je na vašom zvážení ako to urobíte. Standing ovation (konalo sa 8.3.2017) ukazuje pokles našej citlivosti rozoznávania hodnôt. A žiaľ pre túto hru skutočne platí: Timrava (ethics) is dead. Letʼs have fun!

 

[1] Mišovic K.: Timrava is dead. Letʼs have fun! Božena Slančíková-Timrava – Daniel Majling: Bál,

[2] Smolková S.: Timrava z kulturáku. Pravda.10. 11. 2014

[3] Uličianska Z.: Je to slovenský Čechov, Brecht aj Shakespeare. SME, 9. 11. 2014
[4] Sláviková A.: Timravin Bál v Majlingovej úprave. Bratislavské noviny, 21.12.2014

[5] https://filmyknihy.wordpress.com/2015/12/05/snd-bal-timrava/

Teraz najčítanejšie

Pavol Daučík

Moje články sú o futbale. Nie som fanúšik. Som chemik a (ex)futbalový tréner II. triedy s neplatnou licenciou. Píšem keď musím a mám čas.