Denník N

Hlavné správy dávajú priestor klamstvám o holokauste

Predstavte si, že vás podmienečne odsúdia a vám príde ako dobrý nápad napísať blog plný lží o holokauste.

Nevyhnutnou podmienkou je samozrejme existencia priestoru, ktorému etika nič nehovorí, kde vám uverejnia hocičo slúžiace ideologickej propagande, bez ohľadu na pravdivostnú hodnotu a následné šírenie nenávisti. Túto úlohu dobre plnia Hlavné správy.

Rudolf Steigauf uverejnil blog  „HOLOKAUST na SLOVENSKU NEBOL – JEDINE SLOVÁCI SA POSTAVILI NA ODPOR NEMCOM“, ktorý zožal veľký úspech u prívržencov krajnej pravice. Stovky zdieľaní mal najmä na stránke „Marian Kotleba za predsedu vlády SR“.

Článok je vytvorený jednoduchým princípom, pozliepané sú rôzne výroky, ktoré zľahčujú úlohu Tisovho Slovenského štátu v holokauste, spochybňujú jeho rozsah, naznačujú, že židia si vlastne za antisemitizmus môžu sami a až do „komunistického“ SNP mali u nás vlastne raj na zemi.

Použitý bol celý repertoár demagógie, nepravdivé výroky, falošná citácia, apel na falošnú autoritu a podivné svedectvo, ktoré dáva väčší zmysel až po doplnení kontextu. Je zjavné, že autor si nedal prácu aby tieto výroky dohľadal na ich primárny zdroj, bezočivo teda šíri lži, ktoré iba opísal od iných bezočivcov.

Začnem výrokom, ktorý významne spochybňuje rozsah holokaustu a už sa niekoľko desaťročí recykluje medzi fanúšikmi alternatívnej histórie:

“ Žid Dr. Listojewski hovorí : „ ako štatistik som sa usiloval za dva a pol roka zistiť počet Židov, ktorí zahynuli za Hitlerovej éry. Číslica sa pohybuje medzi 350 000 – 500 000. Ak my Židia tvrdíme, že ich bolo šesť miliónov, je to nehanebná lož ! “ „

Celé meno „Dr. Listojewského“ neuvádza žiadna zdroj. Nie je možné overiť či táto osoba vôbec niekedy naozaj existovala, či vyslovila uvedené myšlienky a či za nimi naozaj stál nejaký výskum. Od autorov čo ho citujú je však možné určiť primárny zdroj tohto tvrdenia. Sú ním noviny The Broom z roku 1952. Išlo o lokálne rasistické a antisemitské periodikum s nízkym nákladom, ktoré vychádzalo v San Diegu. Jeho editorom bol istý Leon de Aryan (čiže Leon Árijec), priezvisko si takto nechal zmeniť, aby „reflektovalo jeho ambíciu stať sa šampiónom filozofie árijskej rasy“. Čiže výrok okrem toho, že je z hľadiska poznania histórie obsahovo nepravdivý, pochádza z absolútne nedôveryhodného zdroja.

 Ďalej tu máme výrok, ktorému prisudzuje Steigauf asi najvyššiu dôležitosť, keďže mu poskytol najviac fontu, boldu a červenej farby:

„Americký židovský historik Kurt Glaser napísal :( Česko – Slovensko kritické dejiny, Czecho – Slovakia a critical history )

„ Napriek mohutnému nacistickému nátlaku prezident Tiso a slovenská vláda robili to najlepšie možné, aby na Slovensku zachraňovali židov, až do roku 1944, keď „rebélia“, ktorú zorganizovali komunistickí parašutisti, priviedla Hitlera k tomu, aby tam zaviedol vládu teroru“ 

Publikácia „Czecho – Slovakia a critical history“ sa nachádza kompletne voľne prístupná online a môžem s istotou konštatovať, že uvedený výrok sa v nej nenachádza. Ďalej, Kurt Glaser bol politológom. Históriu nikdy neštudoval. Židovský pôvod mu prisúdili kotlebovci na stránke „Marian Kotleba za predsedu vlády SR“, pretože si ho pomýlili s Curtom Glaserom, židovským historikom umenia narodeným v roku 1879 (práve jeho fotografiu aj zneužili).

Kurt Glaser (narodený 1914) sa angažoval v prospech sudetských Nemcov a proti Československu. Obhajoval napríklad Mníchovskú dohodu (známu ako Mníchovská zrada). Vo svojej publikácii „Czecho – Slovakia a critical history“  bol veľmi kritický voči Čechom a SNP, zato zhovievavý voči vojnovému Slovenskému štátu. Nedá sa teda vylúčiť, že horeuvedený výrok je naozaj jeho, len padol na inom mieste. Glaserova práca však stojí hlavne na sekundárnych zdrojoch (v kapitolách o Slovenskom štáte čerpá hlavne od Milana Ďuricu) a nemožno jej teda prisudzovať zásadný vedecký význam, slúžila skôr jeho politickým cieľom.

U krajnej pravice sa často  opakuje motív argumentácie, že až do SNP robili Tiso a slovenská vláda všetko čo mohli, aby židov zachránili. Absolútna väčšina slovenských židov však bola zavraždená ešte v roku 1942, keď ich slovenská vláda s nebývalou ochotou vyviezla a ešte za každého zaplatila 500 ríšskych mariek. Tento moment napríklad výborne zvečnil dokument BBC (o Slovensku od 32. minúty, veľmi odporúčam si pozrieť, obsahuje aj svedectvá účastníkov vrátane jedného gardistu), dochované sú aj výroky popredných predstaviteľov režimu schvaľujúce deportácie, vrátene Jozefa Tisa (naprk. prejav v Holíči).

V analýze by sa dalo pokračovať, ale niečo treba nechať aj na vyšetrovateľov. Navyše sa Steigauf odvoláva aj na talianske zdroje, ktoré žiaľ overiť neviem (nemyslím si, žeby ich on sám videl aspoň z lietadla).  Alternatívne médiá sa často bránia slobodou slova, avšak tá ich nezbavuje zodpovednosti za to čo šíria. Pred 65 rokmi uverejnil Leon Árijec vo svojom rasistickom plátku nepravdivý výrok spochybňujúci holokaust. Dnes mu ho Hlavné správy pomáhajú šíriť.

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Pracujem ako manažér v oblasti financií. Mám finančné a medicínske vzdelanie. Na blogu sa chcem venovať najmä medicínskym hoaxom a verejným financiám.