Denník N

PISA a ryby

Zdroj: http://www.publicdomainpictures.net/pictures/10000/velka/fish-farm-871282057819CTpF.jpg
Zdroj: http://www.publicdomainpictures.net/pictures/10000/velka/fish-farm-871282057819CTpF.jpg

V poslednej časti blogu venovanému prírodovednej časti testov PISA 2015 sa budeme venovať rybám a ich chovu.

uvod

Otázka 1/4

otazka1

Už len samotný začiatok otázky je trápno – smiešny: „Výskumní pracovníci potrebujú určiť“. Takže to vlastne ešte nie je odskúšané, môže existovať jedna alebo viac správnych odpovedí, alebo to podľa takejto schémy nemusí fungovať vôbec? Výskumníci teda potrebujú určiť niečo, načo deťom na základnej škole stačí pochopiť systém a úlohu viacerých organizmov z tohto systému.

Ale k veci. Na drvivej väčšine farmových chovov je cieľom produkcia potravín, v tomto prípade rýb, pokiaľ možno, čo najefektívnejšie. To predpokladá, že chovy sa okrem iného zameriavajú na druhy, ktoré intenzívne prijímajú potravu (a tú premieňajú s istým konverzným faktorom  napr. na vlastné telá). Ináč povedané, chované druhy sú pomerne pažravé. Väčšinu svojho času venujú hľadaniu a získavaniu potravy. Aby bol chov aj ekonomicky efektívny, sú zvieratá zvyčajne chované pomerne nahusto, čo spolu s pažravosťou vytvára veľký dopyt na prísun potravy.

Chované zvieratá, najmä čo sa týka rýb, sú chované v betónových alebo vyfóliovaných nádržiach pravidelného tvaru. Je to dané tým, aby sa dali jednoducho vyčistiť a dezinfikovať a tiež kvôli jednoduchému odlovu. Podľa predloženej schémy sa dá predpokladať, že to tak bude aj v tomto prípade. Mnohoštetinavce tak ale budú mať pomerne málo úkrytov pred ich predátormi – morskými jazykmi.

Ináč povedané, ak by boli mnohoštetinavce umiestnené spolu s morskými jazykmi v jednej nádrži, dá sa s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať, že morský jazyk skonzumuje všetky mnohoštetinavce vrátane ich vývojových štádií omnoho skôr ako naznačuje slovné spojenie „trvalo udržateľné“.

Keďže sa podľa zadania v druhej nádrží lovia ryby, musia byť mnohoštetinavce umiestnené v prvej nádrži spolu s riasami. Je omnoho pravdepodobnejšie, že mnohoštetinavce nezožerú všetky riasy (obzvlášť, ak sa tam pridávajú živiny) ako to, že ryby nezožerú všetky mnohoštetinavce.

Keďže medzi prvou a druhou nádržou je podľa zadania filter, cez ktorý sa dostanú len mikroriasy, bude potrebné vykonávať odlov a premiestňovanie mnohoštetinavcov fyzicky, napr. nejakým druhom podberáka s malými okami, alebo pomocou siete.

Správnu odpoveď uvediem až za nasledujúcou otázkou, keďže odpoveď otázky 4/4 vychádza z logiky otázky 1/4.

Otázka 4/4 nadväzuje na predchádzajúcu.

otazka4

Opäť sa musím trochu upokojiť, keď sa zamyslím nad znením otázky. Veď vytvorenie trvalo udržateľného chovu (odlovu) sme výskumníkom „poradili“ už v prvej otázke. Dobre, asi sa jedná o zlepšenie celého systému. Som už síce na konci ukážky otázok, ale konečne mám pocit, že ma intuícia, poznanie a ani logické myslenie nemôžu sklamať. Ako samozrejmú volím tretiu možnosť. Medzi prvou a druhou nádržou je potrebné zmeniť filter tak, aby cez neho mohli prechádzať mnohoštetinavce a súčasne nemohli v opačnom smere prechádzať ryby do prvej nádrže.

hodnotenie-4

A umiestenie organizmov v nádržiach malo byť nasledovné:

hodnotenie-1

Takže tak.

 

Záver

Podľa webovej stránky OECD absolvovalo  testovanie PISA, ktorého súčasťou boli aj tieto otázky, približne pol milióna žiakov vo veku 15 rokov. Podľa zvládnutia resp. nezvládnutia týchto testov sa v medzinárodnom meradle posudzuje aj prírodovedná gramotnosť. Tieto testy teda videlo, riešilo, posudzovalo obrovské množstvo ľudí. Je teda dosť pravdepodobné, že sa mýlim a moje kritické pripomienky je možné vyvrátiť.

Skupina predložených otázok je však podľa môjho názoru mätúca, v niektorých prípadoch zavádzajúca, či vyslovene chybná. Správne odpovede sú často postavené na nevhodne zjednodušených princípoch, čo umožňuje viaceré aj protichodné vysvetlenia. Viac ako obsah sa, podľa môjho názoru, pri týchto otázkach uprednostňuje forma.

Čo mi však prekáža asi najviac, je predstava, že po absolvovaní takýchto testov môže moje dieťa dospieť k názoru, že napr. smrekovec mal menšiu šancu na prežitie, pretože ako jediný z pôvodných druhov ihličnanov zhadzuje na zimu ihlice. Alebo nebude chcieť v letnej horúčave piť vodu, pretože to neznižuje riziko úpalu. Alebo že sa 450 ± 40 mm = 440 ± 50 mm. Jednoducho ma znepokojuje predstava, že deti môžu prísť z takého testu hlúpejšie, ako naň išli.

 

 

Teraz najčítanejšie