Denník N

Nežná sila

Zákon v nás

*

Hodiny
bohaté na milosť
posúva späť.

Stále je výzva:
čo treba
ešte premyslieť.

Láskame.
A vchádza
prastarý podnet.

Vzpriamuje
otvoriť,
nezavrieť.

*

Dostávam
pozvánku vo forme.

Oči nám ťahajú
k tomu, čo nevidieť.

Zaháňame smäd
po boku v lunete.

Kolená nepadnú
hocikde.

*

Hovoria
Zbohom časti,
hľadiac na predložky.

Ukotvia
v hĺbke celok
vo dne či v noci,

smerom ku
Tebe
z hocijakej strany.

Šanca je v zmierení sa.
Rozvité Ticho
je vetami.

*

Vždy
už len viac treba ľúbiť

Poklesky
obnovia chuť,

v slovníkoch sľub
založený,

aj kde si za hradbou,
ak toho nebolo predsa málo.

*

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Snažím sa mať rada aj poéziu v próze - ten padací most, ktorý si musí každý strážiť sám. Z menej známych, ale zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.