Denník N

Systémovému financovaniu asistentov učiteľov bráni Kažimírov rezort

Zdroj fotografie: via Foter.com / CC BY
Zdroj fotografie: via Foter.com / CC BY

Vyše dvetisíc občanov sa minulý mesiac podpísalo pod hromadnú pripomienku verejnosti, v ktorej žiadali, aby boli financie na asistentov učiteľa nárokovateľné zo zákona a uhrádzané školám v plnej výške podľa skutočných potrieb. Ministerstvo školstva ich pripomienky na včerajšom rozporovom konaní neakceptovalo s odôvodnením, že takéto riešenie odmieta ministerstvo financií.

Spolu s poslancom Ondrejom Dostálom, Petrom Dráľom z Nového školstva, Janou Lowinski z Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a Veronikou Adamčíkovou z OZ Sova, sme zastupovali verejnosť na ministerstve školstva pri prerokúvaní  hromadnej pripomienky k novele zákona o financovaní školstva.

Pod požiadavku, aby boli zo zákona financie na asistentov učiteľa nárokovateľné a uhrádzané školám v plnej výške, sa pred mesiacom podpísalo vyše dvetisíc občanov. Ministerstvo školstva ich pripomienky na včerajšom rozporovom konaní neakceptovalo.

Nepochodili sme nie preto, že by ministerstvo školstva problému nerozumelo alebo nemalo vôľu ho riešiť, ale preto, lebo takéto riešenie odmieta ministerstvo financií. Dokonca sme sa od zástupcov rezortu školstva dozvedeli informáciu, že ministerstvo financií na školstvo nalieha, aby vrátilo ešte aj tie finančné čiastky, ktoré už boli schválené v rámci rozpočtových opatrení.

Rukojemníkmi tejto situácie budú opäť deti.

Minister financií Peter Kažimír už minulý týždeň v parlamente na hodine otázok naznačil, že žiadostiam rodičov a učiteľov o navýšenie financií na asistentov učiteľov nevyhovie. Na moje otázky odpovedal, že školstvo nemožno považovať za podvyživené, pretože sa doň nalieva čoraz viac zdrojov, pritom však nebadať, že by sa výsledky žiakov zlepšovali.

Na to, aby zlepšenie nastalo, však potrebujú učitelia podporu, a to aj zo strany asistentov. Bez podpory potrebného počtu asistentov nemôžu deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami optimálne napredovať v učení sa.

Minister financií má ale opačný názor. Za problém nepovažuje skutočnosť, že vzdelávací systém nedokáže adekvátne reagovať na potreby detí a ich učiteľov, ale tvrdí, že školy nemajú mieru a „ich nároky narastajú raketovou rýchlosťou.“ Na záver svojho vystúpenia v parlamente minister Peter Kažimír školám odkázal: „Tá zodpovednosť sa veľmi ťažko hľadá, ale odmietam, aby bola neustále váľaná na vládu Slovenskej republiky.“

Téme asistentov učiteľov sa aktuálne venuje priestor v rámci legislatívneho procesu aj v Českej republike. Najnovšia novela školského zákona, ktorú schválil český senát tento mesiac, obsahuje aj ustanovenia súvisiace so zmenou financovania, ktoré rušia doterajšiu prax, keď sa na obsadenie miesta asistenta učiteľa vyžadoval súhlas ministerstva školstva alebo krajského úradu. Po novom prejde rozhodovacia právomoc na riaditeľa školy. Česi vykročili na cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu nielen na papieri, ale naozaj.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Zimenová

V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako analytička portálu Nové školstvo a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Patrím medzi iniciátorov kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Od novembra 2016 som poslankyňou NR SR. V nadchádzajúcich voľbách sa uchádzam o hlasy voličov s číslom 28 na kandidátke SaS. Viac na www.zimenova.sk