Denník N

Budúcnosť Slovenska je v inováciách, otvorme im cestu

Zdroj: http://insight.jbs.cam.ac.uk/
Zdroj: http://insight.jbs.cam.ac.uk/

Záujem o problematiku inovácií v spoločnosti rastie a je dôležité zdôrazniť aj význam rýchlorastúcich spoločností, teda scaleupov. Práve tie môžu mať výrazný vplyv na rozvoj a smerovanie slovenskej ekonomiky.

Minulý týždeň som strávila v Izraeli, v krajine, ktorá je známa svojím drivom a túžbou prinášať nové riešenia. Snaha vytvárať lepší a modernejší svet vychádza z ich vnútra. Riešenia nachádzajú v technológiách a „nie“ pre nich nie je odpoveď. Motorom Izraela je prepojený ekosystém, ktorý vďaka účinnej vnútornej spolupráci posúva krajinu vpred. Izraelčanov charakterizuje sila a túžba po prežití, a práve vďaka týmto vlastnostiam sa postupne stali „startupovým národom“ (http://startupnationbook.com/).

Potrebu podpory výskumu a rozvoja inovácií v domácej ekonomike si uvedomujeme aj na Slovensku. Podmienky v každej krajine sú špecifické, ovplyvňuje ich viacero faktorov od histórie, kultúry, pozície v medzinárodných štruktúrach až po víziu vlády. Ekosystém potrebuje kritickú masu úspešných podnikateľov, ktorí následne rozvíjajú ekosystém svojimi skúsenosťami, znalosťami, ale aj investíciami.

V SAPIE sme sa rozhodli preskúmať slovenské prostredie rýchlorastúcich spoločností (scaleupov), aby sme vyhodnotili ich dopad na našu internetovú ekonomiku. V roku 2013 v rámci nej 253 scaleupov vytvorilo 1 % tržieb všetkých aktívnych spoločností na Slovensku.

Úspech scaleupu stojí na viacerých pilieroch. Na základe medzinárodného výskumu a rozhovorov so zakladateľmi úspešných slovenských scaleupov sme identifikovali tri kľúčové faktory: skúsenosti podnikateľa a manažérske schopnosti (podnikateľský duch a schopnosť motivovať), načasovanie a schopnosť rásť (škálovať).

Rast ako taký znamená rozvíjanie účinného marketingu a predaja, vybudovanie silnej organizácie s vlastnou firemnou kultúrou pre skupinu rôznorodých ľudí, schopnosť robiť strategické rozhodnutia s obmedzenými kapitálovými zdrojmi, partnermi, trhmi a smerovaním. Rozvoj úspešnej firmy si vyžaduje odhodlanie, energiu a víziu. Pomocou inovatívnych produktov, služieb a podnikateľských modelov zvyčajne scaleupy zavádzajú revolúciu v ich segmentoch a prinášajú významné pracovné príležitosti aj ekonomické a spoločenské benefity pre miestne a národné hospodárstvo. Niektoré slovenské scaleupy sa o prienik svojho produktu na trh snažili niekoľkokrát, kým uspeli.

Úspechy a zlyhania slovenských scaleupov chceme využiť ako modelové príklady, ktoré môžu iným spoločnostiam pomôcť vybrať sa správnou cestou a vytvoriť škálu pre rast tohto segmentu. Séria rozhovorov s úspešnými slovenskými podnikateľmi ukazuje, že aj v našej krajine sa skrýva „izraelský“ potenciál. Môže sa z nej stať podobné stredisko inovácií, ktoré by zosobnilo lepšiu budúcnosť Slovenska.

Analýzu prostredia rýchlorastúcich spoločností na Slovensku si môžete stiahnuť tu:

*Definícia scaleupu podľa OECD: Scaleup je rýchlorastúca spoločnosť, ktorej priemerný nárast počtu zamestnancov alebo tržieb je viac ako 20% ročne za posledné tri roky, pričom na začiatku sledovaného obdobia musí mať aspoň 10 zamestnancov.

Teraz najčítanejšie