Denník N

Štátny pedagogický ústav školským knižniciam: nakupujte v antikvariátoch, nové knihy neodporúčame

Cieľom školy je naučiť nielen základnej gramotnosti. Okrem schopnosti rozumieť textu má v deťoch a mladých ľuďoch vytvoriť a rozvíjať aj vzťah k čítaniu a lásku ku knihám. Premeniť žiakov na celoživotných čitateľov. Dá sa to aj v dobe digitálnych lákadiel, metódy a formy sú odskúšané a známe. Bez školských knižníc, ktoré tu strádajú už desaťročia to nepôjde. Štátny pedagogický ústav ich však cez Katalóg odporúčaného knižného fondu posiela do starožitníctiev a antikvariátov.

Každý rodič vie, aké dôležité je, aby bolo čítanie pre dieťa zážitkom. Tak, ako sa nútenou konzumáciou neobľúbeného jedla ešte nikto nestal jeho milovníkom,  ani v prípade kníh sa nedá predpokladať, že povinné čítanie neatraktívneho textu, spraví z dieťaťa vášnivého čitateľa. Skôr naopak, utvrdí ho v presvedčení, že čítaniu sa treba vyhýbať. O to viac, ak ide o knihu.

Výber titulov na slovenskom knižnom trhu nebol nikdy bohatší. Platí to aj o knihách pre deti a mládež. Kto hľadá, zaručene nájde tú pravú knihu pre každý typ čitateľa (aj nečitateľa). Ako píše známy britský spisovateľ Neil Gaiman, naša budúcnosť závisí od čítania, snenia a knižníc. Nezáleží na tom, aké knihy z vás spravia čitateľa, podstatné je, že sa im to podarí.

Čo na to školské knižnice a školskí knihovníci? Niekde je to lepšie, inde sa len prežíva. Premeniť ich na moderné centrá poznania a objavovania, ktoré reagujú na výzvy súčasnosti a nie sú skanzenom z minulého storočia, sa snaží iniciatíva Za školské knižnice. Rozhovor s jej predstaviteľom Tiborom Hujdičom (pán Mrkvička) si môžete vypočuť v relácii K veci. Správa o stave školských knižníc a návrhy na riešenie ich súčasnej situácie sú dostupné tu.

intellectual_freedom__rodrigo_de_matos

Činnosť aktivistov z občianskeho a školského prostredia rozvlnila stojaté vody slovenských školských knižníc. Mnohé ožívajú, zdokonaľujú svoje priestory, dopĺňajú knižný fond novými titulmi, organizujú rôznorodé aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti a prenášajú na deti radosť z čítania. To všetko nie vďaka, ale napriek ministerstvu školstva a jeho priamo riadených organizácií. Funkcia školského knihovníka je neplatená, náročná na administratívnu záťaž a pri snahe vykonávať ju naozaj zodpovedne, aj časovo náročná.

Ústredná metodička pre školské knižnice, odborníci zo Štátneho pedagogického ústavu a ďalších školských inštitúcií boli zo začiatku len málo ochotní načúvať hlasom zdola. Spoločné rozhovory a okrúhly stôl sa uskutočnili až po medializácii problémov slovenských školských knižníc (napr. v reportáži TV Markíza). A začali sa diať veci…

Štátny pedagogický ústav najnovšie pripravil a školám cez ústrednú metodičku pre školské knižnice e-mailom poslal Katalógy odporúčaného knižného fondu. Pozrieť si ich môžete tu. Ja som si tú námahu dal. A slušne povedané, som mierne zaskočený.

reading_makes_dreams_come_true___arcadio_esquivel

Vytvorenie zoznamov odporúčaných titulov, ktoré by boli vhodné na obohatenie zastaraných knižných fondov na školách, bolo jedným z navrhovaných riešení „aktivistov“. Zoznam mal pomôcť školským knihovníkom vybudovať moderné a kvalitné knižnice. Zoznamy mali obsahovať aj odporúčané digitálne materiály a odkazy na vhodné webstránky využiteľné vo výchove a vzdelávaní.

Náhle uverejnené Katalógy odporúčaného knižného fondu z dielne Štátneho pedagogického ústavu sú však katastrofou, ktorá je výsmechom a nepríjemnou sondou do odborných kapacít inštitúcie, ktorá zamestnáva desiatky odborných pedagogických pracovníkov. Pozrime sa na ne bližšie.

opened_book__alfredo_martirena

Snaha odporučiť kvalitné knihy a publikácie pre každý vyučovací predmet je chvályhodná. Je však očividné, že autori katalógov sú ukotvení v hlbokej minulosti, alebo ide o zarytých fanúšikov retra.

Ako inak si vysvetliť napr. odporúčané tituly v kategórii odborná a populárno-náučná literatúra pre žiakov z dejepisu? Spolu je ich päťdesiatpäť. Pre každý titul som vyhľadal dátum jeho posledného vydania a overil jeho súčasnú dostupnosť. Zo všetkých odporúčaných kníh a publikácií pre dejepis je momentálne v predaji len sedem. Priemerný vek odporúčaných kníh je starší ako najstarší stredoškolák – 21 rokov!

Výsledok by pritom dopadol ešte horšie, ak by sme pri výpočte nepracovali s dátumom posledných vydaní, ale s rokmi prvej publikácie diel. Knihy Vojtecha Zamarovského (v katalógu má až 6 odporúčaných) sú tak brané ako súčasné, i keď ide o viac ako päťdesiatročné diela. Najstaršou odporúčanou knihou pre dejepis je obskúrny historický kúsok Ilegálna maďarizácia od D. Rapanta z roku 1947. Prečo je táto kniha v odporúčaných mi ostáva záhadou. A nie je jediná, ktorej zaradenie vyvoláva otázky. Autori tvorili zoznam očividne naponáhlo. Je chaotický, nelogický a tematicky nepokrýva celú šírku dejepisného učiva ani pri prižmúrení oboch očí. Z osemdielnej série Stopy dávnej minulosti od Pavla Dvořáka, sú odporúčané napr. len prvé štyri knihy. Zo šesťdielnej série o Bratislave od toho istého autora, je odporúčaná iba prvá kniha, ktorá pokrýva obdobie dejín len do roku 1291.

V zozname absentujú prakticky akékoľvek súčasné knihy. Nie sú v ňom žiadne skutočne populárno-náučné dejepisné publikácie, ktoré by sprístupňovali tajomstvá a čaro histórie aj deťom, ktoré nie sú práve jej nadšencami. A že je takých kníh dostatok! Stačí zájsť do akéhokoľvek lepšieho kníhkupectva, chvíľu v ňom pobudnúť a žasnúť, koľko krásnych náučných kníh a encyklopédií existuje. Človek zistí to isté aj cez internet – nemusí opustiť ani kanceláriu na Štátnom pedagogickom ústave.

books_are_magical__rodrigo_de_matos

Geografia neobsahuje okrem učebníc, pracovných zošitov a školských atlasov (s výnimkou troch kníh z edície Hrozný zemepis) nič, čím by mali školské knižnice napomôcť pri objavovaní  sveta a rozvoji geografického myslenia žiakov. Pri biológii, chémii a fyzike budete darmo hľadať tipy na knihy plné praktických zábavných pokusov a experimentov. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry by mali žiaci čítať rovnaké knihy, ako čítali ich rodičia a starí rodičia. S výnimkou dvoch kníh neobsahuje zoznam žiadne súčasné tituly pre deti a mládež.

V odporúčanej odbornej literatúre pre žiakov z občianskej náuky je len jedna položka – Ústava slovenskej republiky. Musí ísť o žart. V dobe, keď sa o význame školského občianskeho vzdelávania rozpráva aj mimo odborné kruhy, vypustí niekto do sveta toto. Pri existencii množstva praktických kníh a metodických príručiek s návrhmi konkrétnych aktivít. Ostávam bez slov.

Rovnaké alebo podobné je to aj pri ostatných predmetoch. Rozsah tohto článku neumožňuje venovať sa detailom. V prípade záujmu si preštudujte Katalógy odporúčaného knižného fondu a sami posúďte, či preháňam, alebo nie.

Dámy a páni zo Štátneho pedagogického ústavu, takto náklonnosť k čítaniu u súčasnej generácie nevybudujeme! Pripusťme však možnosť, že vaše zoznamy odporúčanej literatúry pre školy a školské knižnice sú výsledkom vyčerpávajúceho odborného úsilia o blaho detského a mladého čitateľa.

Na chvíľu som si to predstavil. Ako a kde majú školy nakúpiť (nazývate to akvizícia), zaopatriť, nájsť, zohnať, vypátrať, vysnoriť, dodať, získať a vykúzliť všetky tie vami odporúčané knihy z rokov dávno minulých?

Naozaj nás posielate hľadať budúcnosť školských knižníc do antikvariátov? Netreba viac ako knihy vyvetrať kancelárie a hlavy na Pluhovej 8 v Bratislave? Vzduch vonia jarou.

——————————————————————————

Ilustračné karikatúry pochádzajú z www.cartoonmovement.com. Originály otvoríte kliknutím na obrázky v článku.

 

Teraz najčítanejšie