Denník N

Príbeh hasičského auta, ktoré nehasí.

Kde bolo, tam bolo, v malebnej obci Hraň v okrese Trebišov stojí v garáži novučičké hasičské auto, ktoré je svojim účelom niečim výnimočné oproti bežným hasičským autám. Krásne naleštené, slávnostne odovzdané, reprezentujúce na miestnych oslavách či súťažiach, no predsa jednu ´´nepodstatnú´´ úlohu, ktorú hasičské autá ´´prekvapivo´´ plnia toto autíčko nerobilo, nehasilo požiar, požiar len niekoľko metrov od neho samotného. Prečo? Pozrime sa na celý príbeh…

Ministerstvo vnútra SR poskytlo obci Hraň (okres Trebišov) dotáciu na nákup hasičského auta pre potreby dobrovoľného hasičského zboru vo výške 114 814€, ktoré bolo aj za prítomnosti samotného ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka slávnostne odovzdané do užívania dňa 6. februára 2016. (viď foto dokumentácia v blogu z oficiálnej stránky obce Hraň). Osobne sa domnievam, že účelom poskytnutia takejto dotácie v podobe zakúpenia, v tomto prípade hasičského auta, ktoré by mal využívať miestny dobrovoľný hasičský zbor je najmä to, aby bola zabezpečená ochrana majetku obyvateľov nielen danej obce. Chcem veriť, že poskytovanie takýchto dotácií, ktoré je často sprevádzané teatrálnymi slávnostnými odovzdavaniami za účasti popredných politických osobností nemá za úlohu len zabezpečiť politický marketing a prezentáciu politikov, politických strán, či starostov miest a obcí. Odpoveďou na túto moju domnienku môže poskytnúť napr. stránka Trasparency International, ktorá detailne zmapovala poskytované dotácie v SR s ohľadom na politickú príslušnosť starostu či primátora obce, resp. mesta, kde bola dotácia poskytnutá. Názor nech si už urobí v tomto smere každý sám. Viď: http://transparency.sk/dotacie/?v=4&roky=2012,2013,2014,2015,2016&suma=0-1000000000&schema=1,2,3&subjekt=1,2,3,4

Odovzdávanie hasičského auta v obci Hraň

Poďme si teda povedať, čo sa vlastne stalo. „Dňa 11. 3. 2017 o 22,07 hod. bol ohlásený požiar rodinného domu v obci Hraň, okres Trebišov. Príčinou vzniku požiaru bol zlý technický stav komínového telesa. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove (z hasičských staníc v Trebišove a vo Veľkých Kapušanoch) a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Hraň tromi C a štyrmi vysokotlakovými prúdmi. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 15 000 €.“ (zdroj: oficiálna stránka dobrovoľnej požiarnej ochrany SR)

Pri zásahu počas tohto požiaru však nebolo použité hasičské auto, ktoré bolo obci poskytnuté na základe vyššie uvedenej dotácie a to z dôvodu, že dané auto bolo uzamknuté v garáži, pričom príslušníci dobrovoľného hasičského zboru k nemu nemali umožnení prístup, keďže kľúčmi údajne disponuje len starostka obce, ktorá bola v danom čase na mimo obce. Členovia dobrovoľného hasičského zboru tak prišli na zásah k požiaru pešo, bez ničoho a pritom úplne nové hasičské auto bolo len pár metrov odtiaľ zamknuté v garáži. Túto výpoveď mi poskytli priamo poškodení. Absurdnosť tejto situácie doslova hraničí s diletantstvom a kompetentní by sa mali prinajmenšom zamyslieť nad tým, čo svojim konanín, resp. nekonaním spôsobili. Oprávnene sa tak nielen ja domnievam, že ak by toto auto bolo v inkriminovanom čase k dispozícii, tak škoda na majetku mohla byť omnoho menšia a dotknutá rodina tak nemusela prísť o strechu nad hlavou. Príslušníci Okresného riaditeľstva záchranného zboru v Trebišove a Veľkých Kapušanoch nemali možnosť sa na miesto nešťastia dostaviť v takom čase, aby bolo možné predísť tak veľkej škode, ktorá mala za následok stratu obydlia pre dotknutú rodinu, pretože sa v danom čase presúvali z iného zásahu.

e-img-1315

Na tomto príklade je jasne demonštrované, že absolútne nezodpovedným prístupom kompetentných osôb sa poskytnutá dotácia úplne minula svojmu účinku a nenaplnila minimálne v tomto prípade svoje opodstatnenie. Rodina prišla o strechu nad hlavou, pretože rodinný dom nebol bohužiaľ žiadnym spôsobom poistený, nemožno sa však tomu čudovať, je to bežná realita ľudí žijúcich v ťažkých sociálnych pomeroch a niekde jednoducho ušetriť musia. Majiteľ domu a otec rodiny je už vo veku, kedy mu banka neposkytne úver, ktorým by mohol zabezpečiť rekonštrukciu domu a tak len ochota a spolupatričnosť ich blízkej rodiny im zabezpečila aspoň dočasné bývanie v dome, kde momentálne žije spolu 11 osôb. Bohužiaľ aj takýto následok môže mať nezodpovednosť a nekompetentnosť niektorých osôb, ktoré sa tvária ako zástupcovia občanov. My sme sa však aj v rámci organizácie v ktorej pôsobím (Občianska Inicitíva Zemplína) rozhodli pomôcť aspoň tým, že sme pre dotknutú rodinu vyhlásili verejnú zbierku ako finančnú, tak aj materiálnu. Aj takouto cestou chcem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli srdečne poďakovať. V prílohe pripájam aj odkaz na video z miesta nešťastia v ktorom nájdete aj číslo bankového účtu na ktorý môžete tejto rodine prispieť. Nebojme sa zachovať správne!

Video:

https://www.facebook.com/pg/Občianska-iniciatíva-Zemplína-1843811509189861/videos/

Na záver pripájam aj stanovisko starostky obce Hraň, ktorá ma kontaktovala mailom a na svoju obhajobu uviedla nasledovné: ,,Vaše samotné tvrdenie, že som bola mimo obce a kľúče mám len ja, sa nezakladajú na pravde, pretože som bola pri obecnom úrade súčasne s dobrovoľnými hasičmi, a celú noc až do odchodu hasičov som bola osobne prítomná aj pri vzniknutom požiari.“ Ďalej uviedla, že prítomný nebol veliteľ DHZO a nikto iní z hasičov nebol ochotní vybrať Iveco, teda hasičské auto z garáže.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja