Denník N

Ministerstvo zverejnilo výklad jasličkového zákona – Aké pravidlá čakajú rodičov a zriaďovateľov jaslí?

Podanie na Ústavný súd podpísalo 34 poslancov
Podanie na Ústavný súd podpísalo 34 poslancov

Predstavitelia Smeru-SD momentálne zvolili taktiku poslednej inštancie – popieranie reality. Hnev rodičov a zriaďovateľov jaslí za spackaný jasličkový zákon označujú za nepodloženú hystériu. Minister Richter preto sľúbil, že zverejní výklad zákona, ktorý upokojí situáciu. Už je vonku a všetky naše obavy akurát tak potvrdil. Čítajte ďalej, dozviete sa presne, na koho sa pravidlá vzťahujú a kedy pre vás začínajú platiť.

Nepracujúci rodičia

Realita hovorí jasne – jasle už nemôžu prijímať deti nepracujúcich rodičov alebo rodičov, ktorí sa nepripravujú na povolanie. Od 1. marca im za to totiž hrozia vysoké pokuty. Konajú podľa zákona a vo vlastnom záujme. Napríklad jediné štátne jasle v bratislavskom Novom meste už odmietli zapísať dieťa matky, pretože doma má 2-mesačné bábätko. Ministerstvo práce vo výklade píše:

„Rodič nemusí zo zákona formalizovane dokladovať zariadeniu, resp. poskytovateľovi sociálnej služby, potrebu zosúlaďovania rodinného a pracovného života napr. potvrdením zamestnávateľa o existujúcom pracovnoprávnom vzťahu alebo uzatvorenou pracovnou zmluvou. Vznik tejto potreby sa spravidla prezumuje samotným záujmom rodiča využívať túto sociálnu službu, ktorý prejaví svojim vstupom do zmluvného vzťahu s konkrétnym poskytovateľom tejto sociálnej služby. Zákon však nevylučuje, že zariadenie, resp. poskytovateľ tejto sociálnej služby, si preukazovanie vzniku potreby zosúlaďovania rodinného a pracovného života stanoví ako podmienku na poskytovanie služby, resp. ako kritérium na prioritizáciu rodičov, ktorým bude táto služba poskytovaná. V prípade kontroly poskytovania sociálnej služby však bude musieť jej poskytovateľ preukázať, že ju poskytuje cieľovej skupine, ktorú zákon predpokladá, teda rodičom, ktorí majú potrebu zosúlaďovania rodinného a pracovného života.“

Preložené do ľudskej reči – jasle nemusia zisťovať, či rodič pracuje, aj keď zákon jasne stanovuje, že jasle sú len pre deti rodičov pracujúcich alebo pripravujúcich sa na povolanie. Ale keď jasliam náhodou príde kontrola, a budú opatrovať deti rodičov nespĺňajúcich podmienky, bude pokuta. Tak ďakujeme za vysvetlenie, milé ministerstvo.

 

Je možné obísť podmienku zamestnania, ak dieťa prihlási do jaslí ten z rodičov, ktorý pracuje?

Nie.

„Služba sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti. To znamená, že účastníkom tohto právneho vzťahu pri poskytovaní sociálnych služieb je osoba, ktorá má dieťa v osobnej starostlivosti a ktorá sa „aktivizuje“ na trhu práce. Ak sa o dieťa starajú obaja rodičia (dieťa majú v osobnej starostlivosti), musia do právneho vzťahu vstúpiť obaja spoločne.“

„Podpísať zmluvu o poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, resp. zmluvu o poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s poskytovateľom tejto sociálnej služby však môže platne aj jeden z manželov – rodičov. Zaviazaní touto uzatvorenou zmluvou však budú obaja manželia – rodičia.“

Ak jeden z rodičov prestal spĺňať podmienky (nepracuje, odišiel na materskú, prestal študovať), môže dieťa ponechať v jasliach?

Odpoveď je nie, jasle môžu využívať len rodičia, ktorí tieto podmienky sústavne spĺňajú.

Na ktoré zariadenia sa vzťahuje jasličkový zákon?

Tieto zariadenia musia splniť podmienky:

 • Klasické štátne jasle (je ich na Slovensku okolo 20).
 • Súkromné jasle
 • Súkromné jasle spojené so súkromnou škôlkou
 • Detské centrá, ktoré sa starajú o deti od 2-6 rokov a nie sú zapísané v štátnej sieti MŠ
 • Rodičov, ktorí budú chcieť mať doma detskú skupinu a starať sa o deti za odplatu

Nevzťahuje sa na:

 • Jednorazové opatrovanie detí (napr. susedmi, starými rodičmi, kamarátmi)
 • Materské centrá, ktoré nevyberajú poplatky
 • Detské kútiky, napríklad v obchodných domoch

Musia jasle podávať výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby?

Áno, jedným z nezmyslov jasličkového zákona je, že jasle definuje ako sociálnu službu. A každý poskytovateľ takejto služby musí podávať výročnú správu. Prvýkrát ju musíte podať za kalendárny rok 2018.

Potrebujete bezbariérový prístup?

Áno, svoje priestory musíte mať bezbariérové do 31.decembra 2018. Novovzniknutí poskytovatelia musia spĺňať podmienku debarierizácie už pri registrácii.

Deti, ktorým zle vychádzajú roky

Potvrdila sa aj obava z toho, že deti, ktoré dosiahnu 3 roky od septembra do decembra, budú musieť jasle opustiť k 31.12. a do nástupu do škôlky na ďalší školský rok budú musieť rodičia hľadať iné spôsoby, kam ich umiestniť. V školskom roku 2017/2018 sa ešte na zapísaných jasličkárov uplatňovať nebude, pre nich bude platiť až od ďalšieho školského roku.

Musí opatrovateľ absolvovať kurz?

Áno, ak nemáte odborné vzdelanie („ktorého odborné zameranie obsahuje v súlade s obsahom vzdelávania a profilom absolventa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti starostlivosti o dieťa, (…) napríklad o študijné odbory vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre  materské školy a  vychovávateľstvo alebo študijný odbor zdravotnícky asistent“), tak každý opatrovateľ v jasliach i v domácom prostredí si bude musieť do 31.decembra 2019 spraviť 220-hodinový kurz, ktorý bude akreditovaný ministerstvom.

Zistila som, že vzdelávacie agentúry sa už o akreditáciu hlásia, no rozhodnutia ministerstva ešte nemajú. Udelenie akreditácie sa predpokladá približne o mesiac. Ceny týchto kurzov ešte nie sú známe.

 

Kto ponesie zodpovednosť za ničenie jaslí?

Z prázdnych rečí, že ministerstvo práce chce touto právnou normou podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, nezostalo nič. Že je jasličkový zákon nepodarkom, potvrdil minister aj svojim konaním. Krátko po schválení zákona si ho zavolal prezident. Po stretnutí minister vyhlásil, že jasličkový zákon sa má novelizovať, aby neboli diskriminovaní nepracujúci rodičia. To v reči vládneho úradníka znamená, že novela príde do parlamentu v prvej polovici roka 2016, platiť má až od januára 2018. Dovtedy budú deti nepracujúcich rodičov odmietané.

 

Je jasné, že jasličkový zákon:

 • Je nepodarkom, na ktorého chyby sme upozorňovali pol roka pred tým, než bol schválený
 • Diskriminuje rodičov od užívania služby, ktorú nijako nespolufinancuje. Jasle sú takmer všetky súkromné. To je ako by štát zakázal snedým ľuďom predaj opaľovacích krémov, aby zostalo na pultoch dosť pre blonďákov.
 • Zavádza odlišné zaobchádzaie s 2-3 ročnými deťmi – v škôlkach sa v tomto veku vzdelávať budú, v jasliach nemusia
 • Diskriminuje deti narodené od septembra do decembra (nebudú môcť plynule prejsť do škôlky, ale na 8 mesiacov do nového školského roka si musia hľadať náhradné zariadenie)
 • Ničí živobytie majiteľom, ktorí vybudovali za vlastné prostriedky jasličky a suplovali rolu štátu.
 • Niektorí majitelia nemajú šancu svoje zariadenia prispôsobiť požiadavkám. Existujúce jasličky už dnes vedia, že si ponechajú len škôlku a jasličky už neotvoria.
 • Ak jasle nezavrú, predražia sa. Zákon spôsobuje vysoké dodatočné náklady, ktoré si majitelia budú musieť vynahradiť cez vyššie ceny služieb
Celé znenie ministerského výkladu nájdete tu.

Včera som s právničkou Katarínou Batkovou odovzdala podanie na Ústavný súd, ktorý bude slúžiť ako poistka pre rodičov, keby náhodou jasličkový zákon nebol dostatočne novelizovaný.

 

Smutné je, že rodičov a ich deti už teraz ministerský nepodarok poškodzuje.

Aj preto treba ministra Richtera vymeniť.

Teraz najčítanejšie

Simona Petrík

Mama, politička, feministka. Hlas žien. Odborníčka na rodinnú politiku. Spoluzakladateľka strany SPOLU - občianska demokracia.