Denník N

Iba pre silné žalúdky …

Vážený pán minister Richter,
ak máte ešte trošku cti a ľudskej dôstojnosti, tak by ste mali zvážiť zotrvanie na  poste ministra práce sociálnych vecí a rodiny. Mali by ste vyvodiť osobnú zodpovednosť za to, čo sa v Čistom dni dialo a deje počas vášho šéfovania na tomto ministerstve a z jeho čela odstúpiť.
Po tom ako som si vypočula argumenty pani poslankyne Blahovej na schôdzi NR SR vo štvrtok, dňa 6.4.2017, nemáte morálne právo sedieť na stoličke ministra tohto rezortu, ktoré je povinné hájiť a ochraňovať slabších a bezbranných ! Dôkazy sa týkajú maloletých, neplnoletých klientov – detí, ktoré nemajú možnosť sa brániť. Rodičia dali tieto deti do zariadenia v dobrej viere, ich dieťaťu pomôcť v tak zložitej situácii, v ktorej sa rodina ocitla.
Pri počúvaní pani poslankyne mi tiekli slzy po lícach. Nechápem, nerozumiem, možno som z iného sveta…. Toto sa deje v 21. storočí v zariadení, ktoré podlieha pod slovenský štát? Kde to žijem? Ako je toto vôbec možné ? Takto sa nemôže správať nepriateľ k nepriateľovi. A nie štát, teda
„ministerstvo- sociálne“, na čele ktorého ste vy! Akreditačná komisia vám na základe dôkazov odporučila akreditáciu tomuto zariadeniu odobrať. Pán Richter, obhajujete neobhájiteľné!
K vašich odborných znalostiach zo sociálnej oblasti sa vyjadrovať nebudem. Ľudia, ktorí sa tejto problematike venujú a rozumejú jej, tak svoj názor majú.

Občania očakávajú od pracovníkov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti hlavne pomoc a empatiu. Hanbím sa za to, že taký človek ako vy je na čele sociálneho rezortu, ktorý ani len netuší čo je to sociálna politika, čo je to pomoc bezbranným, maloletým, chorým,  biednym a starším občanom, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Celý život robíte politiku. Začali ste v komunistickej strane, potom v SDĽ a teraz v Smere. A toto je výsledok vašej celoživotnej politickej práce !
Sociálna politika sa nedá robiť zo zištných dôvodov, politikárčením. Tú musíte robiť s láskou a úctou pre ľudí, ktorí to potrebujú. Renáta Kolenčíková

Teraz najčítanejšie