Denník N

Idea dôchodkovej reformy

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Jedným z hlavných dôvodov prečo bola v roku 2004 prijatá dôchodková reforma, bolo vyviazanie sa z medzigeneračnej solidarity. Uvedené neznamená, že niekto by chcel zobrať dôchodky  súčasným dôchodcom alebo svojim rodičom, ktorí do dôchodku ešte len pôjdu. Práve naopak, jednou z ideí dôchodkovej reformy je chrániť úroveň dôchodkov súčasných a budúcich dôchodcov. „Nemôžeš siahnuť na peniaze svojej starej mamy“ je základným pravidlom dobrej dôchodkovej reformy.

Medzigeneračná solidarita znamená, že pracujúca časť populácie financuje svojimi odvodmi dôchodky súčasným dôchodcom, svojím rodičom a prarodičom. Uvedené je plne v súlade s princípom solidarity a záväzkami voči predchádzajúcim generáciám. Systém však prestane fungovať, ak sa nepriaznivo zmení pomer pracujúcich a dôchodcov. Menej pracujúcich ťažšie uživí vyšší počet dôchodcov. Čím je dôchodcov viac, tým sú starobné dôchodky vyššou záťažou pre verejné financie. Rovnako, ak sa zníži počet pracujúcich, napríklad vďaka vyššej nezamestnanosti, deficit Sociálnej poisťovne sa prehĺbi.

Ako by bolo možné zabezpečiť vyplácanie starobných dôchodkov ak by sa zvýšil počet dôchodcov:

  • pomerne sa zvýši počet pracujúcich (pôrodnosť, migrácia, nižšia nezamestnanosť)
  • pracujúci zvýšia produktivitu práce (vyprodukujú viac zdrojov)
  • zvýši sa „dôchodková daň“
  • na financovanie dôchodkov sa bude spotrebovávať vyššie percento štátneho rozpočtu
  • starobné dôchodky sa znížia (pomer mzda / starobný dôchodok sa zhorší v neprospech starobných dôchodkov)
  • zvýši sa vek odchodu do dôchodku
  • časť nárokov na starobné dôchodky sa presunie na iné dôchodkové schémy = kapitalizačný pilier, zamestnanecké schémy, sporiace schémy založené na osobnej zodpovednosti jednotlivca

Je pravdepodobné, že ak dôjde k uvedenému vývoju, dôjde k čiastočnej realizácií každého z uvedených opatrení. Niektoré sú však menej dobré ako iné, niektoré obsahujú vysokú mieru neistoty, sú ťažko predvídateľné a ovplyvniteľné (vysoká miera entropie) a z toho dôvodu sa na ne nie je možné spoliehať. Do kategórie riešení s vysokou mierou entropie je nepochybne možné zaradiť zvýšenie produktivity práce. V otázke natoľko dôležitej ako je zabezpečenie starobných dôchodkov obyvateľstva by bolo vysoko nezodpovedné uvažovať, či dokonca spoliehať sa na faktory, ktoré nie je možné predpokladať s dostatočnou mierou istoty.

Niektoré riešenia nie sú vo svojej podstate žiaduce a cieľom reformy starobných dôchodkov by mal byť stav, kedy v ideálnom prípade nie je potrebné uvedené riešenia použiť. Nežiaducim riešením je zníženie starobných dôchodkov alebo zvýšenie veku odchodu do dôchodku.

Zvýšenie odvodov („dôchodkovej dane“) automaticky zvýši cenu práce, čo má automaticky za následok stratu pracovných miest v ekonomike a prostredníctvom vyšších nákladov práce nižšiu konkurencieschopnosť národnej ekonomiky voči zahraničiu. Odvody nie je možné zvyšovať do neúnosnej miery a rozhodne to nie je riešenie podporujúce hospodársky rast.

Financovať budúce starobné dôchodky z väčšej miery priamo prostredníctvom štátneho rozpočtu, taktiež nie je dlhodobo udržateľné riešenie. Vyššie percento štátneho rozpočtu určené na dôchodky znamená nižšie percentá pre iné rozpočtové kapitoly, čo sa v konečnom dôsledku negatívne prejaví v iných oblastiach spoločenského života. Zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu je možné napríklad zvýšením daní, priamych či nepriamych, čo má však v konečnom dôsledku rovnaký dôsledok ako zvýšenie odvodov – nie je to prospešné pre ekonomiku.

Vyviazanie sa z medzigeneračnej solidarity znamená, že súčasní pracujúci (najmä tí vo veku 20 až 30 rokov) sa v budúcnosti nebudú spoliehať výlučne na schopnosť svojich detí a vnúčat, že ich dokážu v budúcnosti uživiť, ale čiastočne sa budú spoliehať na sporiace schémy, v ktorých si počas svojho aktívneho života sami nasporili určité finančné prostriedky. A práve nižšie budúce nároky dnešných mladých pracujúcich budú chrániť úroveň dôchodkov dnešných a budúcich dôchodcov. Taká je idea dôchodkovej reformy.

Axiómy, fakty a tézy

  • Nižší počet pracujúcich neuživí vyšší počet dôchodcov.
  • Dôchodková reforma chráni terajších dôchodcov a ich dôchodky.

Tento blog je súčasťou série o druhom pilieri, ktorej zámer a obsah nájdete v tomto blogu.

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Vo voľbách 2020 kandidujem za stranu Sloboda a Solidarita z miesta č.6 ako expert na Odvodový bonus a dôchodkový systém. Celý život sa profesionálne venujem financiám a investovaniu. Okrem toho zastupujem spotrebiteľov voči finančným inštitúciám na súdoch a ako bratislavský a petržalský poslanec sa venujem komunálnej politike. Vyštudoval som ekonómiu a právo. Všetky moje články aj z iných blogov nájdete na mojej osobnej stránke www.petercmorej.sk