Denník N

Rýchlorastúce spoločnosti vedú k rýchlorastúcej ekonomike

Zdroj: southconsulting.com
Zdroj: southconsulting.com

Scaleupy pomáhajú rozvíjať hospodárstvo krajín. Čísla z Veľkej Británie môžu byť inšpiráciou a víziou aj pre Slovensko.

predošlom blogu sme načrtli význam a prínos rýchlorastúcich spoločností. Teraz sa zameriame na konkrétne dáta, ktoré poskytujú lepší prehľad o ich možnom dopade na ekonomiku.

Dôležitosť scaleupov potvrdila aj britská štúdia Scale-up Report on UK Economic Growth. Jej autorka Sherry Coutu zistila, že ak by sa vo Veľkej Británii podarilo uzavrieť medzeru rastu scaleupov, tieto spoločnosti by v priebehu troch rokov vytvorili tržby vo výške 38 miliárd libier a k tomu 238 000 nových pracovných miest.

Royal Bank of Scotland ilustrovala súčasný dopad scaleupov v Británii prostredníctvom svojej analýzy. Banka skúmala ekonomický dopad, ak by sa 1 % všetkých spoločností, ktoré majú aspoň 10 zamestnancov, posunulo zo stabilného rastu na rýchly rast. Celkový počet rýchlorastúcich spoločností v Británii by tak narástol z 10 200 (4,6 % všetkých spoločností s aspoň 10 zamestnancami) na 12 440 (5,6 % všetkých spoločností s aspoň 10 zamestnancami). Do troch rokov by túto zmenu podstúpilo 2 240 spoločností a vytvorilo by sa tak 238 000 nových pracovných miest a nový obrat vo výške takmer 39 miliárd libier.

Zvýšenie počtu scaleupov by malo podstatný ekonomický dopad na spoločnosť. Dopadová štúdia Deloitte odhaduje, že ak by sa zaviedli všetky odporúčania správy, v rozmedzí rokov 2015 až 2034 by sa vytvorili nové tržby vo výške 70 miliárd libier a HDP Veľkej Británie by narástlo o 225 miliárd libier (v cenách roku 2014). To predstavuje 45 000 až 150 000 nových pracovných miest.

Podľa britskej správy by pri využití plného potenciálu rýchlorastúcich spoločností rástla produktivita hospodárstva aj ekonomická výkonnosť. Cieľom je posunúť trend od malých slabo výkonných spoločností k veľkým spoločnostiam a zvýšiť ich dlhodobú konkurencieschopnosť budovaním silného a živého národného ekosystému, kde spolu fungujú medzinárodné korporácie, domáce scaleupy aj startupy.

Ekonomika Veľkej Británie je síce väčšia ako tá slovenská, ale správa z roku 2014 jednoznačne ukazuje, že malými zmenami a podporou sa dajú podporiť výrazné zmeny s pozitívnym ekonomickým (podiel na HDP) aj sociálnym (zamestnanosť) dopadom.

regionalne-rozdelenie

Definíciu scaleupov podľa OECD na Slovensku spĺňa 2590 spoločností, ktoré za rok 2015 vygenerovali v tržbách 14,9 miliardy eur. Z výskumu SAPIE vyšlo, že 1 % všetkých scaleupov vytvorí 7 % tržieb v celom podnikateľskom sektore.

vznik-scaleupov

Ak sa zameriame výhradne na oblasť internetovej ekonomiky, v období rokov 2000 – 2016 vzniklo 10 871 spoločností, ktoré za rok 2015 vytvorili v tržbách 8,4 miliardy eur. 253 scaleupov v tom istom období vygenerovalo 1,5 miliardy eur. V internetovej ekonomike teda pôsobia len 2 % scaleupov, ale celkovo vytvorili 18 % obratu.

Aj tieto dáta odrážajú výrazné ekonomické hodnoty rýchlorastúcich spoločností a vysvetľujú, prečo je dôležité hovoriť o ich podpore a zlepšovaní podmienok ich rastu.

Analýzu prostredia rýchlorastúcich spoločností, ktorú vypracovala SAPIE, si môžete stiahnuť tu:

 

 

Teraz najčítanejšie