Denník N

Jakub Petraník: Ako sa chrániť pred Alianciou za Rodinu?

Jakub, Aliancie za Rodinu si sa vo svojom videu verejne opýtal, že kde sa môžeš obrátiť, aby si ochránil svoju rodinu pred jej praktikami, za ktoré by sa podľa Tvojich slov nemusel hanbiť ani posledný fašista. V tomto článku ti píšem odpoveď, lebo fašistické praktiky sú vážna vec.

Počítam s tým, Jakub, že nie si žiaden hráč zo slovami a že naozaj obviňuješ Alianciu z praktík, ktoré v minulosti páchali fašisti. To jest genocída, zločiny proti ľudskosti, žiadne demokratické hlasovania, politické čistky a koncentračné tábory.

Keďže fašistické praktiky sú takmer vždy totožné s trestnými činmi, najlepšou ochranou Tvojej rodiny je podať na predstaviteľov Aliancie za Rodinu (AzR) trestné oznámenie. Na to, aby sme správne podali trestné oznámenie, mali by sme uviesť trestné činy, ktorých sa ľudia z AzR dopustili a aké dôkazy na to máme.

Trestným činom, ktoré nás zaujímajú, sa venuje dvanásta hlava trestného zákona (TZ). Sú to trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu extrémizmu a trestné činy vojnové. Nebudem preberať všetky skutkové podstaty, iba tie hlavné.

Hneď prvý trestný čin, ktorý sa dá označiť za fašistickú praktiku, je genocídium ustanovené §418 TZ. Ak chceš na nejakého člena Aliancie podať trestné oznámenie zo spáchania tohto trestného činu, je potrebné mať dôkaz o tom, že tento člen v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu:

 a) spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví (§123 TZ) alebo smrť,

b) vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,

c) násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo

d) uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,

Možno si povieš, že členovia Aliancie spôsobujú homosexuálom ťažkú ujmu na zdraví, lebo organizujú referendum. Organizovanie referenda, ktoré navyše odobril Ústavný súd, však nie je ťažkou ujmou na zdraví. Na to je potrebný fyzický útok voči konkrétnej osobe. Inými slovami, člen AzR by musel fyzicky zaútočiť na homosexuála. No a aby to bola zároveň genocída, musel by tam byť ešte prítomný úmysel aspoň čiastočne zničiť LGBTI komunitu.

Ďalším trestným činom, ktorý môžeme označiť za fašistickú praktiku, je neľudskosť podľa ustanovenia §425. V tomto prípade musíš preukázať, že sa voči homosexuálom spáchal čin považovaný čl. 7 Rímskeho Štatútu za zločin proti ľudskosti. Na to musíme mať však dôkaz o tom, že člen AzR rozsiahlo a systematicky útočí proti homosexuálom tým, že ich vraždí, vyhladzuje alebo zotročuje.

Jakub, takže aké máš na toto dôkazy? Ako Aliancia za Rodinu organizovaním referenda vyhladzuje alebo zotročuje homosexuálov? Na akej adrese prevádzkuje AzR pracovné alebo koncentračné tábory pre LGBTI komunitu? Neber ma v zlom, ale aby sme ochránili Tvoju rodinu pred praktikami Aliancie, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani posledný fašista, musia orgány činné v trestnom konaní poznať miesto a čas, kde dochádza k týmto praktikám.

V súvislosti s podaním trestného oznámenia musím upozorniť na vážnu vec. Ak sa rozhodneš podať trestné oznámenie a ukáže sa, že klameš, dopustíš sa totiž trestného činu krivého obvinia (§345 TZ). Keďže si členov AzR obvinil verejne, hrozí ti trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Bez dôkazov do toho naozaj nechoď.

Milý Jakub, keďže predpokladám, že nemáš žiadne dôkazy, ktoré by usvedčovali členov AzR z fašistických praktík, upozorňujem Ťa, že bezdôvodne označuješ ľudí za krutých masových vrahov. Môže sa teda stať, že niekto na Teba podá trestné oznámenie z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohovárania (§373 TZ). V tomto prípade ti hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov, keďže si to urobil verejne.

Takže, Jakub, ako najlepšie ochrániš svoju rodinu pred Alianciou? Nebudeš po internete tárať nezmysly.

PS: V podstate som rád, že si to video zverejnil. Aspoň celé Slovensko bude vidieť, že jediná vec, na ktorú sa vedia odporcovia referenda zmôcť, je krivé obviňovanie z fašizmu. Niet nad medvediu službu!

s pozdravom,

Matej Mihalík

Teraz najčítanejšie