BLOG
Iniciatíva za lepšiu advokáciu
Iniciatíva za lepšiu advokáciu
7 356

Pravnická fakulta PEVŠ si ľahla na koľajnice a už len čaká na vlak …

Iniciatíva za lepšiu advokáciu vo svojej kampani za skrátenie koncipientskej praxe z piatich na tri roky vyzvala na vyjadrenie podpory aj slovenské právnické fakulty, čo by garantov kvality budúcich advokátskych koncipientov. Nedávno sme obdržali zarážajúce stanovisko akademického senátu Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave („PEVŠ“), s obsahom ktorého sa chceme podeliť.

Shooty: Ruka spravodlivosti, 18. októbra 2016.

Stanovisko je možné definovať ako „nič nehovoriace“, prípadne alibistické. Akademický senát v úvode vyslovil uznanie „nezastupiteľnému významu“ advokátskej komory. Následne pripustil existenciu demotivačného efektu päťročnej praxe na záujem o štúdium práva. Na záver akademický senát vyslovil podporu vierohodným, odborným, resp. vedeckým iniciatívam skúmajúcim dopady päťročnej praxe. Čerešnička stanoviska prišla v poslednej vete: „Na základe výsledkov takýchto štúdii [vytvorených spomenutými iniciatívami] bude následne možné ustáliť, či je súčasná dĺžka koncipientskej praxe (päť rokov) primeraná, resp. či neexistuje priestor na jej modifikáciu (napr. skrátenie na pôvodné obdobie troch rokov, príp. predĺženie koncipientskej praxe na iný vhodný časový úsek).

Stanovisko fakulty by bolo akceptovatelné v roku 2012, keď dôsledky päťročnej praxe bolo možné len tušiť. V roku 2017 je však toto neutrálne, a.k.a. „nechcem-nikoho-uraziť“ stanovisko nemiestne. Obzvlášť, ak výjde z fakulty, ktorá pre päťročnú prax čelí existenčným problémom.

Vo svojich analýzach (ktoré sme právnickej fakulte PEVŠ predložili) sme preukázali zhubný vplyv päťročnej praxe na atraktivitu a kvalitu advokácie a práva, ako takého. Od jej predĺženia sa počet záujemcov o štúdium práva prepadol o 60%, čo de facto eliminovalo príjimacie konanie právnických fakúlt, kde prijímajú už takmer každého. Až dvom fakultám sa na prezenčné štúdium hlásia doslova len „desiatky“ záujemcov. Dôsledkom úpadku záujmu o štúdium je tiež osekávanie veľkosti ročníkov. Pri súčasnom trende sú ohrozené obzvlášť súkromné fakulty, ktoré pri absencii prijímacieho konania na verejných právnických fakultách stratili rozhodujúcu komparatívnu výhodu, pričom ich atraktivitu ku dnu ťahá existencia študijných poplatkov.

Samotná Právnická fakulta PEVŠ mala ešte v roku 2011 do prvého ročníka bakalárskeho štúdia zapísaných 329 nových študentov*. Z nich bolo 193 denných a 136 externých. Od zavedenia päťročnej praxe počty kontinuálne klesali, až sa v roku 2016 počet študentov-prvákov prepadol na 29 denných (veľkosť jednej triedy na základnej škole) a 61 externých študentov*. Fakulta tak zaznamenala druhý najstrmší prepad počtu študentov spomedzi všetkých právnických fakúlt. Hrozí, že v septembri tohto roku noví denní študenti a študentky fakulty ledva poskladajú zmiešanú futbalovú jedenástku.

Pri uvedených číslach všeobecné vyslovenie podpory „vedeckým iniciatívam“ a voľná úvaha o možnom demotivačnom efekte päťročnej praxe jednoducho nepostačujú. Ak odborná verejnosť nie je schopná vytvoriť si názor na základe nami dodaných analýz dopadov päťročnej praxe, tak by sa aspoň mali pokúsiť o sebareflexiu a skúmať tajomné príčiny masívneho úbytku vlastných študentov. Príkladom môže byť dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá nielenže podporila otvorený list pre ministerku spravodlivosti vyzývajúci na skrátenie koncipientskej praxe, ale ešte v roku 2012 sama ministerstvu spravodlivosti adresovala list, v ktorom upozorňovala na možný negatívny vplyv dlhej koncipientskej praxe.

Veríme, že právnické fakulty si uvedomia dôležitosť svojej spoločenskej roly a pochopia, že mlčanie a pasivita znamenajú spôsobovať škodu sebe aj iným. Je to práve aktivita odbornej verejnosti, ktorá je nevyhnutná na naplnenie jej účelu. Navyše, ak Právnická fakulta PEVŠ nezmení svoj kurz, tak to nebudú inzeráty advokátskych kancelárií, ani výroky akreditačnej komisie, ale zbabelosť samotnej fakulty, čo bude stáť za jej skorým zánikom.

Viac informácií o kampani Iniciatívy za lepšiu advokáciu nájdete TU: https://lepsiaadvokacia.sk/

 

* Údaj predstavuje počet novoprijatých študentov slovenského štátneho občianstva v prvom akademickom roku ich štúdia. Máme za to, že študenti s cudzím štátnym občianstvom sa po ukončení svojho štúdia budú len v nepatrnej miere zapájať do výkonu právnych profesií na území Slovenskej republiky, a preto nepredstavujú relevantnú vzorku.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

Sme skupina advokátskych koncipientov, študentov práva, vyštudovaných právnikov a advokátov. Pochádzame z rôznych kútov Slovenska a pôsobíme (alebo sme pôsobili) na univerzitách, v advokátskych kanceláriách a vo verejných inštitúciách doma aj v zahraničí. Všetkých nás spája láska k domovine a tiež túžba meniť našu krajinu na lepšie miesto pre život.

Blogy

|