Denník N

BHD, konzervatívci a liberáli alebo ako škatuľkovanie ničí diskusiu už v zárodku

Reakcia na článok Samuela Jezného: „V Bratislave bude prednášať vedec, čo si spravil hanbu prieskumom o homosexuáloch“

V prvom rade, vďaka pánovi Jeznému za jeho článokBratislavským Hanusovym dňom (ďalej BHD) a profesorovi Regnerusovi. Pre organizátora je vždy lepšie, ak sa o akcii hovorí, hoci kriticky, ako keď si podujatie nik nevšimne. Vážime si tiež uznanie pána Jezného, že v programe BHD „si našli svoje miesto zaujímavé diskusie”, ktoré konkrétne menuje. Článok však prezentuje aj tvrdenia a závery, ktoré nie sú podložené.

Regnerus a oponent
Súhlasím s autorom, že by bolo lepšie, ak by mal Regnerus rovnocenného oponenta v diskusii. Možno autor pozná slovenských sociológov, ktorí sa zaoberajú problematikou výchovy detí homosexuálne orientovanými osobami a sú schopní argumentovať naživo pred publikom v angličtine. Dvoch sociológov sme oslovili (aj keď táto téma nie je ich špecializácia, čo sme vedeli), no odmietli. Potom sme už ďalej neskúšali, keďže všetci aspoň trochu verejne známi sa zaoberajú inými témami. Diskusia akademického sociológa s množstvom odborných publikácii a LGBT aktivistu nám nepripadala ako diskusia dvoch rovnocenných partnerov.

K Regnerusovi a jeho štúdii
Jezný Regnerusovmu výskumu vytkol „nemorálne zlepšovanie výsledkov“. Pre toto vážne obvinenie však Jezný vo svojom článku neuviedol žiadny dôkaz. Spomenul síce štúdiu Chenga a Powella, ktorá správne poukázala na to, že niektorí respendenti sú nedôveryhodní, čo však sám Regnerus privítal.

Nie je však teraz mojím cieľom obhajovať sociológa Regnerusa. Regnerus sa nakoniec dokáže obhájiť aj sám: jeho výskum prešiel aj na základe extenzívnej kritiky spätným auditom a obvinenia z manipulácie s dátami, ovplyvňovania donormi výskumu a pod. sa ukázali ako nepodložené. Nakoniec, Regnerusove výskumy naďalej ostávajú súčasťou akademického žurnálu a neboli z neho odstránené.

To, čo mi však prekáža, je kritika, ktorá je napísaná iba z jednej sady zdrojov a neberie do úvahy druhú stranu. Myslím, že to je základný prešľap akademickej debaty, kde sa vážia argumenty a proti argumenty, a nie len hlas jednej strany. To, že je Regnerus medzi sociológmi v menšine, ešte neznamená, že sa preto aj mýli. Ak verejne odpovedá na kritiku, tieto odpovede tiež stoja za kritické posúdenie.

Jezný správne píše: „Takýto výskum, samozrejme, vzbudí mnoho vášní…” Škoda, že jeho samotný článok je toho dôkazom – usudzujúc podľa frekvencie jeho emocionálne podfarbených vyjadrení: „zdrvujúca kritika”, „strata vlastnej tváre”, „pochybné kroky”, „nekorektné kroky”, „nenarába korektne s dátami”, „spáchal priestupok”, „tvoril alternatívne fakty”,” „vytváranie alternatívnych dôkazov“,za cenu straty vlastnej akademickej cti”, „zásadné poškodenie akademickej reputácie”, „jednoznačne neseriózny výskum”. Je super, že autor citoval relevantných kritikov výskumu. Už menej to, že ich závery zbytočne prifarboval v súlade so svojimi postojmi. Diskusia naozaj potrebuje menej vášní a viac neprekrútených faktov.

Záver

Myslím, že je fér dať prof. Regnerusovi šancu vysvetliť svoj výskum. Ak bude vysvetlenie neprijateľné, nech sa kritizujú jeho argumenty a závery. Ale neodmietajme diskusiu len preto, že je v nej zastúpená strana, ktorej názory neladia s našimi. Regnerus bude mať prednášku o výchove v alternatívnych rodinách už dnes o 18:00. A o zmenách v sexuálnych vzťahov s dopadom na stabilné partnerstvá v utorok o 19:00. Za kritickú diskusiu po prednáške budeme vďační.

A ešte jedno P.S. na záver. Podľa pána Jezného náš festival propaguje kresťanský konzervativizmus. Nuž, keď autor apeluje na vecnosť a akademickú presnosť, celkom by ma zaujímalo, čo si on predstavuje pod týmto termínom. Myslím si totiž, že pod toto označenie sa zmestí všeličo. Práve preto sa BHD profiluje inak. O čo ide festivalu BHD podľa jeho organizátorov? Ukázať potenciál kresťanského myslenia a inšpirovať súčasnú spoločnosť. Ukázať, že vieme viesť dialóg so súčasným svetom. Ako? Prostredníctvom diskusie, ktorej cieľom je hľadanie pravdy a cez dodržiavanie akademických kritérií debaty. Tu nejestvujú kresťanské či sekulárne kritériá, rovnako ako neexistuje sekulárna či kresťanská logika. Rozum máme spoločný všetci.

Juraj Šúst

Teraz najčítanejšie

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Sme katolíckym akademickým spoločenstvom, ktoré je otvorené všetkým kresťanom a ľuďom hľadajúcim pravdu. Chceme, slovami Benedikta XVI., ohlasovať Krista najmä tam, kde je mlčanie o viere najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti. V našich textoch chceme poctivo hľadať pravdu a viesť polemiku s úctou a rešpektom k oponentom. Texty uverejnené na blogu SLH nemusia nevyhnutne vyjadrovať postoje celého spoločenstva.