Denník N

Prečo musíme vracať eurofondy

Predsedníčka Štatistického úradu Ľudmila Benkovičová nesúhlasí s výzvou ministerstva financií na vrátenie neoprávnených výdavkov vo výške 5,397 milióna eur v rámci projektu Elektronické služby ŠÚ SR. V zmysle ministerskej výzvy má úrad vrátiť štvrtinu z hodnoty projektu zrealizovaného v rokoch 2010 až 2013. Výška finančnej korekcie dosahuje tretinu ročného rozpočtu Štatistického úradu SR.

Pani predsedníčka včera novinárom rozprávala rozprávky o tom, ako je obeťou chýb iných. Dovoľte mi preto citovať z týždenníka Trend a auditu Európskej komisie, v čom bol problém:

Podľa audítorov EK dal ŠÚ SR do požiadaviek na technickú spôsobilosť kritériá, ktoré sa dali plniť iba s využitím referencií zamestnancov ŠÚ SR. Následne umožnil jednej z firiem, aby referencie úradníkov pri plnení kritérií využila, tvrdí správa EK. Podľa nej tým diskriminoval ostatných uchádzačov.

Ľudskou rečou – tender mohol vyhrať len niekto, kto mal medzi expertmi zamestnancov úradu, ktorý súťažil. To znamená, že súťaž bola len o tom, kto presvedčí predsedníčku / zamestnancov.

Krátko pred avizovaným ukončením projektu ŠÚ SR pridelil tomuto združeniu kontrakt na ďalších 10 miliónov eur. Firmy mali zabezpečiť podporu pre elektronické služby ŠÚ. Zákazku štatistici pridelili priamym zadaním. Rokovacie konanie bez zverejnenia zdôvodnili tým, že „dodávateľské konzorcium je výhradným vlastníkom autorských práv k dielu“ a štátny úrad má len užívateľské práva. V pôvodnej zmluve na elektronické služby ŠÚ je pritom napísané, že „zaplatením ceny za ucelenú časť diela nadobudne objednávateľ vlastníctvo k predmetnej ucelenej časti diela a užívacie práva k licenciám.“ Podľa EK je postup ŠÚ SR aj v rozpore s Koncepciou využívania softvérových produktov vo verejnej správe, ktorú schválila slovenská vláda v roku 2009. Koncepcia mala za cieľ znížiť závislosť úradov od ich dodávateľov. Tí niekedy získavajú štátne zákazky bez verejnej súťaže na základe autorských práv – na základe toho, že pre daný úrad niečo robili aj predtým. Cieľom koncepcie bolo, aby o štátnu zákazku mohol súťažiť aj niekto iný ako predchádzajúci dodávateľ.

Ľudskou rečou – v rozpore s rozhodnutím vlády aj pôvodnou zmluvou zabezpečila pani Benkovičová monopol jednému dodávateľovi, ktorý už v pokračovaní projektu nemusel súťažiť a dostal priamu zákazku.

Za zmienku stojí ešte jedna zaujímavosť. V podmienkach tendra je napísané, že obstarávateľ nepočíta so subdodávkami. Napriek tomu si túto zákazku medzi svojimi referenciami uvádza spoločnosť Anext, ktorá má v IT odvetví povesť firmy ministra dopravy Jána Počiatka, i keď minister aj Anext nadštandardné vzťahy odmietajú.

Ľudskou rečou – tu je všetko jasné.

Teraz najčítanejšie