Denník N

Definuj si márne

Ak márnime viac času, ako sa zdá

Nedeľa 30. apríl 2017 Prvý Petrov list – 1 Pt 1, 17-21 

Vykúpení ste drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka

Milovaní, keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.

 

O čo pri mrhaní ide

Mária Bruneau
Skontrolovať čokoládu na horáku, či neprihára, len dorozbíjam vajíčka, dorozbíjam ich nervózna, tak nech mi tam nepadne škrupina; prečo nervózna, lebo Emma mi hopká pri lakti, aby som jej zaviazala zásteru, aby som na ňu nezabudla; nech sa stíhame najesť, nakúpiť, navštíviť, navariť; a už treba ísť pozrieť, či Louis neprehĺta citrón z lega, dať mu jesť, dať ho spať; a Manon pohľadať, odplichtila sa niekam, nech má svätý pokoj, ale to môže byť hocikam; letím, tak len nech, kým sa vrátim, Emma nedostane s tými vajíčkami nejakú víziu. Od začiatku tejto myšlienky prešlo 15 sekúnd.
Ide o to, že keby ste si mali nájsť nejaký nemárny spôsob života, čo by to akože malo byť? Keď aj tieto najzákladnejšie ľudské činnosti samé svedčia o svojej pominuteľnosti.
Neviem, čo presne by spĺňalo takú definíciu na planéte, kde si vo voľných chvíľach nepredstavujeme, ktorá ryba bude mať na večeru obal z práve zúžitkovanej Margotky alebo koľko detí šije naše jarné vetrovky.
Ide o to, na aký pohon idú naše márnosti. A či ten obsahuje aspoň záblesk bezúhonnosti.

 

Keby sme polovicu z toho, čo robíme, nerobili

Verona Šikulová

Ako čas beží, znovu je jar a znovu prišla kukučka a kuká a kuká a kuká a žaba na priedomí jej kontruje. V noci naťahuje krk slávik, ráno drdlú drozdy, hurtujú hrdlice, bažanty vrieskajú, jódluje to tu. Usmievam sa. Keby som bola čerstvo zamilovaná, ešte inak by som tomu rozumela. Navrávačky. Ako nám láska rozväzuje jazyky, a stáva sa rozprávkovým sústom, po ktorom v rozprávke všetci rozumejú reči vtákov aj stromov. Nielen jazyky a nielen v rozprávke! Je zmyslom života, mení ho zo starej herky na tátoša, všedné dni krášli, strniská mení na zlaté hory a všetok čas tu, je z lásky dar. Keď niekto vraví, aký je jeho čas drahý, ako ním nesmie mrhať a plytvať, vždy sa čudujem. Nik nám ho predsa nepredal, naopak, je ho dosť, ba keby sme polovicu z toho, čo robíme, nerobili, nik si to nevšimne. Bez lásky je všetok čas tu mrhaním času a urážaním večnosti, ktorú Peter pekne a presne nazýva vopred vyhliadnutým Baránkom!

Pokračovať v debate ste vítaní na Facebooku:

Nenechali ste si uniknúť seriál komentárovliturgickým čítaniam. Používame v ňom tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší práve fundovanou teológiou a azda by sa aj rád trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, lebo nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisíceročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.

Autori 
Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. 
Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku.
Pišta Vandal Chrappa, muzikant, spisovateľ a moderátor v Slovenskom rozhlase, má jednu dcérku, žije v Jure. 
Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.