Denník N

Budeme mať raz na Slovensku rómsku biskupku?

Episkopálna cirkev v USA v sobotu vysvätila za biskupku Jennifer Baskerville-Burrows, čím naraz pokorila dva historické medzníky: Baskerville-Burrows sa stala prvou episkopálnou biskupkou čiernej pleti a súčasne po prvýkrát žena vystriedala v biskupskom úrade inú ženu.

V sobotu 29. apríla 2017 sa v univerzitnom campuse Butlerovej univerzity v americkom Indianapolise zišlo viac ako 40 biskupov a biskupiek Episkopálnej cirkvi v USA i partnerských cirkví z prostredia kresťanskej ekumény, aby spoločne vysvätili novozvolenú biskupku Jennifer Baskerville-Burrows. Tá sa tak stala prvou ženou čiernej pleti zastávajúcou úrad diecézneho biskupa.

Sobotnú bohoslužbu viedol predsedajúci biskup americkej episkopálnej cirkvi Michael B. Curry, ktorý bol zároveň hlavným konsekrátorom (svätiteľom). Ďalšími spolusvätiteľmi boli biskupka Catherine Waynick, predchodkyňa biskupky Baskerville-Burrows, a Robert Wright, biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike – pekné a dôležité ekumenické gesto! Medzi ostatnými prítomnými biskupmi bola aj Barbara Harris, prvá žena vysvätená na biskupku v rámci celosvetového Anglikánskeho spoločenstva.

Hoci episkopálna cirkev na Slovensku nie je veľmi známa, nejedná sa o žiadnu malú cirkvičku. Podľa posledných prieskumov sa k nej hlásia približne 3 milióny Američanov a jej členmi bolo najviac (jedenásť) zo všetkých amerických prezidentov v histórii. Kto teda vlastne sú episkopálni kresťania? Episkopálna cirkev je v podstate anglikánskou cirkvou v Amerike, ktorá však z viacerých pochopiteľných dôvodov nemohla niesť toto meno. O jej dejinách toho bolo napísaného veľa, preto sa v tomto krátkom blogu nechcem opakovať.

Výstižný obraz zo života tejto cirkvi však v našom prostredí ponúka Martin C. Putna vo svojej knihe Obrazy z kulturních dějin americké religiozity. Podľa jeho reflexie od okamihu, keď sa katolicizovali episkopálne farnosti, ich liturgia a chápanie toho, čo je cirkev nabyl episkopalismus na americké scéně nového významu, nové dynamiky: Přestal být jen církví stavovskou a regionální. Stal se průchodištěm, „meziprostorem“ mezi katolicismem a protestantismem. Stala se útočištěm pro ty protestanty, kteří jsou vábení estetickou bohatostí a duchovní hloubkou a tradicí katolicismu, ale nechtějí se ztotožnit s římskokatolickou mocenskou strukturou. A stal se rovněž útošištěm pro ty katolíky, kteří jsou znechuceni římskokatolickou mocenskou strukturou – a nechtějí se zříci katolické tradice estetické a duchovní, jak je vtělena právě v liturgii.“

Episkopálna cirkev sa tak aktívne usiluje byť historickou cirkvou pre súčasnosť. Charakterizuje ju moderná katolícka liturgia na jednej strane a otvorená teológia na strane druhej. Episkopálna cirkev svätí ženy do všetkých stupňov duchovného úradu, plne akceptuje rozvedených žijúcich v novom manželstve, oddáva homosexuálne manželstvá a zasadzuje sa za ľudské práva a ochranu menšín, ktoré stoja na pokraji spoločnosti.

V roku 2003 bol práve v americkej episkopálnej cirkvi za biskupa diecézy New Hampshire vysvätený Gene Robinson, prvý biskup otvorene žijúci v homosexuálnom partnerstve. Ako opäť píše Martin C. Putna: „Kauza Robinson“ tedy episkopální církev nezničila – ale znovu a jinak zdynamizovala, znovu a jinak potvrdila její charakter „průchodiště“: Konzervativně ladění věřící ji opouštějí směrem k některé z církví podle jejich názoru „bibličtějších“, místo nich ale zase přicházejí jiní, nespokojení především v konzervativním prostředí římského katolicismu. Mnoho anglokatolicky orientovaných episkopálních farností se skládá právě z bývalých římských katolíků. Ženy s voláním po kněžství; kněží odmítající povinný celibát; rozvedení v novém manželství; rodiny obětí pedofilních skandálů římskokatolického kléru; věřící gayové a lesby – to jsou nejtypičtější nové posily episkopální církve. Anglokatolicismus je pro ně „alternativním katolicismem“, který drží (téměř) všechny přednosti katolicismu římského – ale díky své svobodné, zdola vycházející organizaci nemusí trpět tím, co se jim jeví jako nedostatky a nespravedlnosti katolicismu římského. Dokud by tedy římský katolicismus ve všech příslušných kontroverzních tématech zásadně nezměnil svou pozici – má americká episkopální církev o nové příchozí postaráno.“

Jennifer Baskerville-Burrows je v poradí 26. ženou zvolenou za biskupku Episkopálnej cirkvi, 12. ženou zastávajúcou úrad diecéznej biskupky, 44. biskupkou afroamerického pôvodu a 1100. spomedzi všetkých biskupov v dejinách episkopálnej cirkvi.

Na jej príklade sa dá veľmi konkrétne ukázať, aké mnohé tváre, formy a farby môže v súčasnosti nadobudnúť kresťanstvo. Ukazuje nám totiž obraz otvorenej, slobodnej a demokratickej cirkvi, v ktorej sa dá voľne dýchať, a ktorá sa snaží posunúť k väčšej otvorenosti a akceptácii celú spoločnosť – a to dokonca bez akejkoľvek finančnej podpory zo strany štátu! Stačí pritom len trošku pootvoriť oči a pozdvihnúť hlavu od domáceho kresťanského prostredia plného rôznych Chromíkov, pochodov proti homosexuálom, sympózií o Tisovi či sodomských paškvílov.

Zvolenie a vysviacka sestry biskupky Jennifer Baskerville-Burrows je pre mňa v prvom rade živým svedectvom o tom, že otvorené, inkluzívne a alternatívne katolícke kresťanstvo nemusí zostať iba utopickou predstavou v rovine akademických dišpút. Stačí sa preň len rozhodnúť a začať ho žiť tu a teraz.

Keď som na youtube sledoval videozáznam z tejto vysviacky, vyvolalo to vo mne množstvo otázok: Kedy sa asi dožijeme prvej ženy v biskupskom úrade na Slovensku? A ktorá z cirkví sa odhodlá prekročiť túto hranicu ako prvá? Dočkáme sa niekedy rómskej biskupky, ktorá by nebola len zvolená a vysvätená, ale aj celospoločensky akceptovaná?

 

Páčil sa vám tento text? Sledujte aj našu komunitu Starokatolíci v Bratislave na Facebooku a web www.starokatolici.eu.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Manžel, otec, teológ a kňaz Starokatolíckej cirkvi v ČR s poverením pre službu na Slovensku, doktorand na ETF UK v Prahe a člen Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia (ok21). Venujem sa najmä novozákonnej teológii, dejinám raného judaizmu vo vzťahu k rodiacemu sa „kresťanstvu“, vybraným témam z ekumenickej teológie, ako aj hľadaniu stvárnenia kresťanstva v 21. storočí. Od roku 2014 som šťastne ženatý a máme jedno dieťa. Patrím tiež medzi zakladajúcich členov Progresívneho Slovenska.