BLOG
Juraj Káčer
Juraj Káčer
13 067

Súd predbežne zastavil výstavbu Pri kríži. Načo to bolo dobré, pán primátor?

V spore o výstavbu náhradného bývania v lokalite Pri kríži sme ako Dúbravčania od začiatku požadovali, aby sa magistrát Hlavného mesta SR Bratislava zdržal akéhokoľvek postupu vo výstavbe, kým súdy nerozhodnú o tom, kto je v práve. Sme totiž presvedčení, že pravda, spravodlivosť aj právo je na strane našej mestskej časti.

Dnes máme na stole rozhodnutie Okresného súdu Bratislava IV. o nariadení neodkladného opatrenia, ktorým súd Hlavnému mestu SR „nariaďuje“ povinnosť „zdržať sa akejkoľvek stavebnej činnosti: zdržať sa montáže oplotenia, búrania konštrukčných panelových plôch a podkladov z kameniva, zdržať sa výkopu nezapaženej jamy – základová doska, zdržať sa betonáže železobetónovej dosky, debnenia a výstuže, zdržať sa zemných prác, montáže a kladenia elektro kábla prípojky NN, VN + TS,“ a ďalších prác, súvisiacich s prípravou výstavby na dotknutých pozemkoch, a to „do právoplatného rozhodnutia súdu o platnosti uznesenia č. 716/2017 z 16.2.2017 a určenia platného zverenia týchto pozemkov do správy žalobcu.“ Rovnako je hlavné mesto povinné „zdržať sa výrubu drevín“ na tomto pozemku.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka od začiatku tohto sporu tvrdila, že ak už vo veci výstavby náhradného bývania na jej území nie je zo strany hlavného mesta ochota a pripravenosť na dohodu, musia o tomto spore rozhodnúť súdy. A obe strany sporu musia rozhodnutia súdov rešpektovať. Tak by to v demokratickom, právnom štáte, za aký sa Slovenská republika považuje, malo byť samozrejmé.

Faktom je, že vedenie Hlavného mesta SR realizovalo veľkú časť prípravných stavebných činností, napriek výzvam od MČ Dúbravka, aby počkalo do rozhodnutí súdov. A faktom je, že podľa ostatných vyjadrení magistrát avizuje, že s výstavbou chce pokračovať. Otázkou teda je, či vedenie mesta plánuje nerešpektovať právoplatné rozhodnutie súdu. To by bol mimoriadne poburujúci postoj. Hlavné mesto by tým vyslalo ten najhorší signál všetkým naokolo: ak máte moc a silu, nie je právo a zákon podstatné.

Ako Dúbravčania by sme sa dnes mohli primátora opýtať, na čo bolo dobré to ponáhľanie sa s výstavbou bez čakania na rozhodnutie súdu? Na čo bola dobrá eskalácia sporu a na čo bolo dobré zobrať ľuďom približne 100 parkovacích miest, kým súdy rozhodnú, či sa vôbec výstavba uskutoční? Dnes je však podstatná iná otázka: Naozaj primátor hlavného mesta zotrváva na tom, že výstavbe v Dúbravke Pri kríži nestojí nič v ceste, ani právoplatné rozhodnutie súdu? A napokon, kým v samotnej veci, či sa môže stavať alebo nie, nerozhodne s konečnom platnosťou súd, požadujeme vrátiť obyvateľom dotknutých domov ten komfort bývania, ktorí im magistrát mesta zobral.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Pridajte sa k predplatiteľom

Dnes na DenníkN.sk

Venujem sa bratislavskej komunálnej politike pretože mám svoje rodisko rád a verím, že zodpovedným prístupom k jeho správe sa Bratislava stane jedinečným miestom pre život.

Blogy

|