Denník N

Dotáciám na zatepľovanie áno, pomoci deťom v školách nie?

Zdroj fotografie: Pixabay.com
Zdroj fotografie: Pixabay.com

Na zaplatenie potrebného počtu asistentov učiteľov dnes chýba necelých 20 miliónov eur. Na zatepľovanie rodinných domov je v štátnom rozpočte vyčlenený balík 30 miliónov eur. Vláda by mala vysvetliť učiteľom a rodičom, prečo dáva prednosť zatepleniu rodinných domov pred napĺňaním vzdelávacích potrieb detí.

Vláda SR nemá ujasnené priority. V situácii, kedy nevie zabezpečiť základné podmienky na dôstojný život a začlenenie do spoločnosti pre tisícky detí v chudobe, mladé rodiny, či osoby so zdravotným znevýhodnením, zvyšuje štátnu podporu majiteľom rodinných domov na zateplenie ich majetku. Príspevok na zateplenie má po novom pokryť až 40 % oprávnených nákladov do výšky 8000 eur.

Na Slovensku pritom každoročne stúpa počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré doma nemajú ani len písací stôl na domáce úlohy. Na podporné opatrenia pre tieto deti sa však v štátnom rozpočte hľadajú peniaze márne.

Podpora zatepľovania rodinných domov „zo štátneho“ funguje už od januára 2016 a vláda sa v nej zaviazala pokračovať aj vo volebnom období 2016 – 2020. Napriek tomu, že Slovensko si v oblasti vzdelávania, či sociálnych služieb zďaleka neurobilo všetky „domáce úlohy“ a riešenia obrovského množstva problémov dlhodobo odkladá s odôvodnením, že na systémové zmeny nie sú peniaze. Na zateplenie rodinných domov však vláda ročne vyčlení 30 miliónov eur.

V tomto školskom roku nemohla byť z dôvodu nedostatku finančných zdrojov uspokojená viac ako polovica žiadostí škôl o asistentov učiteľa, ktorí pomáhajú deťom so znevýhodnením vyrovnávať štartovaciu čiaru, aby dokázali vo vzdelávaní napredovať. Na tieto deti sa peniaze nenašli, na rodinné domy áno. Nerozumiem tomu, som presvedčená, že investície do detí sa tejto krajine vyplatia mnohonásobne viac ako investície do budov.

Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov ministerstvo školstva taktiež rezignovalo pri príprave novely zákona o financovaní vzdelávania na systémové zmeny, vďaka ktorým by školy získali záruku, že ich žiadostiam o potrebný počet asistentov bude v plnom rozsahu vyhovené aspoň v budúcnosti. Pod hromadnú pripomienku, aby boli peniaze na zabezpečenie asistentov v školách súčasťou normatívu, teda aby školy nemuseli o ne prosíkať, ale aby ich dostávali automaticky, sa podpísalo vyše 2000 občanov. Napriek tomu sme s touto hromadnou pripomienkou na ministerstve školstva nepochodili. Vraj na to chýbajú peniaze.

Zhrňme si to teda.

Na jednej strane je deklarovaný záujem detí resp. ich zástupcov o systémovú pomoc. A nezáujem štátu ich nároky podporiť.

Na strane druhej je nezáujem (nedostatočný záujem) majiteľov rodinných domov o vyčerpanie 30 miliónov eur na nesystémové dotácie na zateplenie, ktoré pre nich ročne v rozpočte rezervuje Fico ako jedno z opatrení predošlého tzv. „druhého sociálneho balíčka“. A tak je tu záujem štátu viac zatraktívniť túto dotačnú schému tak, aby sa tých 30 miliónov eur ročne aj vyčerpalo.

A že vraj peňazí na školstvo v rozpočte niet. Čo by nie, je to však otázka priorít.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Zimenová

V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako analytička portálu Nové školstvo a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Patrím medzi iniciátorov kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Od novembra 2016 som poslankyňou NR SR. V nadchádzajúcich voľbách sa uchádzam o hlasy voličov s číslom 28 na kandidátke SaS. Viac na www.zimenova.sk