Denník N

Pán premiér, problémom nie je korupcia, ale systém

EÚ podporí sumou 15 miliónov eur rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku v rámci boja proti korupcii. Dňa 11.5.2017, tak vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico, ktorý očakáva, že mimovládne organizácie prídu s návrhmi – projektmi, ktoré pomôžu súčasnej vláde bojovať proti korupcii.

Úžasné, občan musí priam žasnúť nad tým, aké krásne je rozdávať finančné prostriedky na boj proti tomu, čo v tejto krajine štát svojou dlhodobou a systematickou nečinnosťou jednotlivých ministerstiev, vrátane vyšetrovacích orgánov a justície vytvoril a posilnil.

Vytvoril sa systém totálnej deštrukcie základného princípu fungovania štátu, resp. celej spoločnosti a tým je princíp rovnosti pred zákonom. Rovnosti pred zákonom, ktorá sa týka všetkých osôb, vrátane politických elít a podnikateľov – oligarchov, ktorí stoja za financovaním strán, samozrejme za predpokladu návratnosti svojej investície prostredníctvom vplyvu na rozhodovanie v rôznych segmentoch štátnych odvetví. Toto teda nemožno nazvať priamo korupciou, pretože ide o veľmi sofistikované procesy, ale ide o systém, ktorý tvorí hlavnú kostru následných dlhodobých a kontinuálnych „strát“ ekonomických a zároveň aj morálnych.

Za morálne zlyhania občanov nemôže nikto iný než štát, reprezentovaný vládou, jej predsedom a ministrami, sudcami, vyšetrovateľmi, prokuratúrou, ktoré sú priamo zodpovedné za narušenie princípu rovnosti pred zákonom. Nie je logické a prijateľné riešiť tzv. smietky, ktoré sú len následkom drobenia sa systému – piliera so slabým základom, ktorý má nespochybniteľné následky na konanie občana, či už ide o toho, ktorý má rozhodovaciu právomoc v rámci štátnej sféry, kde si občan potrebuje niečo vybaviť, alebo občana, ktorý od štátnej sféry za štátom určené poplatky, alebo odvody zo mzdy očakáva službu. Službu, ktorá bude dostupná, primeraná povahe a typu poskytovanej služby a v čase, ktorý musí byť dodržaný, alebo za osobitný príplatok zabezpečený aj v skrátenom konaní ako extra doplatková služba. Nemožno sa čudovať, že je korupcia tak silno prisatá na všetky štátne zriadenia, pretože je to už občanom považované za bežnosť, ak mu má byť vyhovené v tej či onej veci.

Začať sa musí od základov piliera a ten tvorí štát reprezentovaný vládou. Beztrestnosť vyvolených nezmení rešpekt občana voči zákonu a nezmení zásadne ani jeho správanie, pokiaľ nebude principiálnymi pravidlami potvrdená platnosť zákona pre všetkých bez rozdielu a to hlavne trestnoprávna. Tá bude rozhodujúcim kritériom pre správanie občanov a ako jediná môže byť zaručenou výstrahou, resp. blokom voči korupčnému správaniu kohokoľvek. Toto je jediná cesta ako seriózne začať bojovať proti korupcii a nepotrebujete pritom rozdávať 15 miliónov eur.

Vážený pán premiér, nerozhadzujte teda peniaze iných na riešenie niečoho, čo môžete začať riešiť prakticky hneď. Bude to však boj ťažký, pretože začať budete musieť od seba a “svojich“ ľudí.

Teraz najčítanejšie