Denník N

Zabíja (beztrestne) VšZP, a.s. svojich poistencov?

Možno po prečítaní podnetu, ktorý som zaslal na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si taktiež položíte vyššie uvedenú otázku. Samozrejme, že v nižšie uvedenom texte vynechávam niektoré základné údaje, ponechal som len podstatu podnetu, vhodnú pre zverejnenie.

Možno po prečítaní podnetu, ktorý som zaslal na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si taktiež položíte vyššie uvedenú otázku. Samozrejme, že v nižšie uvedenom texte vynechávam niektoré základné údaje, ponechal som len podstatu podnetu, vhodnú pre zverejnenie.

Predmet podnetu:

Sestre bola na Neurologickom oddelení, v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, dňa 28.07.2016 odobraná ľadvina. Po prepustení z nemocnice si dňa 03.08.2016, v nemocnici na Antolskej prevzala správu, v ktorej bolo uvedené, že histologický nález je pozitívny.

Zhodou okolnosti v auguste mal sestrin dlhoročný onkologický lekár, dovolenku, takže mu túto správu mohla odovzdať až na začiatku septembra. Doktor sestre vysvetlil, že aby jej mohol predpísať vhodné lieky, musí absolvovať na Klinike nukleárnej medicíny, v Onkologickom ústave sv. Alžbety, príslušné vyšetrenie.

Sestra sa šla, bez meškania, na predmetné vyšetrenie objednať, avšak dostala termín až na 24.10.2016. Evidentne VšZP nezáleží na tom, aby onkologickým pacientom boli potrebné lieky poskytnuté čo najskôr. Inak by s tomto smere podpísala s Klinikou nukleárnej medicíny vhodnejšiu zmluvu.

Keď sa sestra koncom novembra informovala u svojho onkologického lekára kedy bude rozhodnuté či bude dostávať rádioterapiu, alebo chemoterapiu dostala odpoveď, že na základe výsledkov vyšetrenia navrhol chemoterapiu, avšak liek musí ešte schváliť revízny lekár VšZP a to trvá dlhšie. Podľa VšZP môže ich revízny lekár (od stola) rozhodnúť lepšie, ako ošetrujúci onkologický lekár, ktorý sa o sestru stará takmer 30 rokov.

Sestra sa k predpísanému lieku dostala koncom decembra, po piatich mesiacoch po operácii.

Je zarážajúce, že VšZP má proces pre poskytovanie liekov onkologickým pacientom tak, že sa k nim dostanú po mnohých mesiacoch i keď vieme, že u takýchto pacientoch v mnohých prípadoch rozhodujú dni. Oneskorené poskytovanie liekov VšZP, považujem za trestuhodné zanedbávanie zdravotnej starostlivosti.

Odysea s poskytnutím liekov sa u sestry tým neskončila. Jej reakcia na schválený liek nebola dobrá. Postupne strácala chuť do jedla, vracala a zoslabla do takej miery, že v dňoch 06.02. až 09.02.2017 musela byť hospitalizovaná na Internej klinike, v Nemocnici Ružinov. Po prepustení z nemocnice navštívila svojho onkologického lekára, ktorý rozhodol, že jej musí predpísať nové lieky a preto musí znovu absolvovať vyšetrenie na Klinike nukleárnej medicíny.

Proces sa zopakoval, ako cez kopirák. I keď sa objednala na vyšetrenie v prvej polovici februára, absolvovala ho až 20.03.2017. Ku dňu 12.05.2017 však revízna lekárka VšZP, a.s. neposlala ošetrujúcemu onkologickému lekárovi vyjadrenie k navrhnutému lieku (dúfajme, že bude kladné, pretože opakovaný proces schvaľovania sa predĺži minimálne o ďalšie dva mesiace).

Keď to zosumarizujeme, je nutné konštatovať, že sestra – onkologický pacient – sa nedostala k potrebným liekom, ani po 10 mesiacoch po operácii.

Nebudem situáciu dramatizovať vyhlásením, že VšZP, a.s. takýmto spôsobom vedome zabíja svojich poistencov. Som však presvedčený, VšZP, a.s. svojim prístupom ešte viac poškodila, už aj tak sestrine chabé zdravie.

Žiadam preto, aby vo Vašej odpovedi na tento podnet bol vyšetrený a ohodnotený rozsah poškodenia zdravia z dôvodu neseriózneho prístupu VšZP.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má vo svojom formulári kolónku: uveďte „Iné skutočnosti“, kde som uviedol:

Keďže ošetrujúci doktor nevedel sestre pomôcť inak, odporučil jej, aby šla do VšZP, a.s. zistila stav schvaľovania. Na základe tejto skutočnosti setra dňa 05.05.2017 navštívila VšZP, na Mamateyovej 17. Tam dostala informáciu, že vec sa nachádza na GR VšZP, a.s., sídliacom Panónskej 9, na starosti ju má tá a tá revízna doktorka, s konkrétnym telefónnym číslom.

Na uvedené číslo sme sa zo sestrou mnohokrát bezúspešne volali. Keďže sme sa nedovolali, rozhodli sme dňa 10.05.2017, uvedenú revíznu doktorku osobne navštíviť. Viete si predstaviť, aké bolo naše prekvapenie, keď sme zistili, že na Panónskej 9 GR VšZP. a.s. nesídli. Rozhodli sme sa vrátiť sa na VšZP, a.s. – Mamateyovu 17. Teraz sme dostali novú informáciu, že GR sídli na Panónskej ceste 2 a sestrinu záležitosť má iná revízna lekárka.

Keďže sme boli „vo švungu“ šli sme za ňou. Nedá mi, aby som neuviedol, že sestra, z vyčerpania a stresu po ceste na GR VšZP, z chodníka na trávnik niekoľkokrát zvracala. Dostalo sa jej niekoľko súcitných, ale aj opovržlivých pohľadov.

Do GR VšZP sme (po 2,5 hodine) dorazili o 11:28 hod. V stráženej vstupnej hale sme sa dozvedeli, že za pani doktorkou nemôžeme isť, pretože nie je prítomná, že je pravdepodobne na obede, ale ak chceme môžeme na ňu počkať. Samozrejme s ohľadom na stav, v akom sa setra nachádzala, to nebolo možné. Spýtal som sa aké majú úradné hodiny. Dostal som odpoveď, že úradné hodiny majú od 8:00 do 15:00 hod., ale nemajú určenú dobu na obednú prestávku (môže byť od 11:00 do 14:00 hod).

Poznamenám, že informáciu o úradných hodinách GR som sa snažil overiť na internetových stránkach VšZP, a.s.. Musím konštatovať, že internetové stránky VšZP, a.s. sú v hroznom stave, čo napríklad potvrdzuje aj stránka „Všeobecná zdravotná poisťovňa Slovensko.sk“, kde sú informácie o úradných hodinách GR, ale z nich sa nič nedozviete, pretože od pondelka do piatku nie sú uvedené žiadne hodiny.

Po slovensky povedané bordel nad bordel. VšZP sa stará len o svoje paláce a narastajúci počet svojich pracovníkov, nehľadí na svoje prevádzkové náklady a preto na lieky pacientov sa nedostáva. Nepoznám rozbory VšZP, ale dovolím si tvrdiť, že ich prevádzkové náklady tvoria 30 až 40% ich príjmov a preto hospodária v hlbokej strate. Štát si neplní svoje povinnosti voči VšZP a preto nemôže MZ SR efektívne zakročiť. Otázkam štát – verzus občania sa budem venovať v ďalších blogoch.

Tento blog som napísal z toho dôvodu, že sestra sa obáva, že odpovede sa od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa nedožije a chce aby sa verejnosť o prístupe VšZP dozvedela.

Teraz najčítanejšie

Ľubomír Skalský

Som nahnevaný dôchodca, so skutočným sociálnym cítením. Hnevá ma preto, ak sa nikto, alebo niektorá strana neoprávnene prehlasuje za socialistickú respektíve sociálnu. Ako technik som pragmatik, ktorý pri riešení problémov používa logiku. Mám rád právo, zrejme preto, že vychádza z logiky. Neznášam však, hlúposť, pretvárku a podrazy. Možno preto už 41 rokov písomne kritizujem politikov a hlupákov.