Denník N

Čo dostávame od konzultačiek I: Tajomný “monitoring názorov o eurofondoch” za vyše milión eur

Úrad vlády chce vedieť, čo vypisujeme o eurofondoch po internete. Za poradenstvo a prípravy dali viac ako milión eur, výstupy nechcú ukázať.

Sú to takmer presne dva roky, odkedy si vláda povedala, že chce vedieť, čo ľudia píšu o eurofondoch na internete. Vyhlásila preto súťaž s komplikovaným názvom “Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti Európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku – výzva č. 49”.

Podľa toho, čo Úrad vlády (ÚV) píše, že chce dosiahnuť, to môže vyzerať ako programovanie monitorovacieho nástroja, aj ako analytická práca. V realizačnej zmluve, ktorá bola uzatvorená po obstarávaní, ÚV uvádza, že vzhľadom na to, čo ľudia na internete všetko popíšu a vzhľadom na objem eurofondových peňazí, “je pre SR nevyhnutné disponovať analytickými kapacitami, metódami a zavedenými postupmi, ktoré umožnia SR, najmä CKO, resp. jednotlivým Riadiacim orgánom vyhodnocovať obsah prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí, čo umožní lepšie a efektívnejšie zacielenie podpory podľa potrieb občanov, vyhodnotenie nálad a názorov občanov na implementáciu EŠIF, vyhodnotenie ich povedomia o EŠIF, a v neposlednom rade môže viesť k odhaľovaniu korupcie a nekalého správania sa.”  

Úrad vlády požadoval vytvorenie “analytickej jednotky”, ktorej cieľom bude:

  1. Analýza a vyhodnotenie nálad a názorov občanov SR na implementáciu EŠIF, na ich riadenie, zameranie a prínos.
  2. Analýza a vyhodnotenie povedomia občanov o EŠIF.
  3. Odhaľovanie nevhodných praktík pri implementácii EŠIF.
  4. Analýza a vyhodnocovanie nálad a názorov občanov SR týkajúcich sa vnútorného riadenia SR a riadenia SR v kontexte Európskej únie.  

Dodaný mal byť “návrh a zavedenie metód a postupov pre”:

  • lingvistické spracovanie textov v slovenskom jazyku,
  • kategorizáciu obsahu, t.j. tvorbu a správu kategórií a pravidiel pre automatické zaraďovanie obsahu,
  • vizualizáciu výsledkov analytickej činnosti.

Podľa tohto popisu môže ísť o kombináciu expertnej práce a práce s nástrojmi na monitoring a vyhodnocovanie obsahu. Popis v zmluve je ale veľmi nejasný a schovať sa pod neho dá veľa vecí. To sa asi aj podarilo.

Obstaral sa audit

Človek by čakal, že bude vyhlásená otvorená súťaž, ktorá vygeneruje najlepšie riešenie a cenu za prípravu takejto “analytickej jednotky”. V tejto oblasti na Slovensku podniká viacero firiem, spracovaniu textu sa venujú aj akademické pracoviská. Lenže všetko bolo trochu inak. Podľa predmetu zákazky totiž išlo o “Odborné poradenské služby – Poradenstvo v oblasti audítorských služieb”. A na audítorské služby už vláda mala vysúťaženú rámcovú zmluvu s firmami Deloitte, KPMG, PWC a Proctum Consult.

Podľa záznamu z vyhodnotenia ponúk sa do súťaže prihlásili všetky štyri menované firmy. Zákazku dostal Deloitte s najnižšou cenou 1 425 000 eur bez DPH, najvyššia ponuka prišla od Proctum Consult – 1 600 500 eur. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou ponukou bol takmer 11 percent. Deloitte si vyfaktúroval (aspoň podľa faktúr zverejnených na webe Úradu vlády) v šiestich faktúrach spolu vyše 1,3 milióna eur s DPH.

Úrad vlády SR pristúpil k danej zmluve vzhľadom na skutočnosť, že jej predmetom boli tak audítorské, ako aj odborné poradenské služby definované v prílohe tejto zmluvy a pre dosiahnutie uvedených cieľov boli žiaduce,” napísal nám Úrad vlády v odpovedi na otázku prečo toto zadanie riešili cez rámcovku na konzultačné a audítorské práce. Predmet zmluvy bol ale nastavený samotným Úradom vlády a to, čo chcel ÚV dosiahnuť, by malo byť možné aj bez “auditu procesov a systémov” za 428-tisíc eur.

Sme zauditovali

Audit procesov a systémov je prvý plnením, ktoré zmluva definuje. V tejto časti zmluva predpokladala dodanie plnení do októbra 2015 a celkovú cenu takmer 428-tisíc eur za 3400 osobohodín. Medzi plneniami je aj “revízia príslušnej Riadiacej dokumentácie”, či “analýza procesov výkonu kompetencií a pôsobností verejnej správy a podporných procesov najmä: ľudské zdroje, IT a iné”. Prepojenie medzi týmito plneniami a tým, čo chcela vláda realizovať posúdiť nevieme – vláda nám ich odmietla poskytnúť. Na základe obsahu a kvality podobných dokumentov s podobnými názvami, ktoré sme čítali, máme o ich nevyhnutnosti a cene odôvodnenú pochybnosť.  

Druhé plnenie predstavuje samotnú analytickú jednotku. Do decembra 2015 malo byť navrhnuté čo a ako sa vlastne bude robiť (“Návrh a poradenstvo pri zavedení metód a postupov pre lingvistické spracovanie textov, kategorizáciu obsahu a vizualizáciu”) a aké budú výstupy. Deloitte mal tiež dodať “2 analytické reporty pre každý mesiac obdobia október 2015 – december 2015 v cieľových oblastiach”. Zmluva za túto časť predpokladala cenu vyše 1,2 milióna eur za 10200 osobohodín.

Čo sa za viac ako milión eur spravilo?  

Netušíme.

Keď sme si od Úradu vlády cez infožiadosť pýtali plné znenia plnení a výstupov realizovaných podľa tejto zmluvy (niekde by mali byť okrem iného analýzy procesov, riadiacej dokumentácie, aj dva analytické reporty), dostali sme takúto odpoveď:

Odvolali sme sa, čakáme. Na infožiadosť o akceptačné protokoly plnení sme zatiaľ dostali oznámenie o predĺžení lehoty zo strany ÚV.

Mala táto zmluva z roku 2015 za viac ako milión eur nejaký význam?

Podľa všetkého nie, aspoň zatiaľ.

Úrad vlády na naše otázky uviedol, že “model je momentálne v skúšobnej verzii a v rámci  svojej činnosti bude poskytovať kompetentným orgánom a organizáciám predovšetkým z prostredia implementácie EŠIF, ale aj novovznikajúcim analytickým kapacitám na príslušných orgánoch ústrednej štátnej správy v rámci projektu Efektívnej verejnej správy požadované informácie z prostredia internetu.” (zvýraznenie – MH)

Na doplňujúce otázky, ktoré podozrenia z korupcie dokázali vďaka tomuto nástroju zachytiť a koľko analytických reportov dostali, už odpovede neprišli.

Perlička

Keďže na internete sa píše kadečo a nielen o eurofondoch, google našiel firmu Metlabs, ktorá si v referenciách uvádzala, že na tomto projekte pracovala:

Po tom, čo sme sa cez infožiadosti začali pýtať Úradu vlády, táto referencia z webu firmy zmizla.

 

Matej Hruška

Čítali ste prvý zo série textov, v ktorých sa budeme venovať tomu, ako a aké služby dostáva štát od konzultačných spoločností. Ak máte pre mňa tip, stačí poslať mail na [email protected] alebo môžete využiť náš bezpečný formulár.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.