Denník N

Slovensko je lídrom EÚ v ožobračovaní domácností nákladmi na energie

Okolo cien energií nám roky predstierajú hrdinský boj. Reálne výsledky sú však epickou prehrou.

Podľa správy Európskej Komisie dávajú slovenské domácnosti najväčší podiel zo svojich celkových výdavkov na elektrinu, plyn a vykurovacie oleje z celej EÚ. Správa bola zverejnená pred polrokom, opozícia si ju však doteraz nevšimla. Nelichotivá štatistika je dôsledkom kombinácie cien energií, ich spotreby a celkových výdavkov domácnosti. Slovenská domácnosť dá v priemere na energie 14,5% zo svojich celkových výdavkov. Priemer EÚ je iba 5,8 %.

Výrazný rozdiel je najmä pri najchudobnejších domácnostiach (dolnej pätine najchudobnejších), ktoré u nás dávajú na energie viac ako 20% zo svojho rodinného rozpočtu.  Zbytočné dotácie navyšujúce cenu energií, napríklad dotovanie produkcie elektriny z hnedého uhlia, je v kontexte týchto zistení možné chápať ako štátom vynútené zvyšovanie rizika chudoby.

Vláda v minulosti realizovala v rámci „ sociálnych balíčkov“ aj program zatepľovania domácností. Do programu sa však napríklad v minulom roku zapojilo len 52 96 domácností (z toho 17 domácností dostalo príspevok a 79 domácnostiam sa príspevok zarezervoval). Skôr ako o reálnu pomoc tu v konečnom dôsledku išlo iba o politický marketing.

Prekvapivo táto téma zatiaľ nenašla v politike svojho majiteľa. V porovnaní s Českom a Poľskom dávajú na energie tie najchudobnejšie domácnosti takmer dvojnásobok . Vláda tento problém efektívne nerieši, ale prečo by aj mala, keď jej s ním nikto denno-denne nepíli uši?

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Ako dobrovoľník sa snažím bojovať proti plytvaniu, korupcii, šarlatánom a hoaxom. Vyštudoval som všeobecné lekárstvo a finančný manažment. Pracujem ako manažér v súkromnom sektore.